Radní Pardubic jsou znepokojeni ekonomickou situací v nemocnici

nemocnice, chodba, lékař

„Kumulovaná účetní ztráta Pardubické krajské nemocnice činí 96,7 milionů korun, což převyšuje její základní kapitál. Jsme velmi znepokojeni ekonomickou situací v nemocnici, která podle vyjádření auditora může znamenat existenční nejistotu akciové společnosti, jíž krajem založená nemocnice je. Proto se tímto problémem na svém zasedání zabývala i Rada města Pardubic,“ vysvětlila pardubická primátorka Štěpánka Fraňková, která je též členkou dozorčí rady pardubické nemocnice.

„Radní deklarovali připravenost města hledat společně s krajem cesty ke stabilizaci nemocnice a k vytvoření takových podmínek, které umožní z pardubické nemocnice vybudovat moderní a efektivně fungující krajskou nemocnici,“ konstatoval tiskový mluvčí pardubického magistrátu Ondřej Tušl.

Město zároveň požádalo kraj, aby s jeho představiteli projednával plánovaná opatření a návrhy, jak zajistit hospodářskou stabilitu nemocnice i zkvalitnění zdravotní péče.

„Neoficiálně víme o úmyslu kraje vytvořit z nemocnic holding. Byla jsem informována o dvou možnostech – o vzniku holdingu všech pěti nemocnic s jednou zastřešující organizací, nebo o zrodu dvou holdingů rozdělených na východ, který by zahrnoval pardubickou a chrudimskou nemocnici, a západ, pod nímž by byly ostatní nemocnice v kraji. Protože však nemáme k tomuto záměru žádné podklady, nemůžeme se k němu nyní vyjádřit. Nevíme, co by tento krok přinesl. Předpokládáme, že by toto rozhodnutí přineslo i jistou finanční zátěž, musela by vzniknout nová organizace atd. Doufáme, že nás bude Pardubický kraj o svých záměrech informovat,“ poznamenala Štěpánka Fraňková (Sdružení pro Pardubice).

Pardubičtí městští radní považují krajskou nemocnici za klíčové zařízení nejen pro občany města, ale i pro obyvatele celého regionu.

„Nebráníme se ani většímu zapojení města do jejího fungování. Město ostatně na nemocnici každoročně přispívá. Od roku 1994 to bylo zhruba 69 milionů korun,“ podotkla primátorka. „Máme značný zájem na tom, aby pardubická nemocnice i nadále fungovala ve stejné kvalitě a objemu,“ dodala Fraňková.

Radní Pardubic jsou znepokojeni ekonomickou situací v nemocnici
Ohodnoťte tento článek!