Protonové centrum na léčbu rakoviny bez pacientů

Protonové centrum v Praze na Bulovce je otevřené od loňského prosince. Supermoderní klinika na léčbu rakoviny má však pouze 2 pacienty. A jejich počet se jen tak nezvýší.

Přepis reportáže z pořadu Reportéři ČT

Zařízení za více než 4 miliardy nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami v čele s VZP. Ta se jejímu uzavření brání. Nucený správce VZP totiž před lety zavázal pojišťovnu k placení nečekaných astronomických výdajů bez vědomí správní rady a za značně podezřelých okolností.

Jiří SKALICKÝ, poslanec, člen správní rady VZP /TOP 09/:
Protonové centrum je opravdu kauza a problém, který v letošním roce bude nutno vyřešit.

Jiří ROD, mluvčí VZP:
Najednou se tady vynoří velmi nestandardní smlouva, podle které máme hradit péči za miliardu korun ročně, zejména v dnešní ekonomické situaci, tak to pochopitelně každého překvapí.

Zdeněk MROZEK, viceprezident České lékařské komory:
Bojíme se, že zde by došlo k omezení léčby většího množství pacientů na úkor superspecializované léčby, která se však bude dostávat daleko menšímu počtu pacientů.

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec, člen správní rady VZP /ODS/
Z ničeho nic se v Praze za několik miliard korun objeví zdravotnické zařízení, které přijde se smlouvou, která byla uzavřená před mnoha lety za neznámých okolností. Tu smlouvu nikdo neviděl. Peníze na ni v tom systému nejsou. To jsou všechno velmi podezřelé a velmi netransparentní záležitosti.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka:
Proton Therapy Centrum, které vyrostlo na pražské Bulovce, je nejmodernější soukromé ozařovací centrum v Evropě. Luxusně vybavená klinika, kde ve vstupní hale nechybí například akvárium s mořskou vodou, stála více jak 4 miliardy korun. Klinika v Praze je teprve pátá svého druhu v Evropě.

Jiří KUBEŠ, hlavní lékař radioterapie, Proton Therapy Center:
Tady se nacházíme v typické ozařovně pro protonovou radioterapii. Pacient je tedy transportován tím transportním systémem sem. Tady si ho přebírá robotický stůl i s tou deskou, na které je již zafixován, a posouvá ho do předem definované polohy pod ozařovací hlavicí.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka:
Srdcem kliniky je pod zemí umístěný jaderný cyklotron, vysokofrekvenční protonový urychlovač. Protonový svazek je transportním systémem dopraven do těla pacienta. Ozáření tímto protonovým svazkem lze dávkovat i zacílit přesněji než při běžném ozařování fotonovým paprskem. Tato léčba je ale velmi drahá a vhodná pouze pro malé procento pacientů.

Zdeněk MROZEK, viceprezident České lékařské komory:
To spektrum pacientů, pro které je tato léčba výhradní a jediná, je velice úzké. Proto bychom přivítali, kdyby před zřízením takto moderních center předcházela jak ekonomická, tak i medicínská analýza potřebnosti, zda je toto centrum, se uživí 1 na republiku nebo případně zda třeba toto centrum nemělo být 1 pro více států.

Jiří KUBEŠ, hlavní lékař radioterapie, Proton Therapy Center:
Ta protonová terapie neměla šanci se rozvinout a byla vyhrazena pouze pro velmi omezený okruh nádorových onemocnění. Nicméně tím, jak přibývá zkušeností a přibývá center, tak si myslíme, že se otvírá možnost u řady nádorových onemocnění, které obvyklou léčbou léčit nelze.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka:
Přes nezpochybnitelné výsledky této terapie však odborníci upozorňují na to, že objektivní přínosy ozařování protonovým svazkem se zatím nepodařilo vědecky ověřit.

Jaroslav ŠTĚRBA, přednosta Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice v Brně:
Tou opatrností, kterou se v onkologii při zavádění nových, nových věcí řídíme, je potřeba určitých srovnávacích klinických studií. A tyto jasné klinické studie, které by srovnávaly výhodnost protonové terapie oproti fotonové terapii, oproti terapii fotony, v dobře zavedených a fungujících velkých centrech, tyto jasné studie nejsou k dispozici.

Jiří KUBEŠ, hlavní lékař radioterapie, Proton Therapy Center:
K té výtce, že nejsou studie. Důvodem je fyzikální podstata toho problému. My víme, že dávka je lepší, a jsme schopni to změřit. Na to se domníváme, a i takový je celosvětový názor v protonové komunitě, tak na to ty srovnávací studie potřebovat, potřebovat nebudeme.

Leoš HEGER, ministr zdravotnictví /TOP 09/:
Ty výsledky, které se v posledních letech objevují v odborných zdrojích, tak nejsou prokazatelně výrazně lepší, než jsou výsledky u běžné kondiční radioterapie.

