Rath: Fousková nás zradila a využila ČLK pro své osobní cíle

Na otevřený dopis viceprezidentky ČLK Heleny Fouskové, ve kterém vyzývá Davida Ratha ke zvážení jeho dalšího působení na čelním postu komory, reagoval prezident ČLK rovněž dopisem adresovaným představenstvu a předsedům OS ČLK. Jeho plné znění najdete v článku…

Na >otevřený dopis viceprezidentky ČLK Heleny Fouskové, ve kterém vyzývá Davida Ratha ke zvážení jeho dalšího působení na čelním postu komory, reagoval prezident ČLK rovněž dopisem adresovaným představenstvu a předsedům OS ČLK. Jeho plné znění vám přinášíme zde:

Představenstvo ČLK

Předsedové OS ČLK

V Praze dne 2.11.2004

Č.j.: 789/2004

Vážení členové představenstva ČLK, vážení členové představenstev OS ČLK,

otevřený dopis paní viceprezidentky MUDr. H. Fouskové beru velmi vážně a považuji jej za poměrně nešťastnou reakci na současnou vypjatou předvolební kampaň, která je plná útoků a nepravdivých nařčení. Paní viceprezidentka sama kandiduje na senátorské místo za stranu Evropských demokratů. Když jsem jí asi tak před půl rokem říkal, že to považuji za riskantní ale docela dobré, neboť lékařská komora může získat dalšího spojence v politice, tak jsem netušil, že se to za pár měsíců obrátí proti mně samému a bohužel asi i proti většině lékařů. Netušil jsem, že paní viceprezidentka postaví zájem osobní nad zájem celku a pro své předvolební zviditelnění nás všechny „hodí přes palubu“. Je to pro mě skutečně velké zklamání a mrzí mě to dvojnásob už proto, že jsem se jí vždy zastával vůči všem jejím kritikům, kteří poukazovali na její dlouholeté aktivní členství v KSČ či na fakt, že hájí výhradně zájmy velkých majitelů zdravotnických zařízení a ne zájmy většiny běžných soukromých lékařů. Hájil jsem ji proti všem, kteří poukazovali na to, že lékaři pracující v její poliklinice zde nejsou v nájmu jako jednotliví soukromí lékaři, ale jako zaměstnanci, z jejichž práce splácí svůj mnohamilionový majetek. Hájil jsem ji i za situace, kdy se postavila proti většině v ČLK, která chce zachovat síť veřejných neziskových nemocnic, a to jen proto, že sama chce nějakou nemocnici koupit respektive soukromě provozovat. Hájil jsem ji ne proto, že bych s tím souhlasil, ale proto, že ctím právo na soukromý názor byť by byl odlišný od názoru většiny. Bohužel paní viceprezidentka ukázala, že nedovede ctít názor druhých a dokonce nedovede respektovat názor většiny členů organizace, v jejímž čele stojí. Velmi mě mrzí, že se zapojuje do nepravdivé předvolební agitace, která se opírá o nařčení vedení ČSSD z toho, že chce „znárodňovat“ ordinace. Velmi mě to mrzí především pro to, že je paní viceprezidentka o všem informována, byla se mnou na jednání u ministryně Milady Emmerové, která nás jednoznačně ubezpečila, že nic takového neplánovala, neplánuje a od takových nápadů se jednoznačně distancuje. Paní viceprezidentka ví, že podobné úvahy o nějakém zpětném vykupování či něčem podobném jednoznačně a razantně popřel i premiér Stanislav Gross. Já osobně v žádném případě nechci dělat advokáta komukoliv, zvláště pak ne vládní straně, ale musím hájit pravdu a serióznost, která je jednoznačná a snad každému soudnému člověku jasná. Bohužel v předvolebním boji je lež vydávána za pravdu a virtuální realita za realitu. Každý, kdo mě zná ví, že jsem vždy hájil, hájím a budu hájit a mnohdy i razantně zájmy všech lékařů nevyjímaje lékaře soukromé. Nebudu však hájit zájmy několika málo desítek velkomajitelů zdravotnických zařízení proti tisícům běžných soukromých lékařů či lékařům zaměstnancům. Všichni si mohou být jisti, že pokud by i jen teoreticky hrozilo něco na způsob nucených odkupů či nějaký obdobný nesmysl, byl bych to já a se mnou celá ČLK, kdo by jednoznačně a nekompromisně vystoupil.

Vážené kolegyně a kolegové, nejsem si vědom žádného „nadržování“ nějaké politické straně. Spolupracuji se všemi politickými subjekty, které s námi spolupracovat chtějí a mohou pro lékaře, českou medicínu a komoru něco udělat. Za deset let co se v „politice“ pohybuji tak vím, komu se dá věřit, komu ne, kdo nám chce pomoci a kdo jen sleduje nějaký osobní úzký zájem. Podle toho logicky směřuji své úsilí tam, kde můžeme uspět. Nyní potřebujeme zachránit alespoň základní síť nemocnic ve veřejném vlastnictví. Je to ne jen kvůli většině běžných pacientů, ale i kvůli většině lékařů. Kdo pracuje v nemocnici – nové „obchodní společnosti“ ví, že mu už dnes poklesl plat. Dále potřebujeme dohodnout mechanismus dědění a prodeje soukromých praxí, v neposlední řadě otázky výše úhrad a regulací. Pokud je politická reprezentace ochotná o těchto věcech jednat a hledat s námi konsensus, pak s ní jednáme a zbytečně nikoho nenapadáme. Je to proto, že máme pořád na mysli zájem většiny našich členů. Je pro mě hlubokým rozčarováním, že se doktorka Fousková vydala naprosto jiným směrem a použila nás jen jako žebřík k dosažení svých cílů. Přesto jí přeji úspěch ve volbách a snad najde i v politické kariéře štěstí a uspokojení. Jen by si měla být napříště víc vědoma, že zrada přátel a spojenců není dobrou osobnostní vizitkou.

MUDr. David Rath v.r.

prezident ČLK

www.Zdravi.Euro.cz, 2.11.2004

Ohodnoťte tento článek!