Původce epidemie mezi dětmi zatím neznámý

Viděno očima hygienků, nezačaly prázdniny dětem na táborech letos právě šťastně. Při kontrolách už udělili tři blokové pokuty a jeden tábor byl kvůli průjmovému onemocnění předčasně ukončen. Na táboře při samé hranici jižní části okresu Liberec se už v neděli vyskytlo dvacet případů průjmu, nevolnosti a zvýšené teploty okolo 38°C…

LIBEREC – Viděno očima hygienků, nezačaly prázdniny dětem na táborech letos právě šťastně. Při kontrolách už udělili tři blokové pokuty a jeden tábor byl kvůli průjmovému onemocnění předčasně ukončen. Na táboře při samé hranici jižní části okresu Liberec se už v neděli vyskytlo dvacet případů průjmu, nevolnosti a zvýšené teploty okolo 38 °C.

Děti vyšetřil lékař pohotovostní služby a své zjištění konzultoval s místním pediatrem. „V pondělí onemocnění propuklo u dalších osob. Při návštěvě pracovníků hygienického dozoru už zde bylo 35 pacientů,“ potvrdila MUDr. Jenny Bistraninová z Krajské hygienické stanice v Liberci. Příčiny epidemie jsou zatím v šetření.

Jedním z původců může být strava, odebrané vzorky se zatím podrobují laboratornímu zkoumání. Lékaři se přiklánějí k domněnce, že se jedná o virózu, kapénkovou infekci přenášenou vzduchem. „Tuto verzi signalizuje i skutečnost, že se nenašla žádná skupina nemocných osob, v níž by všichni konzumovali totéž jídlo,“ dodala hygienička.

Tábor měl skončit dnes, ale děti se rozjely domů už v pondělí. S léčením a dietou začaly v neděli, doléčí se doma. Na místě udělili pracovníci hygienického dozoru jednu blokovou pokutu za zjištěné závady ve stravovacím úseku. Nepořádek v kuchyni byl důvodem udělení pokuty i na dvou dalších zotavovacích akcích pro děti. Šlo většinou o překročení skladovacích lhůt, nečistotu nebo zamrazování zbytků stravy pro další použití. Do terénu se hygienici vydávají na kontroly takřka denně.

JANA VOKATÁ, Severočeské noviny, 18.7.2001

Ohodnoťte tento článek!