Průměrná mzda zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ani v letošním roce neklesne

FN Ostrava

Krize, která ve zdravotnictví zavládla, nutí mnohé nemocnice ke snižování platů. Průměrná mzda zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) však naopak v letech 2011 a 2012 meziročně stoupla o 3,4 procenta a vedení deklaruje, že průměrnou mzdu zaměstnanců udrží i v roce 2013 minimálně na úrovni roku 2012. A to i navzdory faktu, že nemocnice se rozrůstá a zaměstnanců přibývá. Jaká je personální politika FNO? O tom jsme si povídali s Petrou Tomanovou, náměstkyní ředitele pro personální řízení.

„Vloni se skutečně průměrná mzda našich zaměstnanců navýšila meziročně o 3,4 procenta, přitom v žádné kategorii neklesla pod 100 procent průměrné mzdy uplynulého roku. Znamená to, že i nelékařští pracovníci v profesích s nižším mzdovým základem dosáhli ve své kategorii minimálně úrovně průměrné mzdy loňského roku nebo mzdy vyšší. Stejně tak platí, že v letošním roce průměrná mzda oproti roku 2012 neklesne. Vedení nemocnice se k tomu mimo jiné zavázalo i v kolektivní smlouvě.“

Kolik lidí nyní ve FNO pracuje a jaké podmínky jim nemocnice nabízí?

Nemocnice je velmi stabilní zaměstnavatel. Koncem roku 2012 zde pracovalo 3144 zaměstnanců, z toho přes 500 lékařů, téměř 1350 všeobecných sester a porodních asistentek a zhruba 485 zdravotnických asistentů, sanitářů a dalších zaměstnanců zastávajících zdravotnické, dělnické a administrativní pozice. Koncem minulého a počátkem letošního roku počet zaměstnanců mírně stoupl v souvislosti s rozjezdy nových kapacit. Nemocnice nabízí svým zaměstnancům velmi dobré finanční ohodnocení a nejrůznější benefity.

Nezanedbatelné jsou i kvalitní pracovní podmínky, včetně možnosti pracovat se špičkovým přístrojovým vybavením. Dvakrát ročně jsou rozdělovány pololetní odměny, a to na základě splnění kritérií nastavených jednotlivým klinikám a oddělením především v oblasti ekonomiky, kvality poskytované zdravotní péče a personalistiky. Všichni přednostové, primáři a vrchní sestry mají navíc k dispozici takzvaný motivační fond k ohodnocení mimořádných výkonů svých kolegů během roku.

Mluvila jste i o benefitech pro zaměstnance…

Nemocnice má takzvaný Fond kulturních a sociálních potřeb. Ten se tvoří ze zákona ve výši jednoho procenta z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů. Jakým způsobem jsou peníze z fondu rozdělovány, o tom rozhoduje vedení nemocnice společně s odbory. Zaměstnancům poskytujeme příspěvek na stravu.

Dále mají k dispozici takzvaný individuální příspěvek, který podle stanovených podmínek čerpají na rekreaci, penzijní připojištění, různé sportovní aktivity, vitaminy, očkování a podobně. Navíc mohou v rámci zaměstnanecké slevové karty čerpat různé slevy například v divadle, cestovní kanceláři, ve sportovních zařízeních a jinde. Mohou také využívat možnost výhodného mobilního volání pro zaměstnance i jejich rodinné příslušníky. Jsem přesvědčena, že bonusem je rovněž vzdělávání, které našim pracovníkům poskytujeme.

Vzdělávání zaměstnanců zvyšuje mimo jiné i kvalitu poskytované péče. FNO získala v této oblasti dokonce mezinárodní akreditaci JCI. Co získání tohoto certifikátu pro nemocnici a její zaměstnance znamenalo?

V souvislosti s přípravou akreditace jsme prošli procesem „zkvalitňování práce s lidmi“. Museli jsme například správně nastavit systémy zapracování nových zaměstnanců při nástupu do pracovního poměru, v případě změny pracovního místa nebo změny pracoviště. Stejně tak jsme museli nastavit systémy odborných kompetencí a způsobu jejich hodnocení, přičemž šlo především o prokázání, že naši zaměstnanci poskytují kvalitní a bezpečnou péči o pacienty.

S tím samozřejmě souvisela i skutečnost, že tato péče musí být zajištěna kvalifikovanými zaměstnanci – to znamená, že jejich znalosti a dovednosti jsou v souladu s potřebami pacientů. Bylo tedy nutné provést kontrolu úplnosti dokladů o vzdělání a později vše ověřit u poskytovatelů tohoto vzdělání. Cílem byla minimalizace rizik, spokojený pacient a také spokojený zaměstnanec. V souvislosti s červnovým reauditem JCI nás čeká aktualizace některých našich předpisů v souvislosti s měnící se legislativou a především kontrola, zda nastavené postupy nejsou jen na papíře a že se s nimi pracuje.

Jaký tedy bude pro fakultní nemocnici rok 2013?

Naším cílem je ustát krizi ve zdravotnictví bez toho, abychom museli snižovat zaměstnancům mzdy nebo omezovat benefity. Předně je potřeba využít alternativní možnosti, a ty musíme realizovat všichni společně. Hledáme úspory ve snižování přesčasové práce, racionalizaci práce na jednotlivých odděleních a podobně. Je to výzva pro nás všechny. A chystáme i zajímavé novinky.

Rádi bychom v horizontu zhruba dvou let v nemocnici zřídili pro děti zaměstnanců mateřskou školu s akreditací školního zařízení. Nechceme děti jen hlídat, ale i vzdělávat. Prostory již máme vytipované, ale jsme na začátku. Věřím však, že se nám to podaří dotáhnout do úspěšného konce a že školka zde najde své uplatnění.

Ohodnoťte tento článek!