Průzkum: Pacienti i lékaři ztrácejí důvěru v české zdravotnictví

Pacienti i lékaři ztrácejí důvěru v české zdravotnictví. Podle průzkumu Lékařského informačního centra a agentury INRES-SONES čelí české zdravotnictví největší krizi důvěry za posledních deset let. Většina občanů i lékařů hodnotí stav zdravotnictví negativně, přičemž stanoviska lékařů jsou mnohem kritičtější…

PRAHA – “ řekl ředitel centra Petr Sadílek.

Téměř polovina občanů vnímá podle průzkumu zdravotnictví jako oblast, v níž se vyskytuje řada velmi vážných problémů. Další více než čtvrtina se obává, že mu hrozí zhroucení.

„Znamená to, že více než tři čtvrtiny občanů hodnotí tuto oblast negativně,“ řekl Sadílek. Jako velmi vážnou až kritickou hodnotí situaci téměř 88 procent lékařů, zhroucení systému se obává více než třetina.

Porovnání výsledků z předchozích let podle Sadílka ukazuje, že v posledních dvou letech stoupá kritičnost občanů i lékařů.

VÝSLEDKY PRŮZKUMU:
Více než tři čtvrtiny lidí hodnotí oblast zdravotnictví negativně.Jako velmi vážnou až kritickouoznačuje situaci téměř 88 % lékařů,zhroucení systému se obává vícenež třetina dotázaných.

Průzkum nezahrnuje reakci veřejnosti na působení nového ministra Jozefa Kubinyiho, který část zdravotníků rozhořčil odvoláním ředitele Institutu klinické a experimentální medicíny a útoky na ředitelku Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Podle Sadílka se nyní názory na zdravotnictví blíží úrovni roku 1997, kdy byl ministrem zdravotnictví Jan Stráský. Tehdy zdravotníci i občané reagovali negativně na výběrová řízení, kterými chtěl Stráský zmenšit počet nemocnic.

Nejpříznivější bylo vnímání zdravotnictví v období, kdy v čele resortu stál Bohumil Fišer, kterému se na rozdíl od jeho předchůdce Ivana Davida dařilo komunikovat se zdravotníky.

Fišer vycházel vstříc mzdovým požadavkům odborů i lékařské komory, a tak se případné rozpory mezi ním a lékaři řešily mimo pozornost médií.

Po nástupu Součkové zesílil kritický postoj odborné i laické veřejnosti úměrně tomu, jak sílila kritika práce ministerstva. Námitky se vystupňovaly poté, co předložila svou koncepci.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!