Projekt fúze nemocnic ignoruje odborníky

„V Programovém prohlášení jde o významný projekt dotýkající se všech občanů Karlovarského kraje, který spotřebovává peníze nás všech, kteří přispíváme do veřejného zdravotního pojištění. Tam nemohu přistoupit k rozhodnutí intuitivně, bez odborných informací – stanoviska sborů primářů, pacientů, zdravotního personálu atd.,“ říká v rozhovoru lídr ČSSD do parlamentních voleb J. Fiala…

LÍDR ČSSD DO PARLAMENTNÍCH VOLEB JAROSLAV FIALA ŘEKL V ROZHOVORU:

* Před časem o vás hejtman kraje Josef Pavel (ODS) uvedl, že jste se podepsal pod programové prohlášení rady kraje s bodem o sloučení tří krajských nemocnic v jeden subjekt. Můžete to vysvětlit?

V Programovém prohlášení se nehovoří o sloučení tři krajských nemocnic v jeden subjekt. Znovu opakuji, že jde o významný projekt dotýkající se všech občanů Karlovarského kraje, který spotřebovává peníze nás všech, kteří přispíváme do veřejného zdravotního pojištění.

Tam nemohu přistoupit k rozhodnutí intuitivně, bez odborných informací – stanoviska sborů primářů, pacientů, zdravotního personálu atd. Jde zejména o zdraví a velké finanční prostředky.

* V čem je fúze špatná?

Navazuji na předchozí odpověď. Navrhovaný projekt ignoruje názor odborné zdravotní veřejnosti, pacientů, finančníků a podobně. Dokladem je reakce zastupitelstva města Karlovy Vary a Chebu.

Chybí základní náležitosti, které takovýto rozsáhlý projekt vyžadují. Tedy vyjádření primářských sborů jednotlivých okresních nemocnic. Chybí také základní ekonomické údaje zmiňovaného spojení.

* Jaká nebezpečí spojená s fúzí hrozí?

Hrozí omezení či zrušení některých odborných pracovišť, která budou ekonomicky prodělečná. Což v případě lidského zdraví nemůžeme připustit. Stejně tak hrozí možnost odlivu peněz mimo zdravotnictví.

* Bývalý člen představenstva krajské nemocnice Christian Köck v rakouském tisku prohlásil, že je připravený se zúčastnit následné privatizace nemocnic v kraji. Jak to vnímáte?

Je-li to pravda, zřejmě nastínil postup vývoje karlovarského zdravotnictví.

* Pro vedení krajské nemocnice byla vybrána firma, jejíž management ještě před rokem působil v dceřiné společnosti Penta Investments, jejíž majitelé veřejně oznámili, že chtějí privatizovat regionální nemocnice. Co si o tom myslíte?

Znovu se potvrzuje správnost myšlenky zavedení páteřní sítě neziskových veřejných zdravotnických zařízení tak, aby pro každého občana byla dostupná kvalitní zdravotní péče.

Rudolf Voleman, Právo

Ohodnoťte tento článek!