Propady plateb od pojišťoven přivedly Nemocnici Sušice do ztráty

graf, pokles

Po pětiletém vyrovnaném hospodaření se Nemocnice Sušice o.p.s. dostala loni do zlomového období a vykázala čtyřmilionovou ztrátu při obratu asi 100 milionů korun. Důvodem jsou klesající platby od zdravotních pojišťoven.

Zastupitelé napříč politickým spektrem se přesto shodli, že nemocnice, jejíž zakladatelem je město, zachová stejný rozsah služeb, i když některé z nich jsou ztrátové, řekl ČTK Jiří Šedivý, ředitel nemocnice se spádovou oblastí 40.000 lidí.

„Nebudeme úplně tlačit na ekonomický efekt. Část oddělení by se mohla redukovat, ale ta služba by pak byla nedostupná,“ dodal. Ztrátu uhradí nemocnice z rezerv minulých let. Město navíc v roce 2009 zřídilo fond, kam směřují peníze, které platí nemocnice za nájem městských objektů. Nyní je tam 5,5 milionu Kč jako rezerva pro nenadálé události.

Také letos zřejmě nemocnice míří do ztráty, zřejmě mírně vyšší než loni, protože mzdové nároky narostly. Ředitel se obává pozdních plateb pojišťoven. Pak by mohly nastat problémy s výplatami mezd, což by musel řešit úvěrem. „Pokud by se úhrady od pojišťoven vyvíjely jako dosud, tak další léta jsou velkým otazníkem,“ dodal.

Zařízení bylo schopno hospodařit vyrovnaně hlavně díky tomu, že už má několik let společný lůžkový fond, jenž nyní připravují krajské nemocnice. Každý lékař tak sedí na několika židlích a činnosti lze provázat, dodal Šedivý. Jako jediná nemocnice v kraji provozuje záchrannou službu v regionu, a přesně tak ví, jaké pacienty si může dovolit přivézt, jestli je zvládne a zda na ně má lůžkovou kapacitu.

Od roku 2007 byla nemocnice pod tlakem vyrovnaného hospodaření a musela hodně omezit investice. Má ale výhodu, že jde o relativně nové zařízení „rodinného typu“, jemuž pacienti občas říkají „šumavské Švýcarsko“. Díky tomu, že v roce 2009 získala osm milionů korun z evropského programu ROP, jde stále o velmi dobře vybavenou nemocnici.

Nemocnice se 159 lůžky a 220 zaměstnanci má čtyři oddělní – chirurgii, internu, menší dětské oddělení a 65 lůžek následné péče. Zařízení s 22 lékaři má podle ředitele velký problém shánět doktory, i když za poslední léta se mu podařilo mzdovou situaci „hodně vylepšit“, takže nyní je na tom lépe než krajské nemocnice. Sušicko je ale odlehlá lokalita a mladí lékaři míří nejraději do Plzně. Věkový průměr doktorů v Sušici je sice vyšší, ale pacienti na tom podle Šedivého profitují, protože jde o ty nejzkušenější. Nemocnice naopak teď nemá problém se středním personálem, protože Sušicko je uzavřenou lokalitou s nemnoha příležitostmi.

Propady plateb od pojišťoven přivedly Nemocnici Sušice do ztráty
Ohodnoťte tento článek!