Průzkum hodnotil lékaře i sestry

Titulní obrázek

Koncem loňského roku se uskutečnil v oblastních nemocnicích Středočeského kraje průzkum, který se zabýval měřením kvality zdravotní péče v těchto zařízeních. Výsledky ukázaly, že všechny nemocnice během necelého roku dosáhly velkého zlepšení kvality zdravotní péče. Nejvíce se zlepšila zdravotní péče v těch ukazatelích kvality, které hlavně závisí na osobním přístupu personálu k pacientům…

Nemocnice Rudolfa a Stefanie dosáhla letos stejně jako v loňském roce výborného výsledku a obhájila své prvenství s celkovým ohodnocením spokojenosti pacienta se zdravotní péčí ve výši 85,5%. „Tímto vysokým procentem spokojenosti pacientů předčila výsledky i některých velkých fakultních nemocnic, které se paralelně podobného výzkumu již zúčastnily,“ uvedl mluvčí nemocnice Petr Ballek. Největším kladem tohoto výzkumu je fakt, že se jednalo o dotazníkovou, anonymní metodu, která je schopná velice objektivně a přesně posoudit jednotlivá měření a ukazatele spokojenosti pacienta. Mezi hodnocené kategorie patřilo například: přijetí do nemocnice, respekt – ohled – úcta, koordinace a integrace péče, informace a komunikace, tělesné pohodlí, citová opora, zapojení rodiny, propuštění a pokračování péče. Benešovská nemocnice byla velmi vysoko hodnocená ve všech sledovaných oblastech, nejvíce ale především v oblasti koordinace a integrace péče, informace a komunikace, tělesného pohodlí, citové opory a zapojení rodiny. „To jsou oblasti, které jsou přímo závislé hlavně na pozitivní komunikaci lékaře a zdravotního personálu s pacientem. Spokojenost s našimi sestrami je nejvyšší ze všech nemocnic Středočeského kraje. Výborného výsledku dosáhli také naši lékaři, kteří se umístili v tomto výzkumu těsně na druhém místě,“ dodal Ballek. Největšího zlepšení na odděleních nemocnice, oproti předcházejícímu výzkumu, dosáhla neurologie, chirurgie B a interna. Velmi vysoký standard si, jako každý rok, udržela ortopedie. Mezi pěti celkově nejlépe hodnocenými odděleními nemocnice je chirurgie A, gynekologie, interna, chirurgie B a ORL. Nejlépe hodnocené sestry jsou na chirurgii A, gynekologii, chirurgii B, ORL a interně. Podle výzkumu pacienti nejlépe hodnotili lékaře z interny, chirurgie A, i B, gynekologie a porodnice. „Výsledky průzkumu jsou pro Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově na jednu stranu potěšující, na druhou stranu nás velmi zavazují. Víme, že musíme počítat s pacientem, který bude sebevědomý a náročný. Jsme připraveni očekávání takového pacienta respektovat a to nás zavazuje i do budoucna kvalitu péče v naší nemocnici zvyšovat.“ konstatoval ředitel nemocnice Miroslav Petrík. „Celkový výsledek analýzy je především velice pozitivním ohodnocením kvality a profesionality personálu a to v celém komplexním pojetí nemocnice. Kromě toho tyto výsledky potvrdily správně nastavený směr managementu nemocnice, kde určující filosofií je heslo, Pacient je u nás vždy na prvním místě – Vaše zdraví, naše priorita,“ doplnil Petrík.

Regionální deník

Průzkum hodnotil lékaře i sestry
Ohodnoťte tento článek!