Radiožurnál – rozhovor s Dagmar Žitníkovou

mikrofon, média, rozhovor

Zhruba stovka zdravotnických odborářů dnes v poledne přišla připomenout ministru Leoši Hegerovi jeho platové sliby zdravotníkům. Ministr na svém pracovišti právě nebyl, protože byl zaneprázdněn ve sněmovně, a tak předali na recepci ministerstva společné prohlášení. Podepsán je pod ním i Odborový svaz pracovníků zdravotní a sociální péče. Jeho předsedkyně Dagmar Žitníková je teď mým hostem ve „Stalo se dnes“.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků zdravotní a sociální péče

Příjemný večer.

David ŠŤÁHLAVSKÝ, moderátor

Paní Žitníková, vaše prohlášení bylo poslední ze série dárků pro ministra v měsíční kampani Zůstáváme, splňte sliby. Jaký byl hlavní obsah?

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků zdravotní a sociální péče

Hlavní obsah byl ten, že jsme chtěli ve všech krajských městech panu ministrovi připomenout slib, který dal 10. února Odborovému svazu zdravotnictví a v memorandum Lékařskému odborovému klubu, že zvýší platy zdravotnickým pracovníkům o 10 % od 1. ledna příštího roku.

David ŠŤÁHLAVSKÝ, moderátor

Jaké další akce teď připravujete? Předpokládám, že je už asi necháte na nový rok?

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků zdravotní a sociální péče

Necháme je na nový rok, protože my se pořád hádáme s panem ministrem ještě i o základní věc, pan ministr neustále v médiích tvrdí, že nám nabízí zvýšení platů 6,25 %, ale ona to není pravda. Pan ministr to všude vykládá pouze mediálně, ale v podstatě nám to vůbec ničím negarantuje. Není to upraveno ani ve vyhlášce, ani v nařízení vlády, v současné chvíli v úhradové vyhlášce je ta situace navíc taková, že úhrady nemocnicím se snižují a my máme obavu, že nebude vlastně ani na platy v takovém rozsahu, v jakém jsou letos, takže prostě my jsme opravdu teď přistoupili k tomu,že jsme vyvolali schůzku s panem premiérem a chceme za účasti pana ministra a pana premiéra o té situaci a o té věci dál jednat.

David ŠŤÁHLAVSKÝ, moderátor

Nicméně tam určité navýšení v souvislosti s úhradovou vyhláškou se plánuje, takže nejste ani spokojeni s tím 2% tuším nárůstem?

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků zdravotní a sociální péče

Tam není žádný 2% nárůst, to totiž je ten zásadní úhel pohledu, kdy v podstatě se hovoří neustále o tom, že nemocnice dostanou zvýšené úhrady o 3 %, ale nemocnice nejsou pouze lůžková zařízení, ale mají například i ambulance a komplementy a pan ministr v té úhradové vyhlášce ambulancím a rentgenům, laboratořím snižuje o 5 %, takže, když se podíváme na tu úhradovou vyhlášku jako celek, tak ta úhradová vyhláška negarantuje vlastně ani objem financí, který byl garantovaný pro letošní rok, takže o nějakém navýšení platů se může každému pouze zdát z úhradové vyhlášky.

David ŠŤÁHLAVSKÝ, moderátor

Nicméně, co byste tedy poradila i panu ministrovi, pokud opravdu ty finance nemá a nemá je kde vzít?

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků zdravotní a sociální péče

My jsme panu ministrovi radili třičtvrtě roku. My jsme s panem ministrem strávili X hodin, doslova bych řekla X desítek hodin jednání, my jsme panu ministrovi navrhovali, aby ve vládě podal návrh, aby například od zvýšeného DPH byly osvobozené léky, zdravotnické prostředky, zdravotnický materiál, chtěli jsme, aby více vlastně rozšířil svá protikorupční opatření, chtěli jsme, aby například část výnosů z tabáku se vracela zpátky do zdravotnictví, chtěli jsme, aby se zvýšily úhrady za státní pojištěnce, my jsme těch vlastně možností předkládali panu ministrovi několik.

Těch jednání proběhlo opravdu velmi mnoho, ale nic z těch doporučení odborů nebylo realizováno. Takže pan ministr si bohužel poradit nechtěl nechat, nebo nechtěl slyšet ty naše podněty a já mu teď nedokážu poradit, co má pan ministr udělat.

David ŠŤÁHLAVSKÝ, moderátor

Rozumím.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků zdravotní a sociální péče

Kdybych to věděla, tak bych byla asi panem ministrem.

David ŠŤÁHLAVSKÝ, moderátor

Dobrá, děkuji, tolik …

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků zdravotní a sociální péče

To je teď legrace samozřejmě.

David ŠŤÁHLAVSKÝ, moderátor

Jistě, tak to také chápeme, to byla předsedkyně Odborového svazu pracovníků zdravotní a sociální péče Dagmar Žitníková, děkuji za váš čas.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků zdravotní a sociální péče

Prosím.

Ohodnoťte tento článek!