Prohlášení ministryně k výzvě hejtmanů

Plošné oddlužení sítě zdravotních zařízení, jak dnes žádají krajští hejtmani, už máme za sebou. Vláda k němu přistoupila v roce 1997. A jaký je výsledek? Peníze se nenávratně ztratily, kvantita vystřídala kvalitu a naše zdravotní síť je předimenzovaná,

Ministerstvo zdravotnictví a jeho ministr má základní zodpovědnost – pečovat o zdravotní stav obyvatelstva a při respektování pacientských práv zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči všem občanům. Toto je zásada, která mne vede ke změnám, jež by měly být zakotveny i v připravované reformě českého zdravotnictví a s níž bezprostředně souvisí i optimalizace zdravotní sítě, která se v minulosti budovala spíše na politickém populismu a politických zájmech než na zdravotnické potřebnosti.

Mým zájmem je vytvořit a také zaplatit takovou optimální síť zdravotních zařízení akutní a následné péče, která bude občanům dobře dostupná a zároveň dobře vybavená. Pomoc krajům s oddlužením nemocnic při nastavení efektivní a optimální zdravotní sítě je na místě. Tu jsem slíbila a také splnila. Na těchto zásadách jsme se s hejtmany shodli.

Plošné oddlužení sítě zdravotních zařízení, jak dnes žádají krajští hejtmani, už máme za sebou. Vláda k němu přistoupila v roce 1997. A jaký je výsledek? Peníze se nenávratně ztratily, kvantita vystřídala kvalitu a naše zdravotní síť je předimenzovaná.

Převzala jsem resort, jehož manko může v příštím roce dosáhnout až 16 mld. korun. Resort, který se už přes 10 let soudí se soukromou firmou Diag Human o miliony korun a jíž díky minulým chybám musela státní pokladna zaplatit už 326 milionů a další jsou požadovány. Resort, který je pod neustálým tlakem finančně silných zájmových skupin – mám na mysli farmaceuty, výrobce zdravotnické techniky, pojišťovny a v neposlední řadě, troufám si říci, odboráře.

Věřím, že se najdou voliči, kteří na rozdíl od krajských hejtmanů pochopí účelnost třeba i některých nepopulárních rozhodnutí, jejichž smyslem je však rovný přístup ke službám hrazeným z veřejného zdravotního pojištění, větší šance na uzdravení, neboť místo placení zbytečných vyšetření a ošetření bude více peněz na léčbu opravdu závažných onemocnění a namísto zastaralé a kvalitativně různorodé sítě lůžkových zařízení dostupná moderní síť kvalitně vybavených nemocnic.

Nehodlám proto podléhat jakýmkoli politickým nátlakovým akcím, které už v minulosti zlomily vaz mým předchůdcům.

Praha, 29. srpna 2003

Marie Součková, ministryně zdravotnictví ČR

Ohodnoťte tento článek!