Rady jak vybírat poplatky – 1. část

Titulní obrázek

Hospitalizovaný pacient, kterého z nemocnice pošlou do jiného zařízení na konziliární vyšetření, neplatí třicetikorunový poplatek za návštěvu. Obecnější i zcela konkrétní rady, kdy se poplatky za vyšetření a za pohotovost vybírají, a kdy ne, najdete v článku. Na dotazy čtenářů Zdraví.Euro.cz odpovídali pracovníci ministerstva zdravotnictví. Další otázky a odpovědi najdete na těchto stránkách 14. a 15. ledna…

Vybírá se poplatek 30 korun za vyšetření v případě, že je pacient hospitalizován v nemocnici (platí 60 korun za den) a je mu provedeno vyšetření na ambulanci mimo toto oddělení? A pokud je vyšetřen mimo dané zdravotnické zařízení? (Například je pacient hospitalizovaný v „okresní“ nemocnici poslán na konziliární vyšetření do fakultní nemocnice. V okresní nemocnici si hradí 60,- Kč /den za hospitalizaci. Pacient je tedy hospitalizován v jiném zdravotnickém zařízení a do jiného jde na konziliární vyšetření, a toto pracoviště pak bude vykazovat kód klinického vyšetření a nebude ho mít krytý platbou za hospitalizaci, která probíhá v jiné nemocnici. Názory na tuto situaci se různí.)

Pacient, který je hospitalizovaný, hradí „jen“ regulační poplatek ve výši 60 Kč. Pokud je potřebné provést konziliární vyšetření, tak žádající zdravotnické zařízení vyplní doklad 06 Poukaz na vyšetření/ošetření a jako žádající je uvedeno pracoviště s písmenkovou odborností, z čehož jednoznačně pro zdravotní pojišťovnu vyplývá, že o konzilium žádá pracoviště, které je lůžkové, a proto se jedná o pacienta, který je hospitalizovaný. V tomto případě pojišťovna nebude požadovat ke klinickému vyšetření výkon 09543.

Jak má být vybírán poplatek za lék aplikovaný na LSPP, např. aplikace injekce, kterých je více v balení? Toto balení by mohlo být napsáno na posledního, kdo injekci z balení dostane, ale jemu by byl pak asi započten signální kód výběru regulačního poplatku, což by mu mohlo být v konečném součtu divné. Léky pro LSPP se vybírají v lékárně hromadně a lékárník poplatek za ně bude nesporně chtít.

Na LSPP, když je aplikována injekce nebo provedeno jakékoli vyšetření a nemusí být ani provedeno klinické (protože to se vztahuje jen k regulačnímu poplatku 30 Kč), se vybírá 90 Kč za poskytnutí pohotovostní služby. Pokud je aplikována injekce, je vykazován výkon číslo 09215, injekce I. M., S. C., I. D. a aplikovaná látka se vykazuje jako ZULP (zvlášť účtovaný léčivý přípravek). Nepíše se tedy na recept, ale v souladu s metodikou pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR se jen použité množství vykáže jako ZULP na dokladu 03. Lék je vyzvedáván v lékárně na žádanku a na dokladu se při použití jednoho kusu z balení o 10 kusech uvede jako 0,1. Z uvedeného vyplývá, že každý, komu byla poskytnuta pohotovostní služba na ambulanci LSPP, zaplatí regulační poplatek 90 Kč a není rozhodující, zda šlo o aplikaci injekce, klinické vyšetření nebo pouze o převaz rány.

Jak se vybírají poplatky, pokud je pacientka ošetřena na pohotovosti pro bolest břicha, odeslána na chirurgické oddělení a tam si vyžádají gynekologické vyšetření? Zaplatí 3 x 90 Kč? Kde bude platit, pokud nakonec bude hospitalizována na chirurgickém oddělení?

Na LSPP, pokud ji provozuje jiný provozovatel než ÚPS, zaplatí vždy 90 Kč. Viz výše. Pokud je odeslána k jinému provozovateli ÚPS, zaplatí za všechna vyšetření jen 90 Kč za podmínky, že nedojde k hospitalizaci. Z uvedeného vyplývá, že 90 Kč se platí za pohotovostní službu a je lhostejné, kolik klinických nebo jiných vyšetření je v rámci daného zdravotnického zařízení provedeno.

Co přesně znamená jednodenní hospitalizace? Jestliže pacientku přijmu ráno v 7,00 hodin a propustím večer ve 20,00 hodin, je to jednodenní hospitalizace, jestliže přijde pacientka v 23,30 a odejde 7,30 (dřív odejít nesmí, protože hospitalizace trvá minimálně 8 hodin), je to jednodenní nebo 2 denní hospitalizace a platí se za ni 60 Kč?

Správný název je jednodenní péče na lůžku a je odlišná od jednoho dne hospitalizace. Jednodenní péče na lůžku se používá při plánovaných výkonech (v chirurgii, ortopedii, gynekologii apod.) a jedná se o výkony, kdy pacient ráno přijde do zdravotnického zařízení, je mu proveden plánovaný výkon a po dospání odchází domů. Neplatí se 60 Kč, protože se nejedná o hospitalizaci, ale pokud před samotným výkonem je provedeno klinické vyšetření (např. před kyretáží gynekologem a anesteziologem), tak pacientka zaplatí 2 x 30 Kč za klinická vyšetření. Na rozdíl od jednoho dne hospitalizace, kdy se platí regulační poplatek ve výši 60 Kč. To je případ, kdy pacient přejde na ÚPS s bolestí břicha v 8 hodin v sobotu, je vyšetřen a protože jsou nutná další vyšetření, dojde k hospitalizaci. Během dne jsou provedena další vyšetření, která vyloučí vážnost zdravotního stavu a pacient je týž den večer propuštěn. Jde tedy o jeden den hospitalizace, kdy nezaplatil 90 Kč, ale jen 60 Kč.

Platí poplatek pacient, kterého RZP odveze na interní oddělení, kde je ambulantně ošetřen v době pohotovosti?

Ano. Pokud je zde vyšetřen a odchází následně z ÚPS domů, zaplatí 90 Kč. Pokud jde o případ, který se koná v řádné ordinační době interní ambulance, zaplatí pojištěnec při provedení klinického vyšetření regulační poplatek ve výši 30 Kč.

V případě, že pacient zaplatí na pohotovosti 90 korun za vyšetření a je pozván na další návštěvu mimo hodiny pohotovosti, platí pak ve stejné nemocnici za stejné vyšetření podruhé – tentokrát 30 korun? A na další kontrole, kdy si jen vyzvedne výsledky vyšetření nebo lékař jen ukončí pracovní neschopnost?

90 Kč se neplatí za klinické vyšetření, ale za pohotovostní službu. Viz § 16a odst. 1 písm.e) zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění. 30 Kč se platí vždy, kdy je v řádné ordinační době daného zdravotnického zařízení provedeno klinické vyšetření. Neplatí se tedy, pokud si někdo jen vyzvedne výsledky, nebo lékař bez klinického vyšetření ukončí pracovní neschopnost.

Platí se poplatek za každé ambulantní vyšetření, pokud je pacient s jednou diagnózou poslán k více specialistům? Například internista pošle pacienta v téže nemocnici ještě k očnímu specialistovi.

30 Kč se platí za každé klinické vyšetření. Nic není spojováno s diagnózou, ale pouze s vykonáním klinického vyšetření. Z uvedeného vyplývá, že pacient může zaplatit několikrát za klinické vyšetření provedené několika specialisty.

Další otázky a odpovědi čtěte na Zdraví.Euro.cz příští pondělí a úterý

Adéla Čabanová, www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!