Prosečnice volá SOS

Ne antrax, ale multirezistentní tuberkulóza je bezprostřední hrozbou. Prosečnický ústav dosud nedostal z potřebných 39 milionů ani korunu…

Ne antrax, ale multirezistentní tuberkulóza je bezprostřední hrozbou, protože ji u nás kvůli nedostatku peněz nelze operativně léčit. Přitom jenom ve Středních Čechách stála panika kvůli antraxu téměř jeden a půl milionu korun.

Prosečnice – V prosečnickém Ústavu pro léčbu tuberkulózy a respiračních nemocí má být proto z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví Jednotka pro léčbu multirezistentní tuberkulózy ČR, jejíž plný provoz včetně operačních sálů by měl být zahájen do června příštího roku. Tato investice představuje náklady ve výši 39 milionů korun. Do této doby však nedostal prosečnický ústav na tuto jednotku ani korunu. „Multirezistentní tuberkulóza představuje závažnou hrozbu jak pro samotného pacienta, tak i pro jeho okolí. Jedná se o onemocnění, kdy bacil TBC není citlivý na léčbu běžnými anituberkulotiky. Léky pro tyto pacienty nejsou v republice často ani registrované, a proto se musejí za drahé peníze dovážet. Navíc samotná medikamentózní léčba k vyléčení takového pacienta vždycky nestačí, a je proto nutné přistoupit k operačnímu odstranění napadené části plíce. Vzhledem k vysoké nakažlivosti této nemoci nelze samozřejmě tyto operace provádět na běžných chirurgických odděleních,“ zdůraznila primářka ústavu TRN Martina Vašáková. Jednotka pro multirezistentní tuberkulózu v Prosečnici má zatím jen podobu uzavřeného oddělení se zvláštním režimem, ale chybí jí právě operační sály a jednotka intenzivní péče včetně přístrojového vybavení a hygienického zabezpečení. V Prosečnici se v současné době léčí na tuto nejzávažnější formu tuberkulózy osm pacientů. Jeden z nich, pětatřicetiletý muž, bez operačního zásahu nepřežije. Tento případ je v současnosti intenzívně řešen ve spolupráci s Fakultní Thomayerovou nemocnicí v Praze. „Pacienta umřít nenecháme. Nějakým provizorním způsobem ho určitě odoperujeme. Ovšem není snadné to zajistit, protože každý přednosta chirurgie zešílí při představě, že by měl mít na sále takhle infekčního pacienta…,“ poznamenala Vašáková. Tiskový mluvčí ministerstva zdravotnictví Ota Černý nám na dotaz, proč Prosečnice nedostala ještě ani korunu, odpověděl jednou větou v dopise: Dosud jsme nedostali žádost o poskytnutí dotace.

ALENA VLČKOVÁ, Benešovský deník, 31.10.2001

Ohodnoťte tento článek!