Profesor Pafko bude pasován za Rytíře českého lékařského stavu

Pavel Pafko.

Přední český chirurg profesor Pavel Pafko, který v Česku zavedl program transplantace plic a na kontě má 100 těchto život zachraňujících operací, bude pasován ve čtvrtek za Rytíře českého lékařského stavu. Rytířskou medaili a písemné stvrzení titulu převezme emeritní přednosta 3.chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Motol na oslavách 25. výročí založení České lékařské komory (ČLK) v Obecním domě.

Titul uděluje stavovská organizace od roku 1996 lékaři, který se mimořádně zasloužil o etiku povolání, rozvoj medicíny a humanismu nebo projevil mimořádně statečný občanský či lékařský postoj.

„Přístup profesora Pafka k medicíně jako zásadní službě nemocným a trpícím je vzorem pro ostatní lékaře. Patří sem i jeho trvalá angažovanost o problémech medicíny veřejně a otevřeně hovořit,“ řekl ČTK mluvčí ČLK Michal Sojka. Připomněl, že Pafko po úspěšné operaci plicní rakoviny prezidenta Václava Havla jako první z profesorů medicíny otevřeně řekl, že za tuto operaci zaplatily zdravotní pojišťovny méně, než stojí oprava prezidentova vozu.

Jako první z vážených profesorů také podpořil platové požadavky mladých lékařů, i proto je prvním nositelem Ceny za statečnost, již uděluje Lékařský odborový klub. Před třemi roky ho při příležitosti státního svátku 28. října prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy.

Titul Pafkovi podle navrhovatelů z klatovského sdružení ČLK náleží pro zásadní postoj k medicíně i pro přímost a pochopení demokracie jako institutu nejen svobody, ale i odvahy a odpovědnosti. „Pevně stojí za životem jako nejvyšší hodnotou. Podle tohoto přesvědčení koná bez ohledu na společenské a politické preference. Právem se řadí k osobnostem rytířského chování. Tento lékař patří v duchu humanity mezi elitu našeho národa,“ uvedli navrhovatelé.

Profesor Pafko se narodil 3. července 1940 v Bratislavě. Absolvoval medicínu na Univerzitě Karlově, v roce 1986 byl jmenován docentem, v roce 1990 profesorem. K profesnímu růstu přispěl dlouhodobý pracovní pobyt v Německu a krátkodobé pobyty v New Yorku, Pittsburgu, Torontu, Vídni, Moskvě, Lipsku a Upsale.

Pafko je členem komise pro udělování titulu CSc. při 1. LF UK a předsedou komise pro udělení titulu doktor věd v chirurgii. Je členem výboru České chirurgické společnosti. Zastupoval Českou a Slovenskou republiku ve výboru Evropské asociace hrudních chirurgů.

Před zavedením programu transplantace plic v Česku se specializoval na traumatologii a chirurgii jícnu a poté chirurgii plicní. Napsal řadu odborných publikací, mimo jiné Praktickou laparoskopickou a torakoskopickou chirurgii, Praktickou chirurgii trachey a Náhlé příhody břišní. Je řešitelem grantu Transplantace plic v klinice a experimentu. Přednáší a vede semináře na 1. LF UK a je členem i předsedou zkušebních komisí státních a atestačních zkoušek v hrudní a všeobecné chirurgii.

Ohodnoťte tento článek!