Prozatímní ředitelka léčebny v Kosmonosích se bude ucházet o stálé místo

Od 1. srpna byla Dana Kolářová jmenována ministrem zdravotnictví Bohumilem Fišerem prozatímní ředitelkou Psychiatrické léčebny v Kosmonosích. Měsíc není pro zorientování se v nové funkci příliš dlouhá doba. Zdá se však, že bývalá vedoucí referátu zdravotnictví na Okresním úřadu v Mladé Boleslavi postupuje cílevědomě krok za krokem, aby stav léčebny zlepšila po stránce odborné i provozně-ekonomické…

Po měsíci ve funkci prozatímní ředitelky psychiatrické léčebny v Kosmonosích chce Dana Kolářová narovnat ekonomiku provozu a zlepšit informovanost zaměstnanců. Bude se ucházet o místo stálé ředitelky.

Kosmonosy – Od 1. srpna byla Dana Kolářová jmenována ministrem zdravotnictví Bohumilem Fišerem prozatímní ředitelkou Psychiatrické léčebny v Kosmonosích. Nahradila Pavla Štycha, který byl odvolán kvůli tomu, že bez vědomí pacientů si v posledních třech letech vedení léčebny půjčovalo z jejich účtů mnohamilionové částky na pokrytí provozu. Měsíc není pro zorientování se v nové funkci příliš dlouhá doba. Zdá se však, že bývalá vedoucí referátu zdravotnictví na Okresním úřadu v Mladé Boleslavi postupuje cílevědomě krok za krokem, aby stav léčebny zlepšila po stránce odborné i provozněekonomické.

Paní Kolářová, co bylo prioritou vaší práce v léčebně v prvním měsíci ředitelování?

Musela jsem se především soustředit na řešení každodenních problémů a na zachování provozu léčebny.

Podařilo se vám již převzít léčebnu od vašeho předchůdce Pavla Štycha?

Papírově již k převzetí došlo, věcné předávání je již v závěru. Velikou zátěží je v současné době dokončovaná inventarizace majetku léčebny. Ta však se samotným převzetím od bývalého ředitele nesouvisí.

Našla jste si čas pro seznámení se s provozem v jednotlivých pavilonech?

Prošla jsem si všechna oddělení, abych se zatím alespoň rámcově seznámila s jejich provozem a představila se všem zaměstnancům. Kromě toho mám již k dispozici písemné zhodnocení práce jednotlivých oddělení po stránce odborné i provozní. Své poznatky a informace si musím nyní utřídit a stanovit k řešení nejdůležitější problémy. Již nyní vidím, že mě čeká spousta práce.

Nejste psychiatr. Jakým způsobem chcete rozhodovat o odborných záležitostech souvisejících s péčí o pacienty?

To bude práce pro mého náměstka. Zatím jej sháním. V dohledné době bude vypsáno na tuto funkci výběrové řízení.

Jak chcete řešit provozní a ekonomické záležitosti?

V první řadě chci narovnat ekonomiku provozu. Ztráta hospodaření léčebny dosáhla za prvních sedm měsíců letošního roku dvou a půl milionu korun. Není to katastrofa, ale důvodem k zamyšlení to je. Zároveň chci stanovit plán oprav a rekonstrukcí. Nyní budu intenzívně shánět chybějící peníze na dokončení rekonstrukce ženského pavilonu B, kde se také nacházejí pokoje zvýšené psychiatrické péče. Chybí zde dokončit půl patra. Po dokončení zde také vzniknou nadstandardní jednolůžkové pokoje.

Podniknete něco pro zlepšení komunikace a informovanosti mezi zaměstnanci?

Na tento pátek chystám svoji první poradu vedení léčebny, na které se sejdou primáři a vedoucí jednotlivých provozů. Zdá se mi, že zde chybí vzájemná informovanost. I lékaři by měli být seznámeni s provozními věcmi a naopak provozní pracovníci s odbornými. Očekávám, že se zde ukáže spousta problémů. Třeba se nám některé podaří vyřešit přímo na poradě. Tyto porady by se měly konat pravidelně. V podstatě budou suplovat poradní sbor ředitele.

Jak vidíte svoji osobní budoucnost v souvislosti s kosmonoskou léčebnou?

Byla jsem jmenována jako prozatímní ředitel až do uskutečnění výběrového řízení. Ministerstvo zdravotnictví zvažuje termín jeho vypsání. Zde jde o práci na dlouhý běh. Nechtěla bych od ní utéct. Až bude výběrové řízení vypsáno, budu jedním z kandidátů.

MICHAL ŠIMEK, Boleslavský deník, 5.9.2001

Ohodnoťte tento článek!