Projekt má zlepšit komunikaci mezi lékaři a pacienty

praktik, pacientka, deprese, smutek

Více než 90 procent z tisíce stížností, které ročně obdrží lékařská komora, se týká nedorozumění v komunikaci mezi pacienty a zdravotníky. Ke zlepšení stavu by měl přispět projekt, do něhož se v Česku zapojilo šest z 15 center pro léčbu roztroušené sklerózy.

V jeho rámci si lékaři nacvičují různé modelové situace, například jak sdělit pacientovi nepříznivou diagnózu či zabránit možnému konfliktu.

„Komunikace pacienta a lékaře je daleko důležitější, než si zdravotní pojišťovny myslí, a bohužel čas, který na ni vyhrazují, je naprosto nedostatečný,“ řekla dnes novinářům vedoucí centra pro léčbu roztroušené sklerózy Všeobecné fakultní nemocnice profesorka Eva Havrdová.

Lékař by podle ní měl mít na pacienta tolik času, aby s ním mohl probrat vše, o čem chce nemocný mluvit. Tak může lépe rozpoznat, co je v diagnóze nejdůležitější, a podle toho léčbu zacílit. Na lékařských fakultách se ale komunikace vyučuje nedostatečně a v lékařské praxi na ni není čas, řekla.

V projektu se dosud proškolilo 80 lékařů z těchto center, zapojily se i sestry. Vycházelo se ze zkušeností podobného projektu z Francie, kde zdravotníci nacvičovali komunikaci s pomocí herců. Ti hráli roli lékaře, ale i pacienta, aby si lékaři také vyzkoušeli pocity svých protějšků.

Garantem projektu a zároveň vyučující je herečka Milena Steinmasslová, jež se vedle herectví věnuje i výuce komunikace. Řekla, že ji překvapilo, jak striktně se někteří lékaři nechtěli projektu účastnit, jiní naopak okamžitě přijali za své rady, jak například sdělit pacientovi, že má roztroušenou sklerózu, a tedy může skončit na vozíku. U sester ocenila, že byly všem radám otevřené a s humorem zvládaly i téměř neřešitelné střety.

Ohodnoťte tento článek!