Programové prohlášení vlády České republiky – definitivní text

Plný text programového prohlášení, se kterým předstoupí vláda v úterý před Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a bude žádat poslance o důvěru. V článku najdete prohlášení týkající se zdravotnictví…

Plný text programového prohlášení, se kterým předstoupí vláda v úterý před Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a bude žádat poslance o důvěru.

5.5. Zdravotnictví

Vláda: bude prosazovat moderní zdravotní politiku založenou na efektivitě, finanční stabilitě, dostupnosti a kvalitě zdravotní péče a na důstojném zacházení s pacientem, realizovanou v síti zařízení veřejného zdravotnictví, financované především z prostředků veřejného zdravotního pojištění a veřejných rozpočtů, bude vycházet z toho, že zdraví není kategorií výlučně medicínskou, ale široce humánní, a proto podpoří realizaci programu „Zdraví pro všechny v 21. století“, čímž bude posílena prevence s jejím prokazatelně pozitivním účinkem na zlepšení zdravotního stavu populace, připraví a zahájí realizaci reformy systému zdravotní péče podle koncepce zdravotní péče, kterou připraví s přihlédnutím ke koncepci medicínských oborů, a jež projde celospolečenskou diskusí.

Vláda předloží návrh zákona o zdravotní péči, zákona o zdravotnickém zařízení jako veřejnoprávní instituci, organizované v síti veřejného zdravotnictví a zákona o financování zdravotnictví, bude dbát o celkovou bilanční rovnováhu veřejného zdravotního pojištění bez zvýšení spoluúčasti občanů na péči hrazené z veřejného zdravotního pojištění a bez zvýšení procentní sazby povinného zdravotního pojištění placeného zaměstnanci a zaměstnavateli, a nepřipustí zúžení stávajícího věcného rozsahu zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, bude v lékové politice sledovat dostupnost kvalitních účinných a bezpečných léčiv všem, kteří je potřebují, a podpoří stabilizaci cen léčiv a výši úhrad za ně a v oblasti definovaných zdravotnických prostředků zajistí jejich dostupnost, kvalitu a bezpečnost.

Britské listy

Ohodnoťte tento článek!