Psychiatrické nemocnici v Brně-Černovicích ubývají pacienti

Psychiatrické nemocnici v Brně – Černovicích ubývají pacienti. Podle ředitele Marka Radimského je to trend v celé ČR a mohou za to zřejmě lepší možnosti léčby pomocí léků. Hospitalizaci tak potřebuje čím dál méně lidí a lůžek ubývá.

Ústav v Černovicích v těchto dnech slaví 150 let od svého otevření. Dříve se v něm léčilo i více než 1200 pacientů najednou, nyní je lůžek necelých 800. Hlavním posunem v léčbě jsou podle lékařů moderní léky, které duševně nemocným umožňují lépe fungovat v běžném životě.

Psychiatrické nemocnici v Černovicích v poslední době ubylo 50 lůžek, ředitel Radimský očekává redukci o dalších 30. Pro pacienty to znamená větší komfort, když se o prostory dělí s menším počtem lidí. „Nechápu, jak to muselo vypadat v minulosti, když bylo v ústavu až 1240 nemocných. Muselo jich být zřejmě mnoho namačkaných ve velkých pokojích,“ podotkl Radimský.

Duševně nemocných lidí poslední dobou prý přibývá, léky jim ale často umožňují ambulantní léčbu bez nutnosti hospitalizace. „Není to jako dříve, když byly ústavy plné schizofreniků. Dnes takoví lidé s léky mohou běžně fungovat a hospitalizovaní jsou například jen když mají výraznou ataku nemoci,“ řekl Radimský. Nejrozšířenější jsou podle něj v současnosti poruchy související s nadměrným užíváním alkoholu a jiných návykových látek. Společnost je obecně podceňuje, přitom mohou podle lékaře vést k poruchám, depresím, demenci i k celkovému rozpadu osobnosti.

Léčebné postupy v Psychiatrické nemocnici v Černovicích záleží na konkrétním onemocnění, ústav si však zakládá na humánnosti. Pacienti mají široké možnosti vyžití, mohou se účastnit různých terapií a zájmových činností či relaxovat na zahradě. „Dostávají také propustky domů, přímo je tam vysíláme a doporučujeme to, abychom ověřili chování v běžném životě a v rodině,“ uvedl ředitel.

V minulosti to podle něj s důrazem na vyžití pacientů bylo podobné. K ústavu patřilo hospodářství, na němž nemocní pracovali, aby se odreagovali. Pomáhali na poli, starali se o hospodářská zvířata. „Zaměstnat nemocného prací či zájmovou činností bylo vždycky součástí léčby. Hlavním rozdílem dneška jsou léky, které dříve nebyly,“ konstatoval Radimský.

Ústav má nyní kolem 700 zaměstnanců a jeho ředitel počítá do budoucna spíše s redukcí než s rozšiřováním. „Takový je současný trend psychiatrie,“ řekl. Kromě psychiatrů působí v nemocnici také lékaři různých odborností.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!