Rath: Brandýskou nemocnici lze přimět k podpisu smlouvy žalobou

david rath

Pokud brandýská nemocnice odmítne uzavřít s krajem smlouvu o zajištění potřebných zdravotnických služeb, lze ji k tomu podle hejtmana Davida Ratha (ČSSD) donutit i soudní cestou. Rath to řekl novinářům.

Soukromá nemocnice považuje smlouvu navrženou krajem za zbytečnou a dala ji k posouzení právníkům.

Rath tvrdí, že kraj má s brandýským zařízením dlouhodobě problém a smlouva by měla zaručit, že nemocnice zajistí akutní péči v oborech, na které má registraci. „Zákon nám dává možnost dát takové nemocnici smlouvu, kde se zaváže zajišťovat určité služby akutní péče po dobu 24 hodin. Chceme jen, aby plnili to, k čemu se původně zavázali,“ dodal hejtman.

Znamená to podle něj, že nemocnice bude muset být schopna nepřetržitě ošetřovat pacienty v oborech interna, chirurgie, radiodiagnostika, dětské lékařství, gynekologie a porodnictví. „Ze zákona mají povinnost takovou smlouvu s krajem podepsat a my máme možnost, pokud ji nebudou chtít podepsat, donutit nemocnici třeba i žalobou k soudu, aby smlouvu podepsala,“ prohlásil Rath.

Mluvčí nemocnice Tomáš Cikrt ČTK sdělil, že smlouvu posuzují právníci a měli by se k ní vyjádřit během příštího týdne. „Tak, jak je postavena, by ji podepsal jenom hlupák, navíc s rizikem, že tak učiní v rozporu s platnými zákony,“ míní Cikrt.

Nemocnice návrh smlouvy považuje za duplicitní a zbytečný. „Máme uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami, které jsou ze zákona zodpovědné za dostupnost zdravotní péče, a žádný zákon nám neukládá na to samé mít ještě smlouvu s krajem,“ podotkl.

Tak, jak je postavena, by ji podepsal jenom hlupák

Nemocnice je podle mluvčího připravena uzavřít s krajem smlouvu na péči, která není hrazena pojišťovnou, je nezbytná pro pacienty, kraj ji má ve svém konceptu a zaplatí ji. To je třeba lékařská služba první pomoci. Kraj však podle Cikrta po nemocnici požaduje zajištění této pohotovostní služby, aniž návrh smlouvy obsahuje jakoukoliv zmínku o jejím financování.

„Tato služba není hrazena z veřejného zdravotního pojištění a podle rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2007 je za ni plně odpovědný kraj,“ podotkl Cikrt. Pokud by prý kraj předložil smlouvu, která by obsahovala paragrafy řešící financování pohotovostní služby, nemá nemocnice problém o takové smlouvě jednat.

Kraj ale podle Ratha po brandýské nemocnici nechce, aby dělala péči navíc, kterou by ji potom musel proplácet. „My chceme, aby dělali přesně tu péči, na kterou mají smlouvu se zdravotními pojišťovnami,“ uvedl. Smlouva pouze s pojišťovnami podle hejtmana nestačí, protože ta se týká úhrad. „Když ten výkon neprovedou, tak jim ho pojišťovna nezaplatí. Smlouva s krajem je o tom, že oni ten výkon musejí provést,“ zdůraznil.

My chceme, aby dělali přesně tu péči, na kterou mají smlouvu se zdravotními pojišťovnami

V nemocnici krajští kontroloři v létě údajně odhalili řadu nedostatků. Zařízení prý nebylo schopno zajišťovat; péči v rozsahu, který daný region potřebuje. „Evidovali jsme i případ, kdy tam byl pacient po autonehodě a vrátný ho odmítl vůbec pustit, a dokonce mu řekl, ať si zavolá někam jinam a sežene si ošetření někde jinde,“ podotkl Rath. Nemocnice výtky odmítla s tím, že šlo o dočasná omezení kvůli stavebním úpravám a malování.

Červencová kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny skutečně zjistila, že v Brandýse chybějí lékaři a zdravotní sestry. Nemocnice proto měla snížit počet akutních lůžek. Podle Ratha si kraj chce situaci v nemocnici znovu prověřit. „Zatím se to plánuje, konkrétní datum ještě není známo,“ uvedla v pondělí mluvčí kraje Berill Mascheková.

Hejtman dříve řekl, že kraj chce mít smlouvy o zajištění péče se všemi soukromými nemocnicemi. Ty jsou dle něj ze zákona povinny je podepsat. Současná situace nemocnicím umožňuje „manévrování“, dodal.

V zákoně o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních stojí, že tato zařízení musejí poskytovat zdravotní péči jen toho druhu a v tom rozsahu, v jakém je poskytování zdravotní péče stanoveno v rozhodnutí o registraci.

Dále jsou povinna uzavřít smlouvu s krajem, jestliže o to požádá z důvodu zajištění zdravotní péče v obvodu své působnosti, a na jejím základě se v únosné míře musí podílet na zajištění potřebných zdravotnických služeb, zejména pohotovostní služby včetně lékařské služby první pomoci, zdravotní péče při hromadných nehodách, otravách a přírodních katastrofách, nařízených šetření, prohlídek a opatření v souvislosti s protiepidemickými opatřeními či prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti osob.

Ohodnoťte tento článek!