První sestry již nosí vyznačené štítky

Stejně jako na některých úřadech také zaměstnanci jablonecké nemocnice nosí štítky s vyznačenými jmény a kvalifikací. Dvojnásob to platí o zdravotních sestrách, z nichž některé se honosí novými štítky. „Postupně i sestřičky z naší nemocnice projevují čím dál větší zájem o možnost dobrovolné registrace sester…

JABLONEC N. N. – U některých z nich si nyní mohou pacienti ověřit jejich dosažené vzdělání,“ informovala předsedkyně regionu Jablonec České asociace sester (ČAS) Monika Mlejnková. Každá ze sester, která se do projektu zapojí, získá tzv. index odbornosti. Rozděleny jsou na typ A, který značí pracovnice s vysokoškolským titulem bakaláře nebo magistra, a typ B, jenž je pro středoškolsky vzdělané. „Registraci podporujeme zejména proto, že je důležitým ukazatelem pro veřejnost. Každý pacient si totiž může přímo na místě ověřit, jak vzdělaná sestra ho momentálně ošetřuje. Index tak svědčí o její profesionální úrovni,“ dodala Mlejnková.

Sestry, jež získají registraci, pak mají současně i možnost pracovat v zemích EU, neboť se index bere jako rovnoprávné vzdělání v kterékoli zemi Unie.

bln, Deník Jablonecka, 7.6.2001

První sestry již nosí vyznačené štítky
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů