Projekt EU-MED-EAST se bude věnovat lidským zdrojům

Již třetí schůzka koordinační skupiny projektu EU-MED-EAST se uskutečnila v minulých dnech v Drážďanech. Hlavním cílem tohoto projektu, do kterého je v současné době zapojeno kromě Ústeckého kraje dalších pět regionů z České republiky…

Polska a Německa, je rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnictví a sociální péče.

Ústecký kraj na jednání koordinační skupiny reprezentoval člen krajské rady Vladimír Záhorský (ODS) a zástupci odborů zdravotnictví a sociálních věcí krajského úřadu.

Projekt EU-MED-EAST by měl působit v několika tematických oblastech: zdravá a sociální města, přeshraniční zdravotní prevence a péče, lidské zdroje a starší a postižení lidé.

Ústecký kraj se zaměří především na téma lidských zdrojů. Tady si projekt klade za cíl rozvoj vzdělávání a posílení přeshraniční mobility odborných pracovních sil.

Hlavní roli by pak v této věci měl sehrát rozvoj spolupráce mezi zdravotnickými zařízeními v jednotlivých státech.

Kraj byl konkrétní

„Během jednání jsme partnerům z Polska a Německa představili konkrétní záměry. Půjde například o semináře zaměřené na vzdělávání pracovníků v sociálních službách nebo výměnu zkušeností zdravotnického personálu nebo zástupců managementu zdravotnických zařízení. V rámci našeho projektu se také pokusíme vytvořit síť pracovišť, která nabídnou praxi těm, kteří se na práci ve zdravotnictví nebo sociální oblasti teprve připravují,“ informoval Právo Záhorský.

Celkový objem financí vyčleněných na tento projekt, který potrvá dva roky, je

847 000 eur (přes 25 miliónu korun), přičemž Evropská unie k jeho realizaci přispěje bezmála třemi čtvrtinami.

Prostřednictvím telefonického dotazování bude v rámci tohoto projektu zjišťovat, zda pacienti z příhraničních regionů využívají zdravotnická zařízení v sousedních zemích.

Na otázky spojené s touto problematikou by mělo v průběhu druhého čtvrtletí letošního roku odpovídat 2400 respondentů ze Saska, Braniborska, Dolnoslezského a Lubušského vojvodství a Ústeckého a Libereckého kraje.

Právo

Ohodnoťte tento článek!