Purkyňovu cenu převzala neuroložka Soňa Nevšímalová

prof. Soňa Nevšímalová

Letošní Cenu Jana Evangelisty Purkyně udělila Purkyňova lékařská společnost přední české osobnosti spánkové medicíny a dětské neurologie profesorce Soně Nevšímalové z 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice. Cenu převzala na zámku Libochovice při slavnostním setkání v rámci 58. Purkyňova dne.

„Cena J. E. Purkyně je nejvýznamnějším oceněním, kterého jsem v životě dosáhla. Nesmírně si ho proto vážím,“ uvedla oceněná odbornice.

Členkou České lékařské společnosti je Nevšímalová (nar. 1940) právě 50 let. Za tu dobu vedla či zásadně rozvíjela několik jejích odborných společností – Českou neurologickou společnost, Společnost dětské neurologie, Českou společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu i Českou společnost pro klinickou neurofyziologii.

„Vychovala celou generaci svých nástupců ve všech uvedených oborech,“ ocenil Pavel Kršek, předseda Společnosti dětské neurologie, která profesorku na ocenění navrhla.

Nevšímalová se významně podílela na organizaci mezinárodních kongresů, je mimo jiné držitelkou ocenění za nejlepší publikaci České neurologické společnosti, České společnosti pro výzkum spánku, zlaté medaile rektora, Lady PRO a Ceny Americké neurologické akademie za nejlepší práci v oblasti spánkové medicíny.

O udělení letošního ocenění rozhodli členové společnosti jako obvykle v tajném hlasování. Cena se uděluje od roku 1962 a mezi jejími nositeli jsou profesor onkologie Pavel Klener, profesor neurochirurgie Vladimír Beneš, profesorka popáleninové medicíny Radana Königová či profesor dětské onkologie Josef Koutecký.

Ohodnoťte tento článek!