Jiří ROD, mluvčí VZP:
Pokud bychom měli my jako VZP platit 1 miliardu korun ročně za tuto péči, samozřejmě by to znamenalo ohrožení péče pro ostatní onkologické pacienty, potažmo i pro ostatní onkologická centra.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka:
O tom, že by VZP měla platit miliardu korun ročně z veřejného pojištění za léčbu v Protonovém centru, se v pojišťovně dozvěděli poprvé koncem minulého roku. Tehdy přišli zástupci Proton centra na VZP a dožadovali se podepsání smlouvy.

Jiří SKALICKÝ, poslanec, člen správní rady VZP /TOP 09/:
Z jejich strany byl pouze vznesen požadavek na to, že chtěj připravit smlouvu a předpokládaj plnění zhruba ve výši 1 miliardy ročně.

Jiří ROD, mluvčí VZP:
Proton centrum samozřejmě po nás chce, abychom tu smlouvu podepsali, ale to je v tuto chvíli zcela nemyslitelné.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka:
Vlastníky Proton Therapy Centra jsou podnikatelé v reklamě a realitách Václav a Pavel Laštovkové, do této doby bez zkušeností ve zdravotnictví. Trvají na tom, že pojišťovna s nimi smlouvu musí uzavřít, protože se k tomu, že léčbu na jejich klinice bude hradit, zavázala už před 6 lety ve smlouvě o smlouvě budoucí.

Jiří ROD, mluvčí VZP:
Najednou se to objevilo z ničeho nic. A teprve poté se začlo vlastně dohledávat, kde se ta smlouva vzala, za jakých okolností vznikla a podobně.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka:
A k velkému údivu vedení VZP i ministerstva zdravotnictví se přišlo na to, že smlouva o smlouvě budoucí s Protonovým centrem, která pojišťovnu zavazuje platit až miliardu korun ročně za léčbu na této klinice, opravdu existuje. Za VZP ji s majiteli Protonového centra bratry Laštovkovými podepsal v roce 2006 její tehdejší nucený správce Antonín Pečenka během 1 měsíce, kdy disponoval pravomocí správní rady.

Antonín PEČENKA, bývalý nucený správce VZP:
Já jsem byl přesvědčenej a jsem čím dál víc, že protonové ozařování tady v Čechách máme mít.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka:
Řekl někdo, potřebujeme ho teď a za tyhle peníze?

Antonín PEČENKA, bývalý nucený správce VZP:
To neřekl nikdo. Jsme v Čechách.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka:
Takže to jste rozhodl vy.

Antonín PEČENKA, bývalý nucený správce VZP:
Ano.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka:
Potřebujeme ho teď a za tyhle peníze.

Antonín PEČENKA, bývalý nucený správce VZP:
Ano.

Martin SOJKA, člen správní rady VZP:
V době, kdy měla být ta smlouva podepsána, tak já jsem byl místopředsedou správní rady VZP a správní rada o tom vůbec nejednala a ani o této smlouvě nevěděla.

Luděk LISSE, právník, Rozhodčí soud při IAL SE:
Ta smlouva, kterou podepsal nucený správce, je závazná, neboť nucený správce je oprávněn během nucené správy činit veškeré právní úkony, jak v postavení ředitele VZP jako statutárního orgánu, tak i v postavení správní rady. Čili jinými slovy, nucený správce jako prodloužená ruka ministerstva zdravotnictví je během nucené správy činit jakékoli právní úkony bez omezení.

Jiří ROD, mluvčí VZP:
Z té doby vlastně nemáme žádné doklady, podklady, respektive vůbec žádné materiály, které by nám vysvětlily, objasnily, proč nucený správce tehdy takto postupoval. Vlastně tu tehdejší smlouvu podepsal i bez jakýchkoliv analýz, bez jakýchkoliv validních dat, která by prokazovala, že tento druh terapie je, je užitečný nebo správný nebo výjimečný v nějakém smyslu.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka:
Existovala studie České onkologické společnosti, která by řekla, ano, toto chceme, toto potřebujeme a máme na to?

Antonín PEČENKA, bývalý nucený správce VZP:
Taková studie nemohla existovat. Vždyť tady taková, přístup jako k tomu protonu žádný nebyl. Jaká studie?

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka:
Čili jste se rozhodl sám za sebe.

Antonín PEČENKA, bývalý nucený správce VZP:
Ano.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka:
Sám na sebe jste vzal závazek, že jste rozhodl o tom, že VZP bude povinna platit až miliardu ročně za tento typ léčby.

Antonín PEČENKA, bývalý nucený správce VZP:
Ano, sám jsem to vzal na sebe.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka:
A přijde vám to v pořádku?

Antonín PEČENKA, bývalý nucený správce VZP:
Přijde mi to v pořádku. Dneska mi dává ten vývoj zapravdu.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka:
Necelé 2 roky poté, co miliardový obchod tehdejší nucený správce VZP Antonín Pečenka podepsal, začal pro Protonové centrum pracovat jako projektový manažer. Že by šlo o střet zájmů ale odmítá.

