Prvotřídní nákup

Titulní obrázek

Zpráva o odchodu Oldřicha Šubrta (49) z funkce ředitele Nemocnice Na Homolce nepřišla jako blesk z čistého nebe. Šubrt je po letech, kdy stál v čele velké státní nemocnice, zkušený “ matador“ a informace o změně svého působiště v posledních týdnech citlivě dávkoval…

Přitom lze předpokládat, že si už o prázdninách “ plácl“ s předsedou dozorčí rady a spolumajitelem Třineckých železáren Tomášem Chrenkem. Ne však, že by se dal na ocelářství, i když pro toho, kdo zvládne státní nemocnici, je prý železárna rekreace.

Bývalý šéf Nemocnice Na Homolce zůstává v oboru, jenom se od října stěhuje na post předsedy představenstva akciové společnosti Agel a generálního ředitele jejího nemocničního řetězce Euromednet, který je s Třineckými železárnami a osobou Tomáše Chrenka úzce spjat.

Prostý důvod

Když se rýsovalo Šubrtovo nové angažmá, začal se po Praze šířit drb, že souvisí s údajnou fúzí Fakultní nemocnice Motol, která zahájila finančně náročnou rekonstrukci, s blízkou a vzkvétající Homolkou. Tato idea se čas od času na různých úrovních objevuje, ale nikdy nedospěla do fáze věcného záměru. A to pravděpodobně i nyní.

O tom, že se o propojení nemocnic v současné době neuvažuje, týdeníku EURO sdělil ministr zdravotnictví Tomáš Julínek i jeho předchůdce David Rath. Nejpravděpodobnější je proto varianta, že Oldřich Šubrt, který se ke změně zaměstnavatele zatím nechce vyjadřovat, byl Tomášem Chrenkem jednoduše přeplacen. Myslí si to i David Rath, který tvrdí, že ho Oldřich Šubrt o záměru odejít informoval ještě v době, kdy byl ministrem.

Na otázku, co mu na to řekl, odpověděl: “ A co jsem měl říct? Na takový plat, jaký mu může dát pan Chrenek, by Oldřich Šubrt nemohl ve státní nemocnici ani pomýšlet. Pracoval na Homolce dlouho a úspěšně. Takže já osobně mu rozumím a přeji mu úspěch.“

Také Tomáš Julínek říká, že o záměru Oldřicha Šubrta odejít věděl v předstihu. Na nového ředitele standardně vypíše výběrové řízení. Do jeho ukončení je vedením Nemocnice Na Homolce pověřen Vladimír Dbalý, který tam pracuje řadu let, v poslední době jako primář neurochirurgického oddělení.

Nejdéle sloužící

Za pozornost stojí, že Oldřich Šubrt vychází jak s Davidem Rathem, tak i s Tomášem Julínkem, ačkoliv oba jsou – hlavně při plnění politických úkolů – nesmiřitelnými protivníky. I to patří ke kvalifikaci úspěšného manažera státem vlastněné firmy. Tím spíše ve zdravotnictví, kde platí zásada, že po roce už vychází každý ministr z módy.

Tímto konstatováním ale nemají být odsunuty do pozadí Šubrtovy nesporné pracovní výsledky. Byl nejdéle sloužícím ředitelem velké státní nemocnice. V čele Homolky stál patnáct let, od roku 1991, kdy vyhrál konkurzní řízení a vyměnil slibně se rozvíjející kariéru neurochirurga za hodně vratkou ředitelskou židli. Homolka, v hantýrce “ Sanopz“, podle původní budovy nemocnice postavené jako Sanatorium poštovních zaměstnanců (SANOPZ), byla tehdy fungl novým, na české poměry dobře vybaveným zdravotnickým zařízením určeným pro léčbu a ošetřování tehdejší stranické a státní “ věrchušky“ a zahraničních diplomatů.

Šubrtovou osobní zásluhou je, že v další letech, kdy už existovala jako “ normální“ zdravotnické zařízení, vtiskl Nemocnici Na Homolce jasnou koncepci, vyjádřenou ve specializaci na dva nosné obory “ kardio“ a “ neuro“, doplněné o komplex zdravotnických služeb.

Nad rámec

Homolka i v dobách, kdy byla největším evergreenem údajná fatální ztrátovost lůžkových zdravotnických zařízení, dosahovala při vysoké kvalitě léčby zisku v řádu desítek milionů korun. To znamená, že nezatěžovala rozpočet resortu přehnanými žádostmi o investiční prostředky nebo dotace na umazávání ztráty. Nemocnice v převážné míře z vlastních prostředků investovala stamiliony do vybavení, především přístrojového.

