Radiožurnál – rozhovor s Eduardem Sohlichem

mikrofon, média, rozhovor

Ministr zdravotnictví představil novou úhradovou vyhlášku. Ta podle něj zachovává rozsah péče na úrovni loňska, nemocnicím přidá v průměru až 3 % a platy stoupnou o 6,25 %. Jaký dopad bude mít vyhláška na nemocnice a pacienty? Je zárukou zmíněného růstu platů? Půjde do zdravotnictví skutečně víc peněz, nebo ministr zapomíná na účinky inflace a co si nemocnice slibují od žaloby na zdravotní pojišťovny?

Začíná Dvacet minut Radiožurnálu. Pozvání přijal předseda Asociace českých a moravských nemocnic a také ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích Eduard Sohlich. Vítejte u nás.

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

Dobrý večer, paní redaktorko, vám i posluchačům.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Jako vždy, vážení posluchači, e-mail a také Facebook dvacetminut@rozhlas.cz a facebookové stránky pořadu jsou připraveny pro vaše dotazy. Pane předsedo, dnes po představení té vyhlášky, podle které tedy budou příští rok nemocnicím i lékařům pojišťovny platit za péči, řekl jste si – ano, s tím lze pracovat, nebo spíš něco na způsob – tak to je průšvih?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

Tak já musím říct dvě věci, za první my jsme tu vyhlášku neviděli, ani tiskovou konferenci, protože jsme měli jednání shromáždění delegátů naší asociace, kam se měl dostavit pan náměstek Nosek a ten se musel podle jeho slov omluvit, takže my o vyhlášce víme to, co jsme slyšeli minulý týden na jednání tripartity na ministerstvu zdravotnictví a tam je potřeba říct, že my nebudeme mít v příštím roce víc peněz než v letošním a tam není započítáno DPH, čili změna sazby DPH, což udělá 2 % zhruba v našich rozpočtech, a není tam započítána inflace příštího roku, která je odhadována někde k 1,8 %, takže my v reálných příjmech, čili to, co si za ty peníze koupíme, budeme mít do 3,8 % méně než v letošním roce, což je jako průšvih.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Průšvih konkrétně bude znamenat pro vaši nemocnici, kterou řídíte, co?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

No, ten průšvih bude znamenat to, že budeme muset šetřit, kde se dá, to jak na materiálech, na investicích, na nechci říct rozvojových programech, ale na obnově zdravotnické techniky, ale bohužel budeme muset šetřit i na mzdách, protože mzdy ve středních a malých nemocnicích činí 50 % rozpočtu, a to je vlastně největší položka, se kterou my pracujeme.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Ministr uvedl na té tiskové konferenci, cituji – nemocnice by měly dostat příští rok navíc 2 až 4 miliardy, což by jim mělo nárůst platů pokrýt. Znamená to, že to neplatí?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

No, ale bylo tam řečeno to v průměru, bohužel to není individualizováno na jednu nemocnici, a to je problém, protože nůžky mezi regionálními a centrálními nemocnicemi se rozvírají.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Takže problémy budou mít regionální nemocnice, jestli tomu správně rozumím?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

Určitě daleko větší, než ty velké centrální, protože už dnes hospodaří v sumě, tedy všechny regionální nemocnice, za první pololetí 2011, a to je údaj z ÚZISu, z Ústavu zdravotnických informací, čili ministerstvo zdravotnictví hospodaří -200 milionů. Kdežto centrální nemocnice mají 700 milionů pozitivní hospodářský výsledek, takže tam je vidět, kam jdou peníze do segmentu ústavní péče.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Kdybychom to měli trošičku paušalizovat ty menší nemocnice, o kolik tedy podle vás si budou moci dovolit přidat zdravotníků, lékařům?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

No, já jsem přesvědčený o tom, že budou mít co dělat, aby udrželi současnou výši platů. Na přidání v tom avizovaném úhradovém mechanismu nebude.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Platí to i u vás v Hranicích?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

