Projekt centrálního úložiště byl potrestán pokutou 2,3 milionu korun

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který se v těchto dnech usilovně snaží prosadit v parlamentu ve zkráceném řízení svůj návrh centrálního úložiště dat, dostal za tento projekt pokutu 2,3 milionu korun.

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉ LÉKARNICKÉ KOMORY

Pokutu uložil Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) za to, jakým způsobem SÚKL v roce 2009 zpracovával osobní údaje. SÚKL údaje sbíral bez souhlasu pacientů a nedostatečně zajistil jejich bezpečnost. Rozhodnutí o uložené pokutě zatím není pravomocné.

Až do října loňského roku přitom ředitel SÚKL ujišťoval veřejnost o tom, že je sběr údajů o lécích a pacientech legální. „Na rozpor se zákonem jsme ředitele SÚKL upozorňovali již na konci roku 2008. Bohužel marně,“ připomíná prezident České lékárnické komory Stanislav Havlíček a dodává: „Současné vedení SÚKL zpochybnilo důvěryhodnost celého dosud respektovaného ústavu.“

Prokázané klamání veřejnosti vrhá stín i na současná tvrzení, kterými SÚKL prosazuje novelu zákona o léčivech. Nejedná se totiž o nic jiného, než o rychlokvasný pokus zlegalizovat nezákonný počin, na který již bylo vynaloženo více než sto milionů korun. Nepravdivým se ukázalo i ujišťování pacientů a zdravotníků, že tentokrát je vše v souladu s požadavky ÚOOÚ. Ten totiž již minulý týden dementoval vyjádření SÚKL, že novela zohledňuje jeho připomínky.

Česká lékárnická komora trvá na varování, že by přijetím novely došlo k zásadnímu průlomu do práv pacientů a povinností mlčenlivosti zdravotníků a není tudíž žádoucí projednávat takový bod bez řádné diskuze, tím méně ve zrychleném řízení.

Ohodnoťte tento článek!