Platy zaměstnanců, zejména lékařů, jsou v ní v průměru výrazně vyšší než ve většině dalších zdravotnických zařízení. To spolu s velkou komunikační zdatností, schopností vycházet s lidmi včetně nadřízených a uměním dát o svých výsledcích vědět vedlo k tomu, že Oldřichu Šubrtovi byla tolerována podnikatelská aktivita, považovaná koženou částí státního byrokratického aparátu za nepřípustnou.

Nemocnice měla řadu let vlastní továrnu – Výzkumný ústav pletařský, který vyrábí cévní protézy a další zdravotnické prostředky, ale i pletenou konfekci. Dalšími dceřinými firmami státní příspěvkové organizace Nemocnice Na Homolce jsou Stylmed H, společnost zabývající se distribucí léků a prostředků zdravotnické techniky původně pouze pro mateřskou firmu, nyní i pro další odběratele, a poradenská a konzultační firma Consult H. Všechny dceřiné firmy byly podle výroční zprávy za rok 2005 v kladných číslech.

Široké pole

Minimálně dvakrát se Oldřich Šubrt během své éry na Homolce pokusil vyvést nemocnici z úzkého rámce státní příspěvkové organizace do prostornějších podnikatelských vod. Naposledy to byl projekt majetkoprávního propojení s University of Pittsburgh Medical Center na bázi obecně prospěšné společnosti. Oldřich Šubrt vždycky tvrdil, že tato idea vznikla na ministerstvu zdravotnictví. Ani tak ale nezískala politickou podporu.

V Euromednetu bude mít příležitost své podnikatelské schopnosti plně rozvinout. Nemocniční řetězec je oficiálně označovaný za “ dítě“ skupiny lékařů většinou stojících u privatizace třinecké Nemocnice Podlesí. Pravděpodobnější ale je, že byznysprojekt pochází z “ dílny“ Tomáše Chrenka a jeho spolupracovníků. Je založen na elementárním poznání, že když se soukromý sektor uplatňuje ve zdravotnictví všech vyspělých zemí, proč by se neměl významně uplatnit i u nás.

Společnost postupně získala do vlastnictví nebo do pronájmu jedenáct nemocnic a zdravotnických zařízení v moravskoslezském regionu. Ekonomické výsledky nejsou k dispozici, ale je jisté, že neníli tomu tak dnes, jednou bude nutné, aby se počáteční investice začaly vracet. To Oldřich Šubrt na Homolce uměl. Zatím to ale vypadá, že skupina má dost prostředků, aby pokračovala v expanzi, překročila rámec Moravy a Slezska a pustila se třeba do dalších oblastí zdravotnictví.

I na to ambiciózní firma potřebuje, aniž by byla podceňována úroveň moravskoslezského přeboru, člověka, který “ to hraje“ vrcholově, zná tento svět a sám je v něm také dostatečně znám.

V pravý čas

Euromednet byl jako nejsilnější český soukromý nemocniční řetězec seriózně znepokojen přípravou zákona o neziskových nemocnicích, který už vstoupil v platnost. Ať už se ODS podaří jeho platnost přerušit nebo ne, nastává důležité období, v němž se bude rozhodovat o budoucnosti soukromého sektoru v lůžkové zdravotnické péči.

A konkrétně o pozici a potenciálu společnosti Euromednet. V této době je Oldřich Šubrt pro třineckou skupinu ideálním mužem, protože může do všech dveří a jeho názor bude brán vážně. Byly doby, kdy se o něm mluvilo jako o možném ministrovi zdravotnictví, i když on sám tvrdí, že o tom nic neví a že by o takový post ani nestál. Letos odmítl i nabídku, aby kandidoval na pozici ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Souboj o nemocnice se odehraje po linii ČSSD – ODS a jeho významným účastníkem bude třeba i bez ministerské funkce David Rath, který je proklatě ostrým politikem, ale také člověkem, jenž systému českého zdravotnictví rozumí. A o Oldřichu Šubrtovi se říká, že je jedním z mála lidí, kteří mají na tohoto vyhraněného individualistu vliv. Jeli to tak – a tyto subtilní záležitosti nelze ověřovat prostým dotazem u účastníků – , pak nyní Euromednet získal významnou konkurenční výhodu.

Josef Michl, EURO

Prvotřídní nákup
Ohodnoťte tento článek!