Rada postižených: Lékařská posudková služba nestíhá termíny

Lékařská posudková služba podle Národní rady zdravotně postižených nestíhá vyřídit posudky zdravotního stavu v termínech stanovených správním řádem. Někteří lidé čekají i více než šest měsíců.

Podle ředitele posudkové služby Miroslava Bosáka chybí asistenti posudkových lékařů, pro kompenzační pomůcky a průkazy zdravotně postižených by mohlo stačit stanovisko praktického či odborného lékaře. Lékařskou posudkovou službu zřizuje Česká správa sociálního zabezpečení. Posuzuje zdravotní stav a práceschopnost, stupeň invalidity či neschopnost pracovat kvůli zdravotnímu stavu dítěte, o které je třeba se starat. Přiznává také průkazy osob se zdravotním postižením, příspěvky na kompenzační pomůcky a příspěvky na péči. Lhůta na vydání posudku je 45 dnů, v závažných důvodech prodloužená o 30 dní.

„Lékařská posudková služba už není schopna v čase, který jí určuje správní řád, dokončit jednotlivá stanoviska k dalšímu správnímu řízení, které potom vede Úřad práce. Ten již dopředu při podávání žádostí signalizuje žadatelům, že nebude schopen v zákonem stanovené správní lhůtě jejich žádost zpracovat. Úřad práce předem upozorňuje, že jejich žádost bude dána do správního řízení až po několika měsících,“ uvedl předsedy rady zdravotně postižených Václav Krása.

Na nedostatek posudkových lékařů upozorňovaly i zdravotní pojišťovny. Ministerstvo práce a sociálních věcí se věcí zabývá a v následujících týdnech by podle Krásy mělo přijít s návrhem řešení. „Nutné jsou legislativní změny, které však nebudou přijaty dříve, než na konci roku 2018,“ dodal.

Podle rady postižených panuje s lékařskou posudkovou službou shoda na tom, že žádosti o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcky a žádosti o průkazy pro zdravotně postižené nemusí posuzovat služba, ale stačí stanovisko odborného nebo praktického lékaře, přičemž důležité slovo při posuzování by měli mít také sociální pracovníci a ergoterapeuti.

Novela zákona o specifických zdravotních službách, kterou v červenci podepsal prezident, by měla vydávání posudků částečně zjednodušit. Zavede možnost vzdání se práva na přezkoumání posudku. Předloha bude účinná od letošního listopadu.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!