Rady jak vybírat poplatky – 2. část

Titulní obrázek

Praktičtí lékaři i ambulantní specialisté se při rozhodování, zda vybrat poplatek, řídí především tím, zda v daném případě provedli klinické vyšetření. V článku najdete další rady i informace, jak pojišťovny zohledňují vybrané poplatky v úhradách. Na otázky čtenářů Zdraví.Euro.cz odpovídali pracovníci ministerstva zdravotnictví…

Další otázky a odpovědi najdete na těchto stránkách v úterý.

Dárce krve – prvodárce – z transfúzního oddělení dostal formulář, ve kterém je žádán jeho praktický lékař, aby se vyjádřil, zda dle jeho názoru a dokumentace splňuje kriteria způsobilosti pro dárcovství krve. Jedná se v tomto případě u praktického lékaře o vyšetření, které je v souvislosti s dárcovstvím, a nemusí tedy dárce platit poplatek u svého praktického lékaře, či nikoli?

Pokud praktický lékař neprovede klinické vyšetření ale jen např. výpis ze zdravotnické dokumentace (výkon číslo 01040), nebude dotyčný platit regulační poplatek. Jinak dárci jsou osvobozeni od placení regulačních poplatků jen v souvislosti s darováním krve.

DÁLE ČTĚTE:Rady jak vybírat poplatky – 1. část

Jak je tomu s úhradou poplatků pacientem s diagnózou vrozená TTP (chronická forma), kterému je prováděna celoživotní pravidelná (v intervalu 18 dní) léčebná výměnná plazmaferéza? Prakticky se jedná o podobnou situaci jako u hemodialýzy, kdy pacient je osvobozen od úhrady poplatku.

Jak je tomu s úhradou poplatků pacientem v případě chronických onemocnění a tedy dlouhodobě prováděné plazmaferézy (myastenia gravis apod), eryaferézy (polycytémie primární a sekundární), leukocytaferézy (různé leukemie).

Je-li provedeno klinické vyšetření, regulační poplatek ve výši 30 Kč se hradí.

Mám jako ambulantní internista vybrat poplatek 30 korun v těchto třech případech:

1) v ambulanci dispenzarizovaný hypertonik, provedení cílené anamnesy (tolerance ev. vedl. účinky užívaných léků) a změření krev. tlaku a pulsu, s úpravou dávkování hypotenzivní medikace a předpisem léků, ev. vystavení žádanek na oční pozadí či UZ ledvin,

Pokud provedete klinické vyšetření, tak pacient hradí 30 Kč, pokud se nejedná o dispenzarizované dítě od jednoho roku do osmnácti let, jehož jste dispenzarizujícím lékařem.

2) pacient čerstvě propuštěný z nemocnice, nese zprávu a žádá předpis nových (v nemocnici doporučených) léků a objednání v nemocnici doporučených dalších vyšetření (UZ, RTG, lab.), provedena cílená anamnesa na potíže a vedl. účinky léků, změřen kr. tlak a puls, předepsány léky a napsány žádanky na vyšetření,

Pokud provedete klinické vyšetření, tak pacient hradí 30 Kč. Z popisu spíše vyplývá, že se jedná o minimální kontakt (výkon číslo 09511), což není klinické vyšetření.

3) v ambulanci sledovaný pacient léčený antikoagulanciem (Warfarinem), jde na „kontrolu INR“ – provedena cílená anamnesa na krvácivé stavy, zápis zjištěného INR do kartičky kumarinizovaného, provedena úprava dávkování Warfarinu a ev. předepsány léky, jde-li o hypertonika, měřen krevní tlak.

Pokud je provedeno klinické vyšetření, tak pacient hradí 30 Kč.

Jak pojišťovna pozná, jestli jsme poplatek vybrali, nebo ne? Našli jsme nějaké kódy, ale prý se nepíšou a vše je jasné z normálního kódování?

Při zaplacení regulačního poplatku ve výši 30 Kč se vykazuje výkon číslo 09543, při zaplacení 60 Kč výkon číslo 09544 a při zaplacení 90 Kč pak výkon číslo 09545. Pokud se jedná o kategorii vyjmenované v § 16a odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, vykazuje se výkon číslo 09547. Při prevenci se nevykazují žádné kódy navíc, protože pojišťovna z vykazovaných výkonů sama pozná, že jde o prevenci. Obdobné je to s výkony dispenzarizace u dětí od 1 roku do 18 let a u těhotných žen. Ze zákona č. 48/1997 Sb. vyplývá, že pro jednu nemoc může být pacient dispenzarizován pouze u jednoho lékaře.

Proč nemohu pacientovi vystavit doklad o zaplacení poplatku automaticky, ale pouze a jedině na jeho výslovné vyžádání? Když si pacient kupuje nějakou službu (například hradí nadstandardní pokoj, platí poplatek za televizi na pokoji apod.), jsem povinna vystavit mu doklad – je to naprosto logické, vystavuji-li účet, jednu kopii dostane pacient a jednu pokladna nemocnice…

Nic nezakazuje dávat doklad na zaplacení každého poplatku. Jde v řadě případů o zbytečnou zátěž zdravotnického zařízení i pacienta, pokud důvěřuje ZZ, že vybrané regulační poplatky hlásí jeho zdravotní pojišťovně. Jen není nutné, aby pacienti měli doklady v případech, kdy je nebudou reklamovat (např. proto, že nedosáhnou na limit 5 000,- Kč).

Jakým způsobem budou ZP „zohledňovat“ zdravotnickým zařízením výběr poplatků v ordinacích (případně v nemocnicích)?

Výběr regulačních poplatků ZP zohledňují v tom, že neplatí v roce 2008 zdravotnickým zařízením tolik, kolik by ZP mohly, ale část ušetřených prostředků půjde na nákladnou péči.

Adéla Čabanová, www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!