Programy Světové zdravotnické organizace

Zdravá města

Před deseti lety iniciovala Světová zdravotnická organizace (WHO) mezinárodní projekt „Zdravá města“. Je-ho filosofie je prostá – připravit a realizovat na úrovni města/obce změny s cílem zlepšit podmínky pro kvalitní a zdravý život obyvatel. Zdravá města řeší ve svých programech dvě základní priority – koncepční podporu zdraví jako hodnotu individuální a udržitelný rozvoj jako hodnotu celospolečenskou. V poslední době se tento projekt výrazně orientoval na strategický rozvoj měst v souladu s udržitelným rozvojem a s důrazem na zdravotní politiku. Zdravá města se v rámci jednotlivých států sdružují do národních sítí.

Česká republika se aktivně zapojila do této mezinárodní iniciativy počátkem devadesátých let. V roce 1994 vytvořilo 11 aktivních českých měst asociaci pod názvem Národní síť zdravých měst České republiky (NSZM ČR). Tato asociace nyní sdružuje 23 měst a celkově více než 1 milión obyvatel. Úzce spolupracuje především s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, Státním zdravotním ústavem a s Českým ekologickým ústavem. V poslední době zahájila spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, které je odborným garantem pro oblast udržitelného rozvoje měst v novém programu NSZM ČR „Česká brána 21“.

K 18. květnu 1999 byly členy NSZM ČR (v abecedním pořadí): Blansko, Boskovice, Brno, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hodonín, Jirkov, Karviná, Kouřim, Kroměříž, Liberec, Moravská Třebová, Nymburk, Orlová, Poděbrady, Roudnice nad Labem, Slavičín, Šternberk, Třebíč, Třeboň, Veselí na Moravě, Votice, Zlín. Brno je zatím jediným zástupcem ČR v evropské síti „Zdravých měst“.


===== Zdravé školy =====
Projekt „Zdravé školy“ je společným projektem Regionální kanceláře WHO pro Evropu, Evropské unie a Rady Evropy. Od roku 1991 je postupně realizován i v České republice. Cílem projektu je umožnit co největšímu počtu dětí navštěvovat školu, která svou atmosférou a veškerou činností respektuje přirozené lidské potřeby a je založena na vzájemné spolupráci, porozumění, demokracii a toleranci.

V letech 1992 a 1993 bylo konkursním řízením do tohoto projektu vybráno 94 škol, z nichž 90 tvoří současnou síť „Zdravých škol“ v ČR. Národním garantem projektu je Státní zdravotní ústav. K dispozici je podrobná metodika projektu – rukověť „Program podpory zdraví ve škole“, vypracovaná ve spolupráci SZÚ a pedagogů. Na uskutečňování projektu se významně podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Začátkem letošního června navštívil ČR David Rivett, pracovník regionální kanceláře WHO/EURO zodpovědný za evropskou síť „Zdravých škol“. Doporučil, aby dosavadní výsledky projektu byly bezprostředně využity při přípravě a realizaci nové školské politiky v ČR. Inicioval jednání zástupců WHO/EURO, MZ ČR a MŠMT ČR k otázkám další vzájemné spolupráce při implementaci projektu „Zdravá škola“ v ČR. Předběžný termín schůzky byl stanoven na září t. r. Národní síť „Zdravých měst“ i národní síť „Zdravých škol“ spolupracují se styčnou kanceláří WHO v České republice.

WHO Liaison Officer v ČR
**

Ohodnoťte tento článek!