Rada schválila projekt transformace nemocnic

Třetí verzi projektu transformace nemocnic ve Zlínském kraji schválila tento týden krajská rada: uložila tak projekt zapracovat do komplexního plánu Rozvoje zdravotnických zařízení Zlínského kraje a předložit jej na zasedání krajského zastupitelstva posledního srpna tohoto roku…

VSETÍN – Schválený záměr předpokládá transformaci všech čtyř nemocnic, včetně té vsetínské, na akciové společnosti do konce roku.

Kraj, který je od roku 2003 zřizovatelem nemocnic v Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a Zlíně, si od transformace slibuje zlepšení jejich hospodaření. To loni sice skončilo ve všech případech ziskem, bez příspěvků od zřizovatele v celkové výši bezmála 90 milionů korun by se ale příspěvkové organizace ocitly v hluboké ztrátě.

Původní projekt počítal s převodem nemocnic ve dvou fázích. “ Nejdříve by se proces uskutečnil ve třech menších nemocnicích, na závěr pak ve zlínské krajské nemocnici,“ přiblížil tehdy hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.

Ředitel vsetínské nemocnice Martin Metelka již dříve uvedl, že by transformaci uvítal. Podle něj by se nemocnice konečně řídila jasnou legislativou. “ Příspěvkové organizace totiž nejsou opatřeny žádnou jednoznačnou legislativou. Naproti tomu akciové společnosti mají svá jasná pravidla daná zákonem. Řízení nemocnice by tak bylo mnohem lepší,“ vyjádřil se před časem Metelka.

Dodal také, že si rozhodně nemyslí, že by tento krok mohl znamenat tunelování převáděných organizací. “ Majitelem a jediným akcionářem je kraj, a ten se zodpovídá občanům. Ani v současné době neplyne zisk zřizovateli, ten jej většinou vrací do provozu a na investice nemocnic. Domnívám se, že by tomu tak bylo i po transformaci,“ objasnil ředitel.

Upozornil také na to, že k nějaké změně musí jednou tak jako tak dojít. “ Nároky na zdravotní péči neustále stoupají, financí však ve zdravotnictví nepřibývá. Proto musí buď ubýt poskytovatelů, anebo se musí zmenšit rozsah a objem zdravotní péče,“ konstatoval Metelka při prvním projednávání návrhu transformace krajskou radou.

Přeměna nemocnic na akciovky však podle něj nebude mít na pacienty přímý vliv, ty mnohem více ovlivní spíše celková koncepce zdravotnictví. Na Valašsku už byla dokonce jedna z nemocnic na akciovou společnost převedena. Nemocnice ve Valašském Meziříčí se stala akciovkou 27. listopadu 2003.

“ Fakticky však tímto způsobem hospodaří od začátku roku 2004,“ informovala mluvčí nemocnice Simona Součková. Od té doby se jí daří hospodařit beze ztrát a finančních potíží.

Zlínský kraj čerpá pro transformační proces zkušenosti z jiných krajů, například z Jihočeského, kde se nemocnice stanou akciovými společnostmi na začátku roku 2006. Projekt, který rada schválila na svém posledním zasedání, má být ještě průběžně diskutován ve výboru pro zdravotnictví i v rámci odborných seminářů se zapojením odborné veřejnosti.

Deníky Bohemia

Rada schválila projekt transformace nemocnic
Ohodnoťte tento článek!