Rajský plyn je pod kontrolou

Případ prodavačů oxidu dusného vede k úvaze, že nemocnice mohou být potenciálními zdroji pro zneužití rajského plynu. Jak jsou zásoby zabezpečeny? V nemocnicích v Hradci Králové, Náchodě, Pardubicích i Ústí nad Orlicí míní…

Zatím žádný případ nekontrolovaného úniku a zneužití oxidu dusného neboli rajského plynu nebyl zjištěn ani v jedné ze čtyř dotazovaných nemocnic Královéhradeckého a Pardubického kraje. Zásoby jsou pod kontrolou, manipulace s nimi podléhá přísným předpisům.

Královéhradecký kraj / Pardubický kraj – Případ prodavačů oxidu dusného vede k úvaze, že nemocnice mohou být potenciálními zdroji pro zneužití rajského plynu. Jak jsou zásoby zabezpečeny? V nemocnicích v Hradci Králové, Náchodě, Pardubicích i Ústí nad Orlicí míní, že dobře.

Znovu prověřovaná opatření

Podle zástupce přednosty pro anesteziologii Tomáše Suchého z anesteziologické a resuscitační kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové je oxid dusný standardní součástí anestezie. Spotřeba plynu používaného při uspávání pacientů před různými zákroky je vysoká a stojí toto zdravotnické zařízení kolem dvou miliónů korun ročně. Na velkých pracovištích funguje centrální rozvod, jenž – stejně jako manipulace a skladování tlakových lahví – podléhá přísným předpisům. Totéž platí o prostorách, kde se medicínsky používané plyny skladují.

„Neměli jsme případ zneužití nebo odcizení,“ uvažuje ředitel královéhradecké fakultní nemocnice Leoš Heger, „ale nechám všechna opatření kolem rajského plynu znovu prověřit.“

V nemocnici? Těžko!

Podle Hany Soldánové, tiskové mluvčí Všeobecné nemocnice v Náchodě, je objekt střežen a veškeré zásoby plynu jsou pod několikerou kontrolou podle přesně stanovené metodiky. „Za dobu mého působení nebyla zaregistrována žádná ztráta tohoto druhu,“ konstatovala mluvčí.

„To je, jako byste se mě ptala na opiáty. Jsou zkrátka předpisy, které se musí dodržovat. Podle mě by si rajský plyn někdo těžko obstarával zrovna v nemocnici,“ míní ředitel Krajské nemocnice v Pardubicích Jan Feřtek.

Technický náměstek nemocnice v Ústí nad Orlicí Vojtěch Zábojník by únik plynu ze zdravotnického zařízení také skoro vyloučil.

„Je to v nemocnici dost sledovaná oblast, všechny oficiální cesty jsou z bezpečnostních i ekonomických důvodů velmi podrobně zmapované. V případě nějakého signálu úniku medicinálních plynů bychom okamžitě podnikli patřičné kroky. Zatím se nic takového nestalo a myslím, že u nás ke ztrátě nemůže dojít,“ je přesvědčen náměstek orlickoústecké nemocnice.

ANNA DRAGOUNOVÁ, Hradecké noviny, 27.9.2002

Ohodnoťte tento článek!