Radní chtěli, aby do parku nesměli pacienti s rakovinou

„Kontakt s pacienty léčenými cytostatiky je pro veřejnost zdravotně rizikový,“ píše se doslova v usnesení Rady městské části Brno-střed z 15. května. Nové stanovisko rady je takové, že budoucí park bude přístupný…

Odborníci se shodují: b yl to nesmysl i jasný projev xenofobie

Nejen moravská metropole strnula v úžasu – radní městské části Brno-střed totiž pacientům s rakovinou zakázali chodit do parku, který má vzniknout v blízkosti Masarykova onkologického ústavu.

„Trváme na tom, aby plochy navržené v regulačním plánu jako veřejná zeleň zůstaly opravdu veřejně přístupné a nebyly zpřístupňovány pacientům Masarykova onkologického ústavu, ani pro tento účel třeba krátkodobě nebyly pronajímány, protože kontakt s pacienty léčenými cytostatiky je pro veřejnost zdravotně rizikový,“ píše se doslova v usnesení Rady městské části Brno-střed z 15. května. Její členové přistoupili na argumentaci Občanského sdružení Masarykova čtvrť – Žlutý kopec, snažící se zabránit rozšíření Masarykova onkologického ústavu v Brně o další budovy a o přebudování zelené plochy po někdejší rušičce zahraničního vysílání v této rezidenční čtvrti na park pro pacienty i pro ostatní občany Brna. „To je hloupost. Připadá mi to jako nepovedený vtip,“ řekla Právu ve čtvrtek ministryně zdravotnictví Marie Součková. „Pacient, který bere cytostatika, nikdy nemůže nikoho nakazit, samozřejmě ani těhotné ženy. Je to naprostý nesmysl,“ řekl Právu profesor Pavel Klener, předseda České onkologické společnosti. Vyslovil údiv nad tím, jak vůbec mohl někdo něco takového navrhnout. „Zavání mi to selekcí lidí. Navíc postižení rakovinou mají co dělat vyrovnat se se svou chorobou, což vůbec není jednoduché, a tady se jim dává najevo, že jsou snad nějací prašiví,“ uvedl Klener.

Myslela jsem, že středověk je už pryč

„Jde o jednoznačný projev xenofobie v tom nejhrubším slova smyslu. Domnívám se, že bychom měli uvažovat o podání oznámení o této aktivitě jako o pokusu o porušení naší ústavy i Charty lidských práv, které zaručují rovnost všech občanů,“ uvedl děkan brněnské Lékařské fakulty profesor Jiří Vorlíček, přední český hematoonkolog. „Mě to velice pobouřilo. Měla jsem za to, že časy ze starověku, kdy byli nemocní vyháněni za městské hradby, jsou již dávno ty tam, že by to dnes nikoho nenapadlo,“ řekla Právu pacientka Helena Švarcová. Zástupce starosty Brna-středu Marek Roháček (US-DEU) se ve středu snažil usnesení rady omluvit hlavně tím, že už od konce května neplatí. „Je sice pravda, že jsme v jednu chvíli podlehli tlaku občanského sdružení z Masarykovy čtvrti, které na nás neustále naléhá. Sami jsme si však později uvědomili, že jsou to nerozumné požadavky, a tak jsme usnesení 29. května revokovali. Poslední platné usnesení, které bylo zasláno jako naše stanovisko Útvaru hlavního architekta, už tuto podmínku neobsahuje,“ řekl Roháček, podle kterého je nové stanovisko rady takové, že budoucí park bude přístupný veřejnosti, tzn. bude sloužit i pacientům Masarykova onkologického ústavu.

Jan Chmelíček, Václav Pergl, Právo, 19.7.2002

Ohodnoťte tento článek!