Puč ve vojenské pojišťovně graduje, chystá se další střet

Situace v samosprávních orgánech Vojenské zdravotní pojišťovny už začíná připomínat boj na pražských barikádách.

Jak už web Euro.cz informoval, lidé blízcí ministru financí Andreji Babišovi se pokusili pojišťovnu 23. září neúspěšně převzít. A od svých aktivit neustoupili ani poté, co se do sporu razantně vložilo ministerstvo zdravotnictví.

Podle dostupných informací zevnitř pojišťovny se o to znovu pokusí ve čtvrtek 20. října, kdy se má na základě dohody legislativních náměstků tří ministerstev sejít správní rada a řešit personální otázky v pojišťovně. Tato dohoda byla ovšem včerejším jednáním členů dozorčí rady prakticky pohřbena. Rada totiž neuznala nově představené členy, kteří byli na základě pokynu ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka obměněni tak, aby složení rady odpovídalo zákonu. Soud navíc aktuálně dvěma členům dozorčí rady Zdeňkovi Hradeckému a Michalu Kališovi zakázal se jednání účastnit a hlasovat na nich.

Komunikace v samosprávních orgánech pojišťovny se vyhrotila poté, co se přišlo na to, že část jejich členů byla jmenována v rozporu se zákonem o oborových zdravotních pojišťovnách. Statut vojenské pojišťovny totiž nebyl při novele zákona upraven a část členů správní a dozorčí rady tedy byla jmenována v rozporu se zákonem.

Městský soud v Praze vydal 5. října předběžné opatření, kterým zakázal dvěma ze tří zpochybněných členů účastnit se jednání správní rady. U třetího soud rozhodnutí nevydal, ale lze očekávat, že předběžný zákaz vydá brzy a rozhodne stejně jako u dvou členů dozorčí rady. Tím by byl celý pokus o převzetí pojišťovny lidmi nominovanými ministerstvem za ANO nezákonný a neplatný.

Situace je zatím patová, obě strany mají ve sporu stejný počet hlasů. Správní rada, která jediná může odvolávat a jmenovat ředitele pojišťovny (o to se už zřejmě nezákonná rada pokusila, když odvolala ředitele Karla Šteina, ale ministerstvo zdravotnictví její rozhodnutí neuznalo), má členů 15. Sedm má pod kontrolou hnutí ANO, pět tvoří hlasy odborů a ministerstva zdravotnictví, dva hlasy nelze použít a jeden hlas je osoby se zpochybněným mandátem. Správní rada je přitom usnášeníschopná při osmi a více členech účastnících se jednání.

Dva hlavní hybatelé puče ve vojenské pojišťovně ze správní rady ale tvrdí, že rozhodně nejednají z popudu Andreje Babiše. „Rozhodnutí o odvolání pana generálního ředitele bylo kolektivním rozhodnutím správní rady. Já jsem při tomto hlasování postupovala podle svého nejlepšího vědomí,“ tvrdí zaměstnankyně ministerstva financí Lenka Poliaková.

„Mandáty jsou platné, dokud o tom nerozhodne soud jinak. Ministerstvo zdravotnictví schválilo současný statut správní rady (SR). Předpokládám, že dokáže zdůvodnit, proč chtělo mít SR právě v tomto složení. Správní rada s těmito mandáty schválila ředitele Šteina, jsou všechna její rozhodnutí tedy i v této věci neplatná? Musí rozhodnout soud. Žádný člen správní rady nemůže svévolně zrušit jednání SR bez souhlasu ostatních. SR je od toho, aby věci řešila, a ne aby na základě něčích pochybností dobrovolně přerušila činnost na dobu neurčitou,“ vysvětluje náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta. A také popírá, že by hlasoval na základě pokynů Andreje Babiše. „Mám jasný názor na věc a většina členů správní rady také. Žádný úkol jsem nedostal,“ trvá na svém.

Zítra bude na správní radě nejspíš velmi živo. Týdeník Euro získal informaci, že na účastníky správní rady z 23. září bylo podáno trestní oznámení, ve kterém je oznamovatel (redakce zná jeho totožnost) podezírá z trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. Podle oslovených právníků se text trestního oznámení jeví jako důvodný a policie by ho neměla nechat, s ohledem na aktuální vývoj situace, bez povšimutí.

Pokud by se Andreji Babišovi skutečně podařilo získat do svého vlivu kteroukoli ze zdravotních pojišťoven, bude zcela jasně v dalším střetu zájmů. Zdravotnictví je jednou z oblastí, kam Babiš vydatně investuje a v současné době vlastní několik zdravotnických zařízení, mimo jiné druhou největší polikliniku v Praze 4 – Modřanech.
Tato zařízení jsou právě financována převážně z veřejného zdravotního pojištění. Je sice pravdou, že ceny za platbu zdravotnickým zařízením jsou stanoveny úhradovou vyhláškou, ty jsou ovšem koncipovány jako ceny minimální a lze je smluvně navýšit. Podle zdravotnických expertů je možné si představit smluvní ujednání, kdy bude konkrétní zdravotnické zařízení finančně preferováno oproti ostatním.

Ohodnoťte tento článek!