Bohužel já jsem to zatím neprojednával s našimi zaměstnanci, ale pokud ta úhradová vyhláška bude taková, jak je avizována, tak to bude platit i o nás v Hranicích.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Což znamená co, budou se, myslíte, někteří se snažit dát výpověď a jít někam za lepší prací, za lepší mzdou?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

Tak samozřejmě míra nejistoty v nemocnicích roste už vlastně 3 roky, kdy byla první vyhláška restriktivní v roce 2009, takže určitý pohyb personálu lze očekávat, i když mzdové ohodnocení není to jediné, co motivuje zaměstnance, ale ten neklid už je dnes nejen mezi lékaři, ale i mezi středním zdravotnickým personálem.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

To znamená konkrétně vy dokážete se nějak vyrovnat s vysvětlením pro váš personál, že těch, že ani těch 6,25 %, natož pak 10 % prostě neuvidí?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

Tak my hrajeme v nemocnici otevřenou hru. Nákladová střediska, všichni zaměstnanci ví o tom, s čím hospodaří, takže já si myslím, že si situaci vysvětlíme. Ale já mám obavy z jiné věci, že ten krizový scénář nebude trvat pouze rok 2012. Pokud by měl trvat víc let, tak dojde opravdu k devastaci zdravotnictví jako takového.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Mimochodem několikrát během tiskové konference ministra Hegera zaznělo, že nikdo nedokáže odhadnout dopady ekonomické krize, a proto je ministerstvo připravené v polovině roku tu vyhlášku ještě jednou přehodnotit. Mají tedy podle vás nemocnice jistotu v nastavení úhrad na celý rok, nebo si ministerstvo tím už zjevně připravuje půdu pro ještě zhoršení stavu?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

Může se stát obé, může se stát, když budu optimista, zlepšení, může se stát i zhoršení. My jsme už víckrát zažili, že došlo ke zhoršení stavu.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Kdybychom zůstali u stavu současného, i tak to tedy minimálně u vás v nemocnici znamená, že si nebudete moci dovolit, jak jste řekl, přidávat na mzdách, pravděpodobně ani procento, natož 6 nebo 10. Pro pacienta to znamená co, že ho bude obsluhovat buď méně zdravotníků, abyste ušetřili, více unavených, anebo stejný počet, ale více rozzlobených kvůli tomu, že nedostali přidáno?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

Tak já bych se, byť jsem sám lékař, tak já bych od rozzlobeného nebo nespokojeného zdravotníka nerad nechal ošetřovat. Dobře víme, že ve spokojenosti je, nebo na spokojenosti je založena kvalita práce, takže určitě ta nespokojenost bude mít, těžko to lze nějak kvantifikovat, ale bude mít vliv na zhoršenou kvalitu zdravotní péče.

Nicméně já se nedomnívám, že by nemocnice odmítaly pacienty, protože zejména regionální nemocnice toho našeho typu jsou založeny na akutní péči. My máme 80 % akutní péče, pouze 20 % plánované a akutního pacienta, pokud máte otevřené zdravotnické zařízení, tak neodmítnete, to už jsou právní problémy odborně technické, ten pacient prostě musí být ošetřen a potom až se …

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Rozumím tomu, že akutní péči nelze nikomu odmítnout z důvodu toho, že nejsou peníze, ale znamená to, že se budou …

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

Jednak právně a jednak z odborného hlediska.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

A znamená to tím pádem, že se bude odmítat, dejme tomu, těch 20 % neakutních případů, že si je kvůli tomu zastropování a snaze nevyčerpat si peníze na péči budou posílat nemocnice mezi sebou, aby ony nedostaly to Černého Petra?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

No, pokud bude v úhradové vyhlášce DRG systém, čili platba za diagnózu, …

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Je tam.

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

… tak zdravotnické zařízení nebude moct z principu toho pacienta si dovolit odmítnout, protože nedošáhne ani na tu slabou platbu od zdravotní pojišťovny.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Neboli DRG systém, se kterým ta vyhláška počítá a který by měl představovat zhruba tři čtvrtě z celého toho objemu úhrad, jak řekl dnes ministr Heger, tak ten zajišťuje de facto to, že pacient se nedočká takového jednání už díky tomu, že jeho příchod znamená příchod peněz pro nemocnici.

