Prosečnice trnem v oku ministerstva

Příkaz je jasný – žádné další informace pro tisk. Nemocnice hraje s MZ vysokou diplomatickou hru, zatímco prosečnický ústav bez obalu nazval věci pravým jménem…

Prosečnický ústav pro léčbu tuberkulózy a respiračních nemocí si dovolil na sebe a své problémy upozornit veřejnost – a dostal přes prsty. Od vedení Fakultní Thomayerovy nemocnice, pod niž patří. Příkaz je jasný – žádné další informace pro tisk. Novináři, kteří stojí za branou, mají smůlu. Nikdo z ústavu si nedovolí porušit přísné informační embargo. Nemocnice hraje s ministerstvem vysokou diplomatickou hru, zatímco prosečnický ústav bez obalu nazval věci pravým jménem. Tuberkulóza nepatří minulosti, jak by se někdo rád domníval. Pacientů s tímto závažným onemocněním den ode dne přibývá a bohužel i takových, u nichž léčba antituberkulotiky nezabírá. Pokud nebudou operováni, umřou. Děti a mladé lidi nevyjímaje. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ota Černý v televizním šotu řekl, že mají být operováni tam, kde nezemřou. Takové místo v republice není. Tím se právě má stát do poloviny příštího roku prosečnický ústav. Má pro to ty nejlepší podmínky i předpoklady – jeho plicní oddělení má veškeré vyšetřovací možnosti jako Fakultní Thomayerova nemocnice a přitom izolací od zástavby skýtá ochranu před šířením nebezpečných bacilů. To, že se lékaři ozvali, aby vybudili ministerstvo k činnosti, je podle mne naprosto legitimní. Je to v souladu s jejich profesí i posláním – pacienty léčit a uzdravovat. Diplomaticko-politické hrátky mezi ministerstvem a krčskou nemocnicí zatím žádný hmatatelný výsledek nepřinesly. Peníze stále chybí. A do června, kdy má být Jednotka pro léčbu multirezistentní tuberkulózy za zhruba čtyřicet milionů korun vybudována, už mnoho času nezbývá. Doufám jen, že tentokrát tento dobrý skutek nebude – jak se říká – po zásluze potrestán.

Alena Vlčková, Benešovský deník, 7.11.2001

Ohodnoťte tento článek!