Rada projedná normu, která zajistí pacientům větší bezpečnost

Titulní obrázek

Větší bezpečí pro pacienty má přinést norma, kterou předloží k projednání legislativní radě vlády ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS). Týká se zacházení s lidskými tkáněmi a buňkami…

Klonování, které si lidé s lidskými buňkami spojují, v této normě obsaženo není. Mimo jsou i transplantace orgánů, které upravuje platný transplantační zákon.

Mluvčí ministerstva Tomáš Cikrt řekl, že v dosavadních předpisech nebyla dostatečně zakotvena opatření, která by zajistila jakost a bezpečnost v zacházení s lidskými tkáněmi a buňkami. Nová úprava celou oblast sjednotí a zvýší bezpečnost pro pacienty.

Zajistí, že ve všech fázích zacházení s tkáněmi a buňkami budou platit v Česku taková opatření, že to bude pro pacienty bezpečné a bude zajištěna kvalita, ať už během darování, výběru a vyšetření dárce a odběru, nebo i v další fázi, jako je zpracování, laboratorní kontrola, skladování a distribuce tkání a buněk, až po použití v léčbě pacientů a sledování účinků léčby a reakcí na ni.

V normě jsou také požadavky na provozovatele tkáňových zařízení, mezi něž se řadí odběrová pracoviště a diagnostické laboratoře. Zákon vymezí povinnosti a odpovědnost provozovatelů, včetně toho, že budou muset mít systémy na udržování a kontrolu jakosti. Stát bude posuzovat a povolovat činnost tkáňových a odběrových zařízení a laboratoří, bude je kontrolovat. Za nedodržení bude ukládat sankce.

Návrh zohledňuje požadavky směrnic Evropských společenství a vychází z nutnosti vytvoření srovnatelného standardu záruk.

„Je účelné, že se tato oblast sjednocuje z řady předpisů do jedné normy, a je dobře, že je zajištěna bezpečnost pacientů,“ řekla ředitelka Ústavu experimentální medicíny Akademie věd profesorka Eva Syková, která je členkou komise pro moderní terapie ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv.

ČTK

Rada projedná normu, která zajistí pacientům větší bezpečnost
Ohodnoťte tento článek!