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

Ano, lze s tím vaším tvrzením souhlasit, ale ta zhoršená kvalita nebo uzavření oddělení, nebo krach nemocnice přijde se zpožděním, prostě ona bude dělat na dluh. Teď je otázka, jak dlouho to vydrží.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Pokud tedy hovoříte o krachu nemocnic, je to věc, která se týká, jak už jste řekl pravděpodobně tedy malých regionálních nemocnic, nebo se může stát, že s tím budou bojovat i velké nemocnice?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

Ty malé regionální nemocnice jsou daleko citlivější k ekonomickým otřesům. Jednak za sebou nemají velké zřizovatele a jednak ten jejich finanční objem je menší a mají podíl mzdových nákladů ve svém rozpočtu, jak jsem říkal 50 % mají střední a malé nemocnice a ty velké nemocnice mají jenom kolem 37 %, takže oni mají větší prostor na manévrování.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Konkrétně u vaší nemocnice, tu řadíte k těm menším regionálním?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

Ano, je to střední nemocnice se 450 zaměstnanci.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Bojíte se vy, že byste mohli dospět až ke stavu krachu?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

Jejda, to je otázka, kterou ani nechci slyšet. Já věřím, a to říkám i pro naše zaměstnance, pro naše pacienty, že díky kvalitě péče, díky tomu, že o naše služby je zájem, tak i toto krizové období zvládneme, ale bude to problém.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Jak pozná pacient na vlastní kůži změny úhradové vyhlášky? Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu diskutujeme s předsedou Asociace českých a moravských nemocnic Eduardem Sohlichem. Zůstaňme ještě u toho pohledu systému DRG a dopadů, či eliminaci dopadů na pacienty.

Podle ministra Hegera nemocnice dostanou peníze v systému DRG za tři čtvrtiny poskytované péče, jak už jsem říkala, a postupně se sjednotí úhrada v tom systému pro všechny nemocnice, což by mělo pacientům přinést to, že nemocnice, o které budou mít zájem, budou mít víc peněz, a ty nekvalitní v uvozovkách, tak ty prostě budou moci buď přejít na dlouhodobou péči, anebo to pravděpodobně budou muset zavřít. Je to pro pacienta alespoň dobrý filtr nemocnic?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

Já si myslím, že ano, že ten systém DRG je pozitivní, je perspektivní, ale je tam jedna základní podmínka, musí být ty parametry ekonomické řádně vykalkulovány a musí být pro všechny stejné a musí zdravotní pojišťovny taky uzavírat smluvní vztahy se zdravotnickými zařízeními, jinak ten pacient si bude vybírat samozřejmě zdravotnické zařízení, které má s pojišťovnou smlouvu, respektive opačně zdravotnické zařízení nebude tu péči moci provozovat, takže ta konkurence musí být řízená.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Teď vy určitě narážíte na problémy se zdravotními pojišťovnami, já se k němu ještě dostanu, ale prosím zůstaňme ještě chvíli u dopadů na pacienty. Ministerstvo de facto tvrdí, že vyhláška na pacienty nebude mít nějaký přímý vliv, nemá se jich nijak dotknout, nemají ji pocítit, souhlasíte s tím?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

No, krátkodobě. Do té doby, než zdravotnické zařízení začne mít ekonomické problémy z toho, že ta úhrada je poddimenzovaná, a to může být třeba v polovině roku, protože nemocnice nemají finanční rezervy.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Takže pacient po této vyhlášce nemá zajištěno, že bude ještě za tři čtvrtě roku chodit ke stejnému doktorovi do stejné ambulance, že ho budou ošetřovat ti, na které je zvyklý, a dostane stejnou kvalitu? Je tam skutečně ohrožení takových těch základních pacientových jistot?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

