Původce epidemie mezi dětmi zatím neznámý

Viděno očima hygienků, nezačaly prázdniny dětem na táborech letos právě šťastně. Při kontrolách už udělili tři blokové pokuty a jeden tábor byl kvůli průjmovému onemocnění předčasně ukončen. Na táboře při samé hranici jižní části okresu Liberec se už v neděli vyskytlo dvacet případů průjmu, nevolnosti a zvýšené teploty okolo 38°C…

LIBEREC – Viděno očima hygienků, nezačaly prázdniny dětem na táborech letos právě šťastně. Při kontrolách už udělili tři blokové pokuty a jeden tábor byl kvůli průjmovému onemocnění předčasně ukončen. Na táboře při samé hranici jižní části okresu Liberec se už v neděli vyskytlo dvacet případů průjmu, nevolnosti a zvýšené teploty okolo 38 °C.

Děti vyšetřil lékař pohotovostní služby a své zjištění konzultoval s místním pediatrem. „V pondělí onemocnění propuklo u dalších osob. Při návštěvě pracovníků hygienického dozoru už zde bylo 35 pacientů,“ potvrdila MUDr. Jenny Bistraninová z Krajské hygienické stanice v Liberci. Příčiny epidemie jsou zatím v šetření.

Jedním z původců může být strava, odebrané vzorky se zatím podrobují laboratornímu zkoumání. Lékaři se přiklánějí k domněnce, že se jedná o virózu, kapénkovou infekci přenášenou vzduchem. „Tuto verzi signalizuje i skutečnost, že se nenašla žádná skupina nemocných osob, v níž by všichni konzumovali totéž jídlo,“ dodala hygienička.

Tábor měl skončit dnes, ale děti se rozjely domů už v pondělí. S léčením a dietou začaly v neděli, doléčí se doma. Na místě udělili pracovníci hygienického dozoru jednu blokovou pokutu za zjištěné závady ve stravovacím úseku. Nepořádek v kuchyni byl důvodem udělení pokuty i na dvou dalších zotavovacích akcích pro děti. Šlo většinou o překročení skladovacích lhůt, nečistotu nebo zamrazování zbytků stravy pro další použití. Do terénu se hygienici vydávají na kontroly takřka denně.

JANA VOKATÁ, Severočeské noviny, 18.7.2001

Původce epidemie mezi dětmi zatím neznámý
Ohodnoťte tento článek!