Rada projedná normu, která zajistí pacientům větší bezpečnost

Titulní obrázek

Větší bezpečí pro pacienty má přinést norma, kterou předloží k projednání legislativní radě vlády ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS). Týká se zacházení s lidskými tkáněmi a buňkami…

Klonování, které si lidé s lidskými buňkami spojují, v této normě obsaženo není. Mimo jsou i transplantace orgánů, které upravuje platný transplantační zákon.

Mluvčí ministerstva Tomáš Cikrt řekl, že v dosavadních předpisech nebyla dostatečně zakotvena opatření, která by zajistila jakost a bezpečnost v zacházení s lidskými tkáněmi a buňkami. Nová úprava celou oblast sjednotí a zvýší bezpečnost pro pacienty.

Zajistí, že ve všech fázích zacházení s tkáněmi a buňkami budou platit v Česku taková opatření, že to bude pro pacienty bezpečné a bude zajištěna kvalita, ať už během darování, výběru a vyšetření dárce a odběru, nebo i v další fázi, jako je zpracování, laboratorní kontrola, skladování a distribuce tkání a buněk, až po použití v léčbě pacientů a sledování účinků léčby a reakcí na ni.

V normě jsou také požadavky na provozovatele tkáňových zařízení, mezi něž se řadí odběrová pracoviště a diagnostické laboratoře. Zákon vymezí povinnosti a odpovědnost provozovatelů, včetně toho, že budou muset mít systémy na udržování a kontrolu jakosti. Stát bude posuzovat a povolovat činnost tkáňových a odběrových zařízení a laboratoří, bude je kontrolovat. Za nedodržení bude ukládat sankce.

Návrh zohledňuje požadavky směrnic Evropských společenství a vychází z nutnosti vytvoření srovnatelného standardu záruk.

„Je účelné, že se tato oblast sjednocuje z řady předpisů do jedné normy, a je dobře, že je zajištěna bezpečnost pacientů,“ řekla ředitelka Ústavu experimentální medicíny Akademie věd profesorka Eva Syková, která je členkou komise pro moderní terapie ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!