Projekt přístrojového dovybavení nemocnice skončil

peníze

Množství nových drahých přístrojů a zařízení za více než 100 milionů korun získala nemocnice v Havlíčkově Brodě.

„Posledním dubnovým dnem jsme zakončili projekt přístrojového dovybavení nemocnice v Havlíčkově Brodě, který je součástí stále probíhající akce Rekonstrukce pavilonu interny,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Černo.

V průběhu trvání projektu, který začal již v srpnu 2008, získala řada oddělení nemocnice nové přístroje za zhruba 102 miliony korun. Celý projekt je financován z prostředků Evropské unie z programu Veřejné služby regionálního významu, prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod a s podporou kraje Vysočina.

„Projekt přístrojového dovybavení byl rozdělen do dvou grantů. Průběžně jsme získali přes 280 kusů přístrojové techniky menšího či většího charakteru. O všem jsme průběžně informovali na webových stránkách i prostřednictvím tiskových zpráv,“ vysvětlila mluvčí Černo.

Kompletní seznam přístrojů zakoupených pro nemocnici je veřejně dostupný, lze ho nalézt na internetových stránkách v sekci Rekonstrukce interny – přístroje ROP. „Zdůraznit bychom chtěli především nákup přístrojů či přístrojové techniky většího charakteru. Například k rozsáhlé obměně přístrojové techniky došlo na radiodiagnostickém oddělení, kde již používáme například nový RTG skiagrafický přístroj či nové ultrazvuky. Obměna těchto přístrojů byla nutná,“ zdůraznila mluvčí.

Kvalitnější péče o pacienty

Získáním nových přístrojů došlo především ke zkvalitnění celého zobrazovacího systému, a hlavně k plné digitalizaci radiodiagnostického oddělení, což má v neposlední řadě i vliv na kvalitu péče o pacienty a rychlost jejich vyšetření. Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace kromě nových operačních stolů, světel a dalšího vybavení získalo plazmovou sterilizaci. Výsledkem je vysoce kvalitní sterilizace předmětů a prostředků využívaných na centrálních operačních sálech.

ARO získalo osm moderních resuscitačních lůžek pro péči o pacienty v kritickém stavu. Lůžka lze také díky speciální konstrukci různě polohovat s ohledem na potřeby nemocného i ošetřujícího personálu. Onkologie nově disponuje rentgenovým terapeutickým ozařovačem, Dětské oddělení dostalo intenzivní novorozenecký inkubátor, který umožňuje intenzivní péči o novorozence s nízkou a velmi nízkou porodní váhou.

Současně poskytuje podmínky pro vytváření a dlouhodobé monitorování stabilního prostředí. Interní oddělení má moderně vybavenou stanici JIP a další nákladnou vyšetřovací techniku. Slavnostní otevření zrekonstruované interny plánuje nemocnice na červenec 2010.

Ohodnoťte tento článek!