Průzkum: Stav českého zdravotnictví znepokojuje dvě třetiny Čechů

Dvě třetiny Čechů znepokojuje stav českého zdravotnictví. Za nejproblematičtější lidé považují zejména jeho financování, hospodaření s léky a činnost pojišťoven. Reformy v této oblasti jsou nutné podle čtyř pětin oslovených, zjistili odborníci ze Sociologického ústavu Akademie věd…

Respondenti přikládají reformě zdravotnictví velkou důležitost, dokonce větší než změnám důchodového systému.

Za nejpalčivější problémy považují financování veřejného zdravotnictví, přičemž více než čtyři pětiny dotázaných hodnotí problémy jako veliké.

Tři čtvrtiny lidí poukazují na nehospodárné nakládání s léky a fungování pojišťoven. Dvěma pětinám oslovených vadí zejména úroveň zdravotní péče a objem služeb. Jedna třetina považuje za problém vztah mezi lékaři a pacienty a dostupnost péče.

K vyrovnanějšímu hospodaření by podle poloviny dotázaných přispělo zvýšení plateb ze státního rozpočtu, a to i za cenu zvýšení daní. Téměř všechny návrhy finanční spoluúčasti se setkávají s více než nadpolovičním nesouhlasem, pouze u placení jednotného poplatku za recept jsou příznivci a odpůrci zastoupeni rovnoměrně.

Z nabízených administrativních opatření vedoucích ke snížení deficitu ve zdravotnictví vyvolává největší odpor návrh na snížení počtu specializovaných zdravotnických pracovišť. Velké podpoře se naproti tomu těší zřízení jediné zdravotní pojišťovny.

Přestože lidé vnímají zdravotnictví jako velmi problematickou oblast, převažuje neochota nést náklady možných reforem. Silná podpora návrhu na zřízení jediné zdravotní pojišťovny a souhlas s navýšením plateb z rozpočtu podle analytiků ukazují na to, že lidé dávají přednost cestě, která vede k centralizaci a dotacím.

„I když by lidé spíš preferovali placení a kontrolu zdravotnictví státem, jsou ochotni v některých případech přenést určité náklady na sebe,“ řekl spoluautor studie Ivo Bayer.

Lidé jsou podle něj nejvíce ochotni připlácet za recept, v průzkumu to uvedla téměř polovina dotázaných. Přijali by i platbu za návštěvu specialisty nebo za pobyt v nemocnici. Odmítají připlácet více peněz za léky.

„Jsou ochotni tak učinit, pokud by bylo zjevné, že se díky tomu zdravotnictví ulehčí a zákony budou průhledné,“ dodal.

ČTK

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

uživatel nepodepsán

Bez uvedení alespoń velikosti souboru jeho věkového složení a období ,kdy byl výzkum proveden nelze úváděné výstupy brat jako plnohodnotné

Bohumír Šimek

Lidé převážně vědí, že reforma zdravotnictví je nezbytná. Hlavně ať máme nadále socialismus! Jinak je v hlavách guláš. Jak to mají mít v hlavě srovnané normální lidi, když samotní politici v tom mají guláš také a žádnou reálnou vizi do budoucna!


Ohodnoťte tento článek!