Je, znovu opakuji, pokud toto zdravotnické zařízení neustojí, pokud platba od zdravotní pojišťovny nebude respektovat výdaje, které my musíme platit dodavatelům v reálných penězích, tak se dostane do primární platební neschopnosti a potom to bude mít dopad na pacienta, že ta péče nebude poskytnuta, to se může stát.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

A dá se ještě ušetřit? Hovoří se hodně o rušení lůžek, o efektivizaci provozu, třeba konkrétně u vaší nemocnice pomůže zrušení třeba určitého procenta lůžek k ušetření, k úsporám?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

Tak naše nemocnice je 15 let nestátním zdravotnickým zařízením. My jsme udělali restrukturalizaci opravdu na hranu, u nás byla i zrušena porodnice, protože ten počet porodů se pohyboval někde kolem 500, teď se o porodnicích hodně mluví, tak to dávám jako ilustrační příklad, když proběhla restrukturalizace. My už opravdu nemáme kam uhnout.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Takže u vás budete, nebo nebudete rušit nějaká lůžka v Hranicích?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

My budeme požadovat v jednání se zdravotními pojišťovnami, že rušit nebudeme, protože nemáme co, že restrukturalizace už proběhla, už proběhly i některé, některá předběžná jednání, kdy zdravotní pojišťovny toto akceptují.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

A myslíte si, že takto se zachová většina menších nemocnic, že prostě odmítnou lůžka rušit?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

Tak jako, paní redaktorko, odmítat můžeme, ale taháme za kratší konec provazu. Prostě pojišťovna je plátce, drží finanční prostředky a pokud ona nebude souhlasit, tak my můžeme odmítat, my potřebujeme uzavřít smlouvu na jistý rozsah péče.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

A teď jsme u těch smluv. Je tu pozice zdravotních pojišťoven, které podepsaly memorandum, kde deklarují společný zájem v oblasti restrukturalizace a redukce lůžkového fondu, teď jsme u toho. Oznamují záměr vypovědět smlouvy se všemi nemocnicemi a uzavírání nových smluv provádět koordinovaně, načež vaše asociace podala žalobu na zdravotní pojišťovny a také žádá o ochranu před kartelem ze strany antimonopolního úřadu. Pojďme si vysvětlit, kde cítíte tu past na nemocnice?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

Tak my hlavně cítíme takový nestandard mezi smluvními partnery. Když mám s někým uzavřenou smlouvu a chci ji změnit, nebo chci změnit podmínky té smlouvy, tak napřed s tím partnerem začnu jednat a teprv, až se s ním nemluvím, tak tu smlouvu vypovím. Tady došlo k opačnému postupu, napřed se smlouvy vypověděly a teprve teď má nastat jednání pod tlakem, jak psychologickým, tak časovým.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

To znamená, že taková smlouva přes třeba i to, co vy jste říkal, že už nemáte kam couvnout, vás může donutit přeci jen ještě nějaká lůžka zrušit?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

No, tak samozřejmě je to otázka jednání. Jako já tady o tom nechci spekulovat a …

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Tak víte třeba vy jako ředitel nemocnice, v jaké situaci se nacházíte, pakliže vám pojišťovny podepsané pod tímto memorandem vypoví smlouvy a řeknou vám – podívejte se, pane řediteli, pokud nesundáte lůžka o 10 %, my vám novou smlouvu nedáme, tak co s tím budete dělat?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

Já věřím, že tato situace nenastane.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Věříte v to, že pojišťovny budou vstřícnější, že vám nebudou chtít diktovat, kolik?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

Ne, že budou vstřícnější, ale že uznají objektivitu, protože my jsme z Olomouckého kraje. V Olomouckém kraji prakticky z regionálních nemocnic není žádné státní zařízení a tam restrukturalizaci proběhla už v minulých letech a můžu říct, že ta síť zdravotnických zařízení, její struktura, rozsah je nastavena dobře, takže jednání byla i na krajském úřadě. Já věřím, že k této situaci prostě nedojde.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Přesto je tady žaloba na zdravotní pojišťovny a také žádost o ochranu před kartelem ze strany antimonopolního úřadu. Očekáváte, že ty vaše kroky budou mít teď nějaký odkladný účinek, nebo alespoň psychologický efekt na pojišťovny přitom vyjednávání?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

