Provozovatel nemocnice musí být partnerem městu

nemocnice, chodba, lékař

Město Vimperk pravděpodobně nalezlo strategického provozovatele, a to po více než ročním fungováni nemocnice pod vedením zástupců města Vimperk ve správní radě nemocnice, kdy od poloviny roku 2008 došlo k ukončení spolupráce se zástupci Sanatoria Javorník, kteří řídili nemocnici od roku 2005.

Hlavním iniciátorem diskuse o dalším fungovaní nemocnice před dvěma lety, který upozornil na netransparentnost a nedostatky v hospodaření nemocnice, byl zastupitel Vimperka Martin Paštika.

Ten je dnes členem Správní rady nemocnice a pracovní skupiny pověřené zastupitelstvem jednat o podmínkách spolupráce s budoucím provozovatelem, společností Bohemia Hospitals a. s.

Jak zpětně hodnotíte události před lety kolem nemocnice?

Myslím, že dnes již veřejnost dostala jasnou informaci o předchozím hospodaření pod vedením Sanatoria Javorník, kdy nemocnice od roku 2006 do 2008 dosáhla ztráty ve 12 milionů korun a po převzetí nemocnice ze strany města Vimperk byly zjištěny další vážné nedostatky při spravování majetku. Bohužel zástupci Sanatoria Javorník dokázali dost dlouho zkreslovat hospodaření a chybou města bylo, že jsme již dříve nechtěli detailnější informace o hospodaření.
Určitě jsem rád, že jsem mohl pomoci záchraně nemocnice, i když některé mediální útoky ze strany sanatoria byly velmi nepříjemné a na hranici lidské slušnosti.

Ve druhé polovině roku 2008 došlo k výměně správní rady nemocnice. Jaké byly hlavní cíle nového vedení?

Hlavním cílem bylo zprůhlednění hospodaření nemocnice, finanční stabilizace tohoto zdravotnického zařízení a příprava konceptu dlouhodobého fungování nemocnice. Myslím, že celkem dobrý výsledek je, že uplynulý rok jsme ukončili s˙vyrovnaným výsledkem, a to i v době, kdy zdravotnické zařízení dostávají stále méně státních dotačních prostředků na svoji činnosti.

Nemocnice dosahuje v současnosti kladného hospodaření. Proč potom nechce Vimperk provozovat toho zdravotnické zařízení i v budoucnosti?

Od počátku bylo a je stále klíčovým cílem zachovat rozsah zdravotních a sociálních služeb minimálně na stávající úrovni. Jednou z legitimních variant je určitě provozování zařízení pod vedením města. Myslím si ovšem, že lepší koncept pro dlouhodobé zachování bezproblémového provozu nemocnice je nalezeni silného partnera s˙odborným zázemím a dostatečnou finanční silou. Zdůrazňuji, že v současnosti hovoříme o provozování nemocnice, nikoliv o vlastnictví budov v areálu nemocnice, které i nadále budou ve vlastnictví města Vimperk. Tímto má město stále určitou možnost ovlivňovat a usměrňovat rozvoj zdravotních služeb v areálu nemocnice.

Na prosincovém zastupitelstvu bylo rozhodnuto o zahájení exkluzivního jednání se společností Bohemia Hospitals jako budoucím provozovatelem nemocnice. Jaké jsou garance, že se nebude opakovat stejná situace jako v případě Sanatoria Javorník?

Rozhodnutí o zahájení jednání s Bohemia Hospitals bylo přijato po přibližně šestiměsíčním jednání s potenciálními uchazeči o provozování nemocnice a tato firma předložila nejlepší podnikatelský záměr a podmínky pro město Vimperk. Dále je zde velký rozdíl v tom, že Sanatorium Javorník provozovalo nemocnici na riziko společnosti Nemocnice Vimperk o. p. s., kde zástupci Javorníku byli pouze ve vedení nemocnice, ale veškeré ztráty nebo jiná rizika z podnikání byly kryty pouze majetkem nemocnice Vimperk, nikoliv společnosti Sanatorium Javorník. V případě Bohemia Hospitals se bude jednat zcela o jiný model, kdy dojde k založení nové společnosti BH Nemocnice Vimperk a. s., která bude provozovat nemocnici a bude mít v pronájmu budovy od města. To znamená, že veškerá rizika z podnikání budou v zodpovědnosti tohoto nového provozovatele. Velmi zjednodušeně můžeme říci, že Sanatorium Javorník hospodařilo na peněženku nemocnice Vimperk o. p. s. a nyní bude nový provozovatel hospodařit na svoji peněženku. Myslím, že rozdíl je celkem jasný a zřetelný.

V jakém stavu jsou dnes jednání s novým provozovatelem? Bude splněn termín převzetí provozu nemocnice od Bohemia Hospitals od února tohoto roku?

Nechceme v žádném případě rozhodovat takto strategické záležitosti pod časovým tlakem. Na prosincovém zastupitelstvu byl odsouhlasen základní harmonogram k uzavření smluv s novým provozovatelem. Současně byly odsouhlaseny základní principy a podmínky ve smlouvách, které nyní musíme vzájemně odsouhlasit s Bohemia Hospitals. Před několika dny jsme měli důležité zasedání zástupců správní rady, kde jsme projednali předložený návrh smlouvy od Bohemia Hospitals na převod činnosti, zaměstnanců a vyřešení odprodeje majetku a převzetí závazků Nemocnice Vimperk o. p. s. Pro splnění původně stanového únorového termínu bude nutné dosáhnout v krátké době dohodu na znění smluv s novým provozovatelem. Pokud nedojde ihned ke shodě, tak je možno posunout termín předání činnosti nemocnice o jeden nebo dva měsíce, Stále ovšem věřím, že termín je reálný.

V nově založené společnosti bude mít Vimperk dva zástupce v dozorčí radě. Můžete upřesnit, zda tímto může město ovlivňovat činnost nemocnice?

Jak jsem již uvedl, nová akciová společnost bude založena k účelu provozování nemocnice a bude mít v pronájmu nemovitosti v areálu nemocnice od Vimperka. Město nebude mít žádná vlastnická práva k tomuto subjektu. Dohodu o poskytnutí dvou pozic v dozorčí radě je nutno vnímat pouze jako vstřícné gesto od nového provozovatele, kterým deklaruje transparentnost při jeho řízení nemocnice. Z titulu těchto dvou pozic v dozorčí radě nebude ovšem město schopno vůbec ovlivňovat rozhodování o činnosti této akciové společnosti.

Kde vidíte budoucnost nemocnice za 10 let?

Věřím, že za 10 let bude nemocnice kvalitním poskytovatelem sociálních a LDN lůžek, kde by v krátké době mělo dojít k navýšení 30 sociálních lůžek. Jsem přesvědčen, že může dojít k výraznějšímu rozvoji ambulantní péče a tím rozšíření nabídky zdravotní a sociální služby pro občany na jednom místě, což určitě přivítají lidé ze spádové oblasti, ale i turisté. To znamená, že jsem optimistou, že Vimperk udrží a bude rozvíjet zdravotní služby v areálu nemocnice a to i v době, kdy hodně zdravotních zařízení se utlumuje nebo uzavírá. Každopádně nový provozovatel nemocnice musí být vždy partnerem městu Vimperk.

Ohodnoťte tento článek!