Rath: ČLK má jediná demokratický mandát zastupovat lékaře

„Nevím, co je většinový názor lékařů. Žádný průzkum jsem si nečinil. Pokud vím, tak prezident Kubek všechny své kroky konzultoval s předsedy okresních sdružení komory, kterých je cca 80. Mimo asi pěti, nebo šesti mu ostatní hlasováním vyslovili s těmito kroky souhlas,“ odpověděl David Rath Zdraví.Euro.cz…

Ministr zdravotnictví David Rath se Zdraví.Euro.cz vyjádřil ke krokům ČLK

Jak se díváte na současnou situaci v ČLK? Řada lékařů je nespokojena s jejím fungováním a má pocit, že prezident ČLK podporuje vaše kroky bez toho, aniž by prezentoval většinový názor lékařů?

Nevím, co je většinový názor lékařů. Žádný průzkum jsem si nečinil. Pokud vím, tak prezident Kubek všechny své kroky konzultoval s předsedy okresních sdružení komory, kterých je cca 80. Mimo asi pěti, nebo šesti mu ostatní hlasováním vyslovili s těmito kroky souhlas.

ČLK je svébytná organizace, dělá to, co považuje pro lékaře za správné a prospěšné a řídí se názorem volených funkcionářů.

Někteří lékaři, kteří se jednání zúčastnili mají dojem, že neproběhlo právě podle pravidel. A někteří hlasující nebyli kompetentní k tomu hlasovat…

Zástupce předsedy je místopředseda okresního sdružení, který má stejné kompetence, jako předseda a je úplně stejně volen.

Takže myslíte, že vše proběhlo v pořádku?

Je to naprosto demokratický princip a jestli někdo něco plácá, jen proto, že má jiný názor a má dojem, že jiný názor musí mít i všichni ostatní…takové lidi také znám, ale jsou to většinou lidé, kteří nemají informace a snaží se zpochybňovat rozhodování demokratických orgánů. To je asi tak totéž, jako kdybych řekl, že lidi, které zvolíme v parlamentních volbách nechtěla volit většina.

Myslíte si tedy, že ČLK zastupuje všechny lékaře?

ČLK je jediná organizace, která má demokratický mandát zastupovat všechny lékaře. Žádná jiná organizace v podstatě nemá tak demokratickou strukturu, všechna ta sdružení, sdruženíčka a organizace zastupují většinou názor maximálně členů výboru, kterých je tak pět, nebo deset. Je úsměvné, že tyto pidiorganizace bez demokratického mandátu kritizují organizaci, která jediná má ty mechanizmy demokratického mandátu a demokratického zjišťování názorů.

(iso), www.Zdravi.Euro.cz

Dále čtěte:

Koho zastupuje ČLK?

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

MUDr.Tomáš Rozsíval

Jedině o tom demokratickém mandátu má pan ministr Rath pravdu. Jinak ve všem ostatním minimálně zkresluje skutečnosti.

Bylo by na čase, aby jej už konečně někdo rovněž odposlechl a poté mu to pustili v televizi.

Mnoho kolegů se onoho setkání předsedů OS ČLK zúčastnilo a informují mezi čtyřma očima o tom, že ne vše bylo v souladu s demokratickými principy, jež vzývá pan kolega Rath. Ostatně ČLK má na co navazovat.

Tyto praktiky byly údajně za řízení pana Ratha, coby ještě prezidenta ČLK zcela běžnou normou. / viz názor kolegy Vedrala na stránkáchZdraví.Euro.cz. / Právě za jeho prezidentování byly nejvíce pošlapávány všechny zásady demokratické diskuze, hlasování, ověření mandátů, názorové plurality atd.

A vůbec nemluvím o tom, že někdo má jiný názor než má pan Rath, což je pro člena ČLK dnes vysoce rizikové.

Žádám :

1/ . Sdělení počtu přítomných.

2/ . kolik osob bylo předsedů OS ČLK.

3/ . kolik osob bylo s právem hlasovacím

4/ . Předložit prezenční listinu

5/ . Předložit návrh na usnesení a poté prohlasované znění usnesení s počty hlasujících pro , proti a zdržel.

6/ . Předložit doslovné znění diskuze o Úhradové vyhlášce č. 550/2005 Sb. /stenografický záznam /.

Nebo si myslíte, že jako řádný, platící a povinný člen ČLK nemám právo klást tyto otázky? Děkuji.

Martin Rais

Nazvat DEMOKRATICKOU organizaci s povinným členstvím, to je vrchol demagogie. Pane ministře, projděte si Listinu základních lidských práv a svobod, s jejímiž několika ustanoveními je tato vaše „demokratická“ organizace v rozporu.

A trochu z jiného pohledu: Pakliže přijmu vaši logiku, jste vy ministrem naprosto bez demokratického mandátu…

Marie Slejšková

Právě v tom vidím nebezpečí nepovinného členství v lékařských komorách.Dostaneme se na úroveň „zahrádkářů“, se kterými se ministr zdravotnictví typu pana dr.Ratha nebude bavit.A téhle garnituře právě o to jde.

sajdl

To Dr.Rozsíval: Myslím si, že byste se měl rozhořčovat až budete mít více, než jen mlžné náznaky čehosi nekalého.

To p.Rais: Vykřikujete zcela bez logiky.

To p.Slejšková: Zcela s Vámi souhlasím v tom, že jednotná organizace má mnohem větší šance vyjednávání s mocí, než roztříštěný stav. Ale co se týče „bavení se“ Dr.Ratha s ČLK, znáte nějakého jiného ministra, který by přijal presidenta ČLK a akceptoval jeho návrhy?

To opravdu ČLK není schopna vytvořit názor, který by byl starvitelný pro všechny členy? Já myslím, že se to povedlo – vyhláška zkritizována, návrhy zákonů podpořeny, demonstrace nepodpořena. Podle mě maximální kompromis. Mít „jen“ kompromis v rámci ČLK je a bude vždy lepší než mít deset nekompromisních organizací se kterými se nebude nikdo bavit. Nebo jen někdo s někým…ale to už nebude demokracie.

MUDr. Jitka Čišecká

Co to proboha ten NEDEMOKRATICKY ZVOLENÝ ČLOVĚK PLÁCÁ, je to přece člověk který asi také nemá informace. Demokratická struktura ČLK ? To je přeci výsměch.A co ta jeho eskamotáž s vyhláškami? Nejdříve se navýší významně bodová hodnota výkonů – no komu by se to nelíbilo ?( prevence,očkování), pak se povolí vykázat 103% a když se zvedne proti tomu odpor (protože bodová hodnota výkonů stopla o desítky procent a my tudíž bychom měli někdy v říjnu vracet značné sumy),tak se vydá novela vyhlášky -jako,že jsem Vás kolegové konečně pochopil, a také aby mohl Dr.Kubek říci – to jsme vyboxovali my ČLK – tak to je chlapci dost průhledný a dost blbý.Buďto jsou někde hlupáci ve stylu „odvolávám co jsem vydal,odvolávám co jsem odvolal“ a nebo to je dost vážné.

Rath: ČLK má jediná demokratický mandát zastupovat lékaře
Ohodnoťte tento článek!