Rath chce zvýšit zdravotní odvody

„Súčasný minister zdravotníctva ČR v nedeľnej televíznej diskusii dňa 22.1.2006 na ČT1 povedal, že jeho cieľom je v priebehu 4 rokov zvýšiť zdroje v zdravotníctve zo 7% na 9% z HDP. Podľa kalkulácie Health Policy Institute takýto cieľ spôsobí zvýšenie odvodov z 13,5 na 19,4%,“ píše autor komentáře na Aktuálně.cz…

Komentář spoluautora slovenské reformy zdravotnictví o plánech českého ministra zdravotnictví Davida Ratha

Súčasný minister zdravotníctva ČR v nedeľnej televíznej diskusii dňa 22.1.2006 na ČT1 povedal, že jeho cieľom je v priebehu 4 rokov zvýšiť zdroje v zdravotníctve zo 7% na 9% z HDP. Podľa kalkulácie Health Policy Institute takýto cieľ spôsobí zvýšenie odvodov z 13,5 na 19,4%.

Ak by sa mal naplniť scenár pána ministra Ratha, tak by do zdravotníctva muselo v najbližších štyroch rokoch smerovať navyše 203 mld. Kč (Podrobné údaje najdete ZDE v tabulce), čo by výrazne destabilizovalo verejné financie. Pri modelovaní týchto fiskálnych dopadov uvažujeme s nasledovnými predpokladmi:

HDP v ČR dosiahne v roku 2006 objem 3 118 mld. Kč v bežných cenách a do roku 2010 bude nominálne rásť v intervale 7,0 až 7,5% ročne. V roku 2010 tak český HDP dosiahne úroveň 4 122 mld. Kč.

Zdroje v zdravotníctve dosiahnu v roku 2006 objem 212 mld. Kč a do roku 2010 budú rásť rýchlejšie ako HDP tempom 8% ročne. Podľa tohto mierne optimistického scenára by celkové zdroje dosiahli v roku 2010 objem 288 mld. Kč, čo by znamenalo presných 7,0% z HDP, oproti dnešným 6,8% HDP.

Pri kalkulácií Rathovho scenára s cieľom dosiahnuť 9% z HDP v roku 2010 rozložíme túto záťaž pravidelne na štyri roky tak, aby sa každý rok pomer zdrojov v zdravotníctve k HDP zvýšil o 0,5% z HDP.

Ostatné zdroje, to znamená platba štátu za poistencov štátu, vlastné zdroje štátu a regionálnych samospráv ako aj spoluúčasť pacienta sú v obidvoch scenároch rovnaké. Predpokladáme racionalitu byrokracie, že žiadny rezort nebude chcieť uvoľniť „svoje“ zdroje a taktiež predpokladáme, že zvýšenie súkromných výdavkov na zdravotníctvo bude veľmi mierne hoci ich nárast by bol veľmi potrebný.

Pokus o dramatické navýšenie zdrojov nemá oporu ani pri medzinárodnom porovnaní. V súčasnosti vydávajú na zdravotníctvo 9% z HDP krajiny (Holandsko, Belgicko, Island), ktorých ekonomická výkonnosť je v porovnaní s ČR takmer dvojnásobná!

Robert Fico na Slovensku a David Rath v ČR sa predbiehajú vo vyjadreniach, kto viac v zdravotníctve minie.

Jeden 7%, druhý až 9% z HDP. Kým na Slovensku by to znamenalo zvýšenie odvodov zo 14,0% na 16,0%, tak v ČR z 13,5% až na 19,4%. Pre obe krajiny sú takéto riešenia škodlivé a neprijateľné priamo totiž ohrozujú vytváranie pracovných miest a konkurencieschopnosť krajiny, pričom neexistuje žiadna garancia, že výkonnosť zdravotného systému by sa zvýšila.

Motivácia oboch politikov k takýmto vyhláseniam bude rásť s blížiacimi sa voľbami. Je zrejmé, že ich adresátom sú predovšetkým lekári a pacienti. Aj oni však musia pochopiť, že jediným zdrojom príjmov pre sektor zdravotníctva je občan a akékoľvek vzletné prehlásenia o výške zdrojov musia mať pevný základ v ekonomickej výkonnosti krajiny. Tá dnešná stačí Slovensku na financovanie zdravotníctva vo výške 6,5% a Čechám vo výške 6,8% z HDP.

Peter Pažitný

autor komentáře se podílel na slovenské reformě zdravotnictví

REAKCE ČTENÁŘŮ Zdraví.Euro.cz

Dan Konečný

Jen ho nechte (Ratha) ať usiluje o zvýšení odvodů. Narazí nejenom na zdravotníky, ale na všechny podnikatele (zaměstnavatele) v zemi. Bude-li usilovat o zvýšení odvodů tak nám ministr do voleb nevydrží….

Ohodnoťte tento článek!