Psychotici nám otevírají jiný svět

„Každý druhý člověk v naší republice trpí nějakým psychickým onemocněním anebo se s ním setkal v okruhu příbuzných,“ uvedl ředitel občanského sdružení „Péče o duševní zdraví – region Pardubice“ Petr Hejzlar. Právě tato organizace je ve městě již po šesté hlavním pořadatelem Týdne pro duševní zdraví…

Pardubice – Jeho součástí jsou výstavy výtvarných nebo řemeslných prací duševně nemocných autorů, besedy, dny otevřených dveří, koncerty. Některé kulturní akce neprezentují přímo dílo lidí s duševním onemocněním, ale konají se v prostorách organizací, které sociálně zdravotní péči poskytují.

„Pomyslně tak otevírají dveře těchto zařízení pro široku veřejnost,“ vysvětluje psychiatr Hejzlar. Zároveň dodává, že tyto prožitky z pořádaných akcí by měly přispět k postupné změně obecného postoje k duševně nemocným spoluobčanům. Veřejnost by také měla získat úplnější představu o možnostech zdravotně sociální pomoci v případech duševního onemocnění.

Z programu Týdne pro duševní zdraví jmenujme například výstavu obrazů pardubického rodáka Roberta Skály v kavárně Evropa či medijních kreseb ze sbírky muzea v Nové Pace v prostorách galerie FONS.

„Podobnost obou výstav spočívá v astrálním vidění světa. Figury jsou tvořeny rostlinnými i animálními tvary a je v nich čitelná symbolika. Berte to jako nabídku jiného pohledu na svět,“ zdůraznil psycholog Antonín Šimek, jenž obě výstavy pomáhal zorganizovat.

Již tradičně si mohou zítra odpoledne v kavárně Evropa zahrát zájemci šachovou simultánku s primářem psychiatrie Janem Kolomazníkem. A v sobotu zase zhlédnout ukázky hipoterapie v hájovně Apolenka na Dubině.

JIŘINA MIKEŠOVÁ, Pardubické noviny, 19.9.2001

Ohodnoťte tento článek!