PTC: Protonové centrum nabízí VZP ceny srovnatelné s fotonovou léčbou

Budova PTC v Praze na Bulovce.

Prezident Miloš Zeman podpisem novely zákona o zdravotním pojištění potvrdil, že protonová léčba je hrazeným zdravotním výkonem. VZP je jediná česká zdravotní pojišťovna, která nemá s Protonovým centrem v Praze uzavřenou smlouvu. Pro uzavření smlouvy jsou ze strany VZP klíčové dva body – cena a indikování pacientů.

TISKOVÁ ZPRÁVA PTC

PTC souhlasí s indikováním pacientů Komplexním onkologickým/Hematoonkologickým centrem (KOC). Pacient, který se obrátí na PTC, bude indikován lékařem PTC, který si vyžádá stanovisko KOC. Stejný postup je nastaven i s ostatními českými pojišťovnami již od počátku roku 2015.

• Dohodnutá cena s VZP za protonovou terapii je ve výši 28 000 Kč u dospělého pacienta a 39 724 Kč u dítěte za 1 frakci, tedy jeden ozařovací den.

• Pokud revizní lékař VZP léčbu doporučenou Komplexním onkologickým centrem (dále KOC) neodsouhlasí, může být pacient léčen v režimu samoplátce.

PTC je připraveno nastavit s VZP konstruktivní a dynamické vztahy, které budou sledovat především zájem pacientů. V takovém případě je PTC připraveno zastavit všechny soudní spory a odpustit VZP příslušné pohledávky.

Reakci VZP najdete ZDE.

Vzhledem k faktu současného zákonného nároku pacienta na protonovou léčbu PTC navrhuje, aby VZP pojištěncům, kteří se v minulosti léčili v režimu samoplátce, přestože měli doporučení od KOC a léčba byla zamítnuta revizním lékařem VZP, tuto léčbu zpětně uhradila. Za pacienty odléčené ve spolupráci s Fondem pro protonovou terapii úhradu PTC ani Fond nepožadují.

Protonové centrum po posledním jednání nabídlo VZP písemně podmínky, které ještě rozšiřují přístup klientů VZP k moderní šetrné léčbě nádorů. V zájmu pacientů PTC nabízí individuální režim úhrad pro diagnózu časná prostata tak, jak je nastaven i s ostatními zaměstnaneckými pojišťovnami. Cena za protonovou léčbu časného stádia rakoviny prostaty s minimem rizik a nežádoucích vedlejších účinků, a v neuvěřitelně krátkém čase, je stejná pro všechny pojišťovny a to ve výši 340 000 Kč, včetně diagnostiky a plánování léčby.

Tato cena je téměř totožná s cenou za běžnou fotonovou léčbu, kterou rovněž hradí všechny pojišťovny. Oproti ní však studie potvrzují 97% úspěšnost protonové léčby. Běžná léčba trvá u fotonu 41 dní a protonová léčba pouhých 5 dní, navíc umožňuje vyšší kvalitu života a zajišťuje nižší riziko nežádoucích vedlejších účinků.

„Návrh PTC předložený VZP je vstřícný především ke klientům VZP a koresponduje se smlouvami, které už v zájmu svých klientů uzavřely ostatní zdravotní pojišťovny“, dodala Iva Taťounová, ředitelka strategie PTC.

Ohodnoťte tento článek!