Projekt jednodenní chirurgie nemá zatím jasné úhrady

Masarykova nemocnice (MN) se zatím neúčastní projektu jednodenní chirurgie, který zahájila Všeobecná zdravotní pojišťovna. Včera to potvrdil ředitel MN Jiří Madar. Projekt je zaměřen na šest chirurgických oborů, kdy z klasického postupu bude vyloučena hospitalizace. „Velkým problémem pro zahájení tohoto projektu je nyní systém úhrad od zdravotních pojišťoven…

Ústí nad Labem – (ZP) na unikátní rodné číslo, kdy je výše úhrady spočítána na operační výkon včetně hospitalizace,“ míní MUDr. Madar. Dalším problémem je podle něj vykázání zákroku bez hospitalizace, což dnes stanovený systém úhrad neumožňuje. „Rozšíření tohoto systému v Česku je správná cesta, která má svá pozitiva. Pacient nebude traumatizován pobytem v nemocnici, výhody plynou i pro nemocnice a ZP,“ míní lékař. Rozšířením projektu by mělo dojít k úsporám v celém systému financování zdravotní péče. Podle amerických statistik je u některých oborů a diagnóz až osmdesátiprocentní podíl jednodenní chirurgie. V Evropě toto číslo činí 50 až 60 procent z celkového počtu operací.

„MN je na projekt připravena dvěma operačními sály v bukovském areálu a dvaceti lůžky. Ve spolupráci se ZP je ale nutné stanovit systém úhrad,“ tvrdí ředitel Madar. Následně pak musí být, stejně jako v jiných zemích, zajištěna kvalitní následná a hlavně domácí péče. MN již podle jeho slov navrhovala některým ZP práci na tomto projektu, kdy by se úspory v nákladech mohly dělit mezi MN a pojišťovny.

Projekt bude sledovat, podle ředitele úseku zdravotní péče VZP Antonína Pečenky, rychlost a kvalitu hojení v domácím prostředím. Stejně tak bude brát v úvahu realitu nemocniční nákazy či ekonomický efekt. Podle zahraničních zkušeností se pacient doma zotavuje rychleji a výskyt infekcí je řádově nižší. Projekt jednodenní chirurgie by měl být vyhodnocen se skončením letošního roku.

TOMÁŠ PRCHAL, Ústecký deník, 8.9.2001

Ohodnoťte tento článek!