Průzkum Helen 2001 také v Děčíně

Na Děčínsku, stejně jako v dalších šesti okresech republiky, bude v letošním roce Státní zdravotní ústav v Praze zkoumat zdravotní stav obyvatelstva, jeho životní styl a vztah k životnímu prostředí. Průzkum nazvaný Helen 2001 je součástí dlouholetého projektu Monitorování vztahu životního prostředí na zdraví obyvatel České republiky…

DĚČÍN – Půjde o dotazníkovou akci. Ta je zaměřena jak na základní údaje respondenta, tak na jeho subjektivní vnímání zdraví, případně nemoci, na pocity osobní pohody, stravovací návyky nebo tělesnou aktivitu.

Náhodných respondentů bude celkem 800, z toho polovičku vytvoří ženy. Okresní hygienická stanice v Děčíně provede výběr dotázaných ve spolupráci s děčínským městským úřadem. „Průzkum by měl být zahájen v polovině září a potrvá do listopadu. Vybraní občané budou osloveni pracovníky naší hygienické stanice,“ říká okresní hygienik MUDr. Rudolf Stupák.

Státní zdravotní ústav má zájem o respondenty narozené v letech 1947 až 1956. „Podle metodiky tohoto šetření bude každému druhému z nich umožněno vyšetření zdravotního stavu na oddělení pracovního lékařství okresní hygienické stanice. Zjišťovat budeme indexy obezity, hodnoty tlaku krve, cholesterolu a základních dechových funkcí čili takzvané spirometrie,“ pokračuje MUDr. Stupák. Výsledky této bezplatné prohlídky budou předány respondentům, kteří se pak sami rozhodnou, zda je odevzdají svému ošetřujícímu lékaři.

Oslovení jedinci by měli odpovědět zhruba na sedmdesát otázek. První část dotazníku zjišťuje kupříkladu vzdělání, zaměstnání, ekonomickou a sociální situaci. Dotazovaní se však nemusejí obávat, že by tyto údaje byly zneužity. Data budou předána Státnímu zdravotnímu úřadu v Praze pouze s uvedením identifikačního čísla. Zajištěna tak bude absolutní ochrana osobních údajů.

Hlavní část dotazníku je zaměřena na subjektivní posouzení zdravotního stavu respondenta. „Jsou tam otázky typu jaké nemoci nebo skupiny onemocnění prodělal, zda se cítí zdráv, případně na jaká onemocnění se léčí. Jsou tam i otázky týkající se alergických onemocnění. Velmi významnou skupinou jsou pak otázky zjišťující způsob života dotazovaných. Zda kouří, jak se stravují a vyvíjejí-li nějakou pohybovou aktivitu. Bude zjišťován i jejich názor na životní prostředí a na subjektivní spokojenost s jeho kvalitou,“ uzavírá okresní hygienik.

ŠÁRKA VLČKOVÁ, Děčínský deník, 29.6.2001

Ohodnoťte tento článek!