Rakoviny prostaty u nás dramaticky přibývá

Za posledních 15 let vzrostl počet případů rakoviny prostaty téměř o polovinu. Každoročně v ČR nově postihne 2850 mužů a počet onemocnění má stále strmý vzestup. Přesto se…

dá včasnou diagnostikou chorobě předejít. „Každý muž po padesátce by si měl uvědomit, že ho onemocnění prostaty s velkou pravděpodobností může potkat. Většina se však stydí a i když určité potíže má, k urologovi stejně nejde. Je to velká chyba, protože močové obtíže jsou obdobné jak u zvětšené prostaty, tak u rakoviny. Ta je v pokročilém stadiu životu nebezpečná,“ říká přednosta Urologické kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK prof. Jan Dvořáček. Pravděpodobnost vzniku rakoviny stoupá s věkem a například u 80letých mužů ji urologové diagnostikují téměř v 90 procentech. Normální prostata je orgán velikosti kaštanu, který je uložený pod močovým měchýřem a obklopuje močovou trubici. Je nezbytný pro lidské rozmnožování. Močové problémy nastávají ve chvíli, kdy je předstojná žláza postižena některým z častých onemocnění, zvětšenou prostatou nebo rakovinou. Objevují se potíže, například noční močení, časté nucení na močení, pocit neúplného vyprázdnění.

Nebezpečný nádor

Profesor Dvořáček upozorňuje, že nádor prostaty může často nezhoubné zvětšování doprovázet. Karcinom prostaty se nejen u nás dostal na druhé místo ve výskytu zhoubných nádorů u mužů, hned za rakovinou plic, a je také na druhém místě v příčinách smrti mužů na zhoubné nádory. Bohužel počet těch, kteří tomuto onemocnění podlehnou, se stále zvyšuje. Jde přibližně o 1250 mužů za rok. V daleko větším riziku jsou muži, u nichž se rakovina vyskytla v rodině – měl ji například dědeček, otec či bratr. Čím je pacient starší, tím větší je šance, že s rakovinou prostaty zemře.

Přijít včas znamená naději

Přestože je onemocnění velice zrádné, není třeba házet flintu do žita. Choroba je léčitelná, záleží však na tom, v jakém stadiu je podchycena. Včasné zjištění nádoru, který je ještě omezen na prostatu, je předpokladem úspěšné léčby. To znamená radikální prostatektomii neboli odstranění prostaty. Ještě nedávno bylo u nás diagnostikováno pouze 10 procent nemocných v době, kdy je nádor omezen jen na prostatu a je možné jej operací úplně vyléčit. „Pokud nádor přeroste pouzdro prostaty, je již jen léčitelný, a bohužel většinou jen dočasně,“ říká profesor Dvořáček. Uvedl, že v současnosti se daří ve 30 procentech podchytit nádor v lokalizovaném stadiu a již pouze 40 procent s rozsevem po těle. Toto zlepšení je možné díky lepším diagnostickým možnostem, ultrazvukovému vyšetření, ale také zlepšující se informovanosti pacientů a praktických lékařů. Samozřejmě stále kvalitnější jsou i léčebné možnosti, včetně operačních zákroků.

Zapojit se musí ipraktičtí lékaři

Profesor Dvořáček ale není ani s těmito čísly spokojen. „Situace stále není zdaleka ideální. Nemalý počet nemocných je pořád diagnostikován pozdě a procento zachycených v lokalizovaném, tedy léčitelném stadiu je u nás nižší než ve vyspělých státech západní Evropy nebo USA,“ tvrdí Dvořáček. Příčinu vidí v jakémsi tabu kolem této nemoci jak ze strany pacientů, tak lékařů, kteří na rakovinu nemyslí. „Velkým pomocníkem se stal diagnostický marker, který se označuje jako prostatický specifický antigen. Je to látka, jejíž zvýšená hodnota v krvi může signalizovat přítomnost nádoru nebo alespoň podezření. Ne všichni praktičtí lékaři jej využívají, a proto ani nepošlou nemocné včas k urologovi. Je to škoda, protože úroveň české urologie je srovnatelná s vyspělými státy. I nejmodernější laparoskopické operace se začaly provádět na naší klinice a v Jablonci nad Nisou,“ vysvětluje profesor Dvořáček. Dodává, že jde o přesnější operační způsob a pro pacienta šetrnější, ale pro zdravotní pojišťovnu finančně nákladný ve srovnání s klasickými operacemi. Procento komplikací se výrazně snižuje a rekonvalescence je 14 dnů. Přesto profesor Dvořáček soudí, že rozšíření laparoskopické techniky je otázkou velmi blízké budoucnosti. Problémem je nejen nákladné přístrojové vybavení, ale i dlouhodobý výcvik a špičková zručnost operujícího lékaře.

Co znamená, když lékař řekne

* Prostata je předstojná žláza, součást mužského pohlavního ústrojí. Obepíná počátek močové trubice pod močovým měchýřem. Tvoří sekret, který se vylučuje při ejakulaci a obsahuje látky nutné pro činnost spermií. Prostata je hmatná přes konečník.

* Hyperplazie prostaty – zbytnění prostaty. Časté onemocnění mužů ve věku nad 50 let. Příčina není zcela jasná, zřejmá je však souvislost s pohlavními hormony. Způsobuje obtíže s močením, močení v noci, zeslabení a zpomalení proudu moči, později i zadržování moči. To může být příčinou vzniku a šíření močové infekce, která může poškodit ledviny. Léčí se léky nebo operativně.

* Prostatektomie – chirurgické odstranění prostaty. Provádí se různými způsoby, nejčastěji přes močovou trubicí nebo řezem přes močový měchýř.

* Radikální prostatektomie – chirurgické odstranění prostaty včetně jejího pouzdra. Provádí se z řezu nad sponou stydkou, z hráze nebo laparoskopicky.

Čím je pacient starší, tím větší má šanci, že rakovina neohrozí jeho život.

Václav Pergl, Právo, 26.3.2002

Ohodnoťte tento článek!