Protesty České stomatologické a lékarnické komory

„Odmítáme návrh pana poslance Bendy, jakožto nesystémový a stavíme se za to, aby členství zůstalo povinné a aby pod záminkou sporu o povinném či nepovinném členství nebyly likvidovány kompetence komor. I kdybychom přežívali…

PRAHA – Představitelé České lékárnické a stomatologické komory seznámili včera novináře se stanoviskem k návrhu změny zákona o komorách, který by ve svém důsledku znamenal zrušení povinného členství.

Při projednávání transplantačního zákona minulý týden předložil poslanec za ODS Marek Benda změnu zákona o komorách, aby bylo zrušeno povinné členství v nich.

„Z toho vyplývá i ztráta kompetencí komor, a to především ve smyslu stanovení podmínek pro výkon soukromé praxe, to znamená vydávání licencí. Napříště by registrace zdravotnického zařízení byla postavena na rozhodnutí státního úředníka, bez možnosti závazného stanoviska profesní organizace,“ řekl novinářům viceprezident České stomatologické komory (ČSK) MUDr. Pavel Chrz. Dodal, že komora považuje návrh poslance Bendy za nesmyslný a za nesystémové opatření, protože v evropských státech, s výjimkou severských států, je členství v profesní organizaci povinné. Dalším důvodem podle Chrze je, že stomatologická komora prokázala patřičnost své existence a v současné době, kdy probíhá reforma státní správy a mají být převedeny kompetence týkající se zřizování povinných registrů ve státních zdravotnických zařízení z okresů na kraje, je pro takovou novelu nevhodná doba. Na druhé straně Chrz přiznal, že zákon o profesních komorách by určitou úpravu vyžadoval, ale tím nemínil rušení povinného členství.

„Odmítáme návrh pana poslance Bendy, jakožto nesystémový a stavíme se za to, aby členství zůstalo povinné a aby pod záminkou sporu o povinném či nepovinném členství nebyly likvidovány kompetence komor. I kdybychom přežívali jako dobrovolná organizace zdaleka bychom nemohli vykonávat vše, v rozsahu a kvalitě, jak to děláme dosud. Máme mnoho nelékárnických provozovatelů lékáren a s nimi mnoho problémů. Ti by byli první v zákazu členství svým zaměstnancům. Lékárnická komora musí ze zákona garantovat kvalitu péče. Řešíme otázky etiky, nekalé soutěže a nekalých praktik, které mají negativní dopad na celý obor, řekl zástupce České lékárnické komory Pharm. Dr. Jan Horáček.

Na dotaz Haló novin zdali návrh na změnu novely není mířen především na Českou lékařskou komoru, kterou veřejnost ani lékaři nevnímají, vzhledem k vystupování jejího prezidenta Davida Ratha, tak pozitivně, jako komoru stomatologickou a lékárnickou, řekl viceprezident stomatologické komory, Pavel Chrz: „Stomatologové představují určitou homogenní skupinu, problémy lékaře spíše spojují, zatímco ČLK sdružuje na 40 tisíc lékařů různých oborů a různých problémů a komora musí hledat společná východiska.“

(jšd), Haló noviny, 30.4.2002

Ohodnoťte tento článek!