Antonín PEČENKA, bývalý nucený správce VZP:
Já jsem fungoval tak trošku jako poradce, protože v tom, v těch organizaci zdravotnictví a samozřejmě taky jsem profesí chirurg, takže ta onkologie mi tak vzdálená není. Nepovažoval jsem to za střet zájmů, ani dnes to nepovažuji.

Leoš HEGER, ministr zdravotnictví /TOP 09/:
A je to samozřejmě velmi neobvyklá situace. A myslím si, že je to záležitost, která budí určité podezření na střet zájmů. A bude pravděpodobně potřeba, zejména ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny, aby její nové vedení celou tu věc prozkoumalo co nejpřísnějším právním pohledem.

Manfred HERBST, medicínský ředitel, Proton Therapy Center
Já nevím, když je kontrakt podepsán, kde je problém pro VZP dohodnout kontrakt, který byl regulérně podepsán.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka:
Podle vás je to tedy právoplatné?

Manfred HERBST, medicínský ředitel, Proton Therapy Center
Je to právoplatné.

Jiří SKALICKÝ, poslanec, člen správní rady VZP /TOP 09/:
Po důkladném prostudování a právní analýze se k tomu musí tedy jak management, tak správní rada nějakým způsobem postavit a říct, ano, opravdu ta smlouva není relevantní, anebo je relevantní, a potom tedy kde a co pojišťovna bude povinna nějakým způsobem z té smlouvy plnit.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka:
Majitelé Protonového centra Václav a Pavel Laštovkové na rozhovor před kamerou nenašli za několik týdnů čas. Objíždějí totiž v této době onkologická centra v republice a nabízejí léčbu na své klinice. A jak jsme zjistili, tvrdí, že ji celou zaplatí VZP.

Jaroslav ŠTĚRBA, přednosta Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice v Brně:
Tuto službu nám nabídli s tím, že by měla být hrazena z prostředků všeobecného zdravotního pojištění. A že bude zabezpečena i po stránce hospitalizace a eventuelně potřebných celkových anestezií.

Jiří ROD, mluvčí VZP:
Pokud někdo tvrdí, že tuto péči v tuhle chvíli bude hradit VZP, tak lže.

Luděk LISSE, právník, Rozhodčí soud při IAL SE:
Všeobecná zdravotní pojišťovna se podle mého názoru nenachází v dobré situaci. I v případě, že by postup nuceného správce byl jakkoli nestandardní, tak se takový postup nedotýká platnosti smlouvy, a VZP je smlouvou vázána.

Pavel KLENER, onkolog, profesor 1. lékařské fakulty UK v Praze:
Pokud bude pojišťovna přinucena to Centrum protonové terapie nějakým způsobem finančně dotovat a platit léčbu protonovou terapií, tak je nasnadě, že prostředků na zajištění péče standardní, optimální léčbu, radiologickou léčbu onkologických pacientů nebude možné v stávajícím rozsahu zajistit.

Jiří KUBEŠ, hlavní lékař radioterapie, Proton Therapy Center:
O protonovou radioterapii je ve světě enormní zájem, takže nevidím důvod, proč by Česká republika protonové centrum mít neměla.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka:
České republice navíc hrozí další mezinárodní arbitráž. Výstavbu kliniky investovala společnost Immorent, která patří do skupiny Erste Group. Ta více jak 4 miliardy korun poskytla právě na základě smlouvy o smlouvě budoucí s VZP, kterou podepsal nucený správce Antonín Pečenka.

Antonín PEČENKA, bývalý nucený správce VZP:
Ta smlouva o smlouvě budoucí sehrála tu roli v konečném rozhodování banky, že poskytne úvěr. To myslím, že tak je.

Luděk LISSE, právník, Rozhodčí soud při IAL SE:
Z hlediska mezinárodního práva se půjčka Erste bank řadí pod pojem investice. Z tohoto důvodu by se za předpokladu, že tento spor nebude vyřešen ze strany českých orgánů, zejména ministerstva zdravotnictví, nějakou smírnou cestou, jak naznačuje Dohoda o podpoře a ochraně investic, domáhat svých nároků v rozhodčím řízení.

Martin SOJKA, člen správní rady VZP:
Otázka na to, jestli máme mít nebo nemáme mít protonové centrum, je otázka pozdní. My už máme jaderný reaktor v zemi. Protonové centrum stojí. Čili teď je otázka, co s tím, aby, když už stojí, aby bylo využito ku prospěchu pacientů a aby nestálo zbytečné peníze.

Jiří ROD, mluvčí VZP:
Paradoxní na tom je, že nucený správce, který se měl starat především o stabilizaci Všeobecné zdravotní pojišťovny, tak ji zavázal k placení péče v objemu zhruba 1 miliardy korun ročně.

Antonín PEČENKA, bývalý nucený správce VZP:
Já jsem si jako uvědomil, že můžu něco udělat pro to, aby tady protonové centrum bylo. Nic jiného v tom přemýšlení mém nebylo.

Ohodnoťte tento článek!