Psychiatrie má být modernější a blíže pacientovi

Ustavení komunitních Center duševního zdraví je jedním z hlavních bodů strategie reformy psychiatrie, kterou včera představili ministr zdravotnictví Martin Holcát a bývalý a současný předseda České psychiatrické společnosti profesor Jiří Raboch a Martin Hollý. Zásadní podle nich je, že péče má být poskytována blíže pacientovi, v jeho přirozených podmínkách. Centra převezmou část nemocných z léčeben, které i nadále zůstanou ve spektru služeb, rušit se nebudou.

Profesor Raboch uvedl, že psychiatrických pacientů dlouhodobě přibývá, loni se jich v ČR léčilo 650 000. Podle řady průzkumů je stav péče v ČR v některých aspektech horší než u ostatních evropských států. Na psychiatrii jde v ČR podle údajů OECD 2,6 procenta peněz zdravotního pojištění, ze zhruba 220 miliard je to necelých šest miliard korun ročně. Průměr zemí OECD, včetně rozvojových, je 3,5 procenta, vyspělé dávají i osm procent.

„Odhady, aby se zlepšila tato péče, tak bychom potřebovali navýšení rozpočtu psychiatrie o tři až pět procent,“ upřesnil Raboch.

Velké léčebny hrají prim

V ČR je většina péče zatím soustředěna do velkých léčeben, je také nedostatek ambulancí. Centra duševního zdraví mají vzniknout ve všech regionech, soustředí se na pacienty s vážnou duševní nemocí, kteří dosud musejí být ve velkých ústavech.

Další téma reformy je destigmatizace, cílem také je zlepšit spokojenost uživatelů péče a zlepšit spolupráci mezi psychiatrií a ostatní medicínou. Psychiatrickým léčebnám doporučí koncepce vypracovat transformační plány.

V letech 2014 až 2016 budou podle strategie vypracovány standardy a metodiky, včetně pilotních projektů Center duševního zdraví, do roku 2023 pak potrvá naplnění stanovených cílů.

Blíže pacientovi

Jedno centrum duševního zdraví by podle doporučení mělo být na asi 100 000 obyvatel, záležet bude na hustotě osídlení, například v Praze budou centra pro větší počet obyvatel. Centrum bude muset přijmout pacienta ze svého regionu, svoboda volby pro pacienty ale nebude omezena, mohou si vybrat i jiné centrum.

Centra budou otevřena 24 hodin denně. V době, kdy tam nebude lékař, zajistí službu kvalifikovaná sestra. Kompetence psychiatrických sester stoupnou. Centrum bude i sídlem mobilního týmu, který bude vyjíždět k pacientům v domácí péči. V centru se budou kombinovat zdravotní a sociální služby, budou muset mít smlouvu se zdravotní pojišťovnou i registraci pro sociální službu.

Nečekejme revoluci

„Koncepce reformy se snaží nalézt řešení, jak naši psychiatrii modernizovat. Nečekejme ovšem žádné překotné řešení, žádné bezmyšlenkovité zavírání lůžkových oddělení, vše musí jít postupně a tak, aby na prvním místě byl vždy zájem pacienta,“ shrnul ministr.

Ministerstvo zdravotnictví chce v příštích šesti letech na reformu získat z EU zhruba šest miliard korun, z toho čtyři miliardy na modernizaci psychiatrických nemocnic a budování komunitních center a dvě až tři miliardy na vzdělávání zdravotníků a na kampaň, která má pomoci odstranit negativní hodnocení psychiatrie částí veřejnosti.

Ohodnoťte tento článek!