Propustí domovy důchodců zdravotníky?

Ředitelé některých domovů důchodců na Ústecku mají strach z toho, že budou muset příští rok propustit svůj zdravotní personál…

Důvodem je obava, že radní a zastupitelé města jim sníží dotace o částku, ze které doposud hradili vlastní zdravotní péči.

Ústí nad Labem – Už několik let kvůli absenci zákona o sociální péči se zainteresované strany dohadují, zda mají DD ze své režie poskytovat a hradit vedle sociální péče o seniory také zdravotní služby. Ústecká zařízení nejsou v tomto zajedno, naopak se rozdělila v názoru do dvou přibližně rovnoměrně zastoupených skupin. Podle zdrojů blízkých DD jsou domovy v Chlumci, Krásném Březně, na Bukově a domov penzion na Severní Terase zastánci toho, aby mohly i nadále svým seniorům poskytovat vlastní zdravotní péči. Naopak domovy ve Velkém Březně, na Doběticích a DD Severní terasa chtějí, aby zdravotní služby zajišťoval externí dodavatel, což by v praxi znamenalo propuštění jejich stálého zdravotního personálu.

Podle ředitelky DD Severní Terasa Silvie Procházkové je úkolem domovů poskytovat sociální péči lidem v důchodovém věku. „Nám poskytování zdravotní péče nenáleží, máme ji jen zajistit. Myslím, že by se tak mělo stát prostřednictvím renomovaných zdravotnických zařízení,“ domnívá se ředitelka. Podle ní nejsou opodstatněné nejčastější argumenty zastánců stálé zdravotní péče v DD, že se externími poskytovateli zhorší kvalita těchto služeb. „Myslím, že se nezhorší, protože převažuje pečovatelská služba. Pro seniory se nic nezmění, pouze bude zdravotní péči účtovat někdo jiný,“ dodala Procházková, která nyní zaměstnává deset diplomovaných zdravotních sester.

Podle ní v případě, že představitelé města dají zelenou externí dodávce zdravotní péče do DD a zkrátí o tuto částku dotace domovům na příští rok, budou zdravotní služby proplácet zdravotní pojišťovny. Zastánci stálých zdravotníků v domovech mohou mít proto oprávněné obavy z propouštění, protože by město schválením novinky v podstatě ušetřilo na úkor státních prostředků.

VÁCLAV GROULÍK, Ústecký deník, 29.10.2001

Ohodnoťte tento článek!