K tomu bych řekl pár poznámek, jednak já s právními kroky tohoto charakteru mám problém, radši dám na domluvu, na přímá jednání.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Neboli to byl rozpor nějaký v asociaci?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

Nebyl rozpor v asociaci, ale byla to odezva na memorandum zdravotních pojišťoven, protože ta jednání neproběhla, tak ty právní kroky prostě se uskutečnily. Ale my dnes na jednání asociace jsme měli zástupce zdravotních pojišťoven, jak pana generálního ředitele VZP Horáka, tak prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven, pane ředitele Gajdáčka, a tam jsme jasně vzájemně deklarovali, že máme zájem na jednání, na vzájemném jednání, že budou probíhat jednání na úrovni krajů i za účasti Asociace krajských nemocnic, čili nemocnic, které jsou zřizovány kraji, a budeme hledat řešení, která budou komplexní, která budou na základě jasných dat a jasných parametrů pro stanovení sítě.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Znamená to, že tu žalobu jste ochotni stáhnout, pokud dojde k dohodám?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

Určitě, určitě. Já jsem to i na tom jednání řekl, že to je krok vynucený, krok reverzibilní a že se rádi tady této cesty vzdáme a budeme jednat u stolu.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

A máte nějaký harmonogram? Ta žaloba byla podána 24. 11., to znamená je to skutečně pár dní. Máte nějaký, když to řeknu ošklivě nehezky deadline, do kdy se dá ta žaloba stáhnout a do kdy by mělo dojít k nějakým dohodám?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

My jsme si řekli, že budeme jednat ihned a ta žaloba nebo ty právní kroky jdou zastavit kdykoliv.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Takže nemáte nějaké, řeknu, ultimativní datum s pojišťovnami?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

Ne, nemáme ultimativní data žádná, nicméně bych chtěl říct jednu věc, tady existuje riziko času jako takového, protože k nějakým druhům restrukturalizace péče dojde, to jednoznačně, ale nemocnice, a to i ty malé nemocnice, jsou firemní kolosy. Jen u nás 450 zaměstnanců, to je velký zaměstnavatel. A tyto nemocnice mají dlouhou odezvu, reakce na případnou vyhlášenou změnu. Takže pro nás půlrok je krátká doba na to, abychom se připravili na nové smluvní podmínky. Takže, pokud se máme domluvit, tak bychom se měli domluvit rychle validním způsobem, validní výsledky, aby se ani neprodlužovala nejistota v nemocnicích v tom personálním zázemí.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Můžete mi říct, na čem může ta dohoda ztroskotat, kde je takový neuralgický bod, kde se nemůžete s pojišťovnami dohodnout?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

Tam platí obecné pravidlo, prostě ve smluvním vztahu musí být spokojeni oba partneři, ani jeden nesmí tlačit toho druhého do kouta, takže to opravdu záleží na oboustranném přístupu.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Ta vyhláška ministerstva, úhradová vyhláška ještě není definitivní. Po připomínkách ji musí schválit Legislativní rada vlády. Pokusíte se tedy ještě třeba i ve spolupráci s pojišťovnami, pokud nenaleznete společnou řeč, něco změnit?

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

No, tak my máme slíbeno od vedení ministerstva zdravotnictví, konkrétně i od pana ministra, že tu vyhlášku v rámci připomínkového řízení dostaneme, věřím, že ji tedy dostaneme zítra a bedlivě ji prostudujeme a určitě připomínky, pokud tam budou nějaké problémy, tak vzneseme.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Řekl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu předseda Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Sohlich. Díky za váš čas. Na slyšenou.

Eduard SOHLICH, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Hranicích

Já vám děkuji za pozvání. Na slyšenou.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka

Od mikrofonu Radiožurnálu se loučí Štěpánka Čechová.

Ohodnoťte tento článek!