Rath: Jsme připraveni podat na ministerstvo trestní oznámení

david rath

Středočeský kraj pokračuje ve své snaze vytvořit v regionu jednu krajskou nemocnici, po dvou neúspěšných pokusech o zápis se nyní na ministerstvo se žádostí obrátí samotné nemocnice. A pokud ani ty neuspějí, hrozí ministerstvu žaloba. „Podáme žalobu a trestní oznámení pro podezření na trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele,“ nastiňuje pro Zdraví.Euro.cz možný vývoj hejtman kraje David Rath (ČSSD).

Středočeská ODS odmítá převod nemocnic do holdingu, tvrdí, že se tak krajské zdravotnictví dostane pod správu tří lidí a kraj tak ztratí kontrolu nad svým majetkem. Jak na tuto kritiku reagujete?

Neziskové nemocnice vede vedle ředitele i devítičlenná dozorčí rada, kde pět členů stanoví rada kraje a zbývající čtyři volí zaměstnanci, lékařská komora a vedení města, na jejímž území nemocnice působí. ODS si bohužel nedala práci si zákon přečíst a srovnat jej se současným stavem akciových společností.

O převod nově nežádá kraj, ale samotné akciové společnosti, domníváte se, že by ministerstvo mohlo nyní žádosti vyhovět?

Dvakrát jsme žádost podali za Středočeský kraj a ministerstvo bez vážných důvodů nevyhovělo. Navíc nám bylo ze strany ministerstva zdravotnictví naznačeno, že žádost mají podat přímo krajské nemocnice, nikoli tedy Středočeský kraj. Zdá se, že i to najednou ministerstvu vadí. Tím jen potvrzují, že jde o politickou šikanu a navíc ministerstvo hrubě porušuje zákon.

Jaké kroky chcete podniknout, pokud ani napotřetí ministerstvo žádosti nevyhoví?

Podáme žalobu a trestní oznámení pro podezření na trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele, neboť ministerstvo způsobuje kraji poměrně značnou ekonomickou škodu.

Středočeské zastupitelstvo schválilo možnou změnu systému proplácení poplatků, ke které dojde, pokud bude ministerstvo trvat na svém názoru. Proč jste zvolili zrovna proplácení poplatků nemocnicemi?

Je to nejjednodušší systém, kdy pacient ani zdravotnický personál nepocítí žádnou změnu oproti současnému stavu.

Nepřemýšlel jste o tak zvaném „plzeňském systému“, který doporučuje ministerstvo?

Nepřemýšlel, neboť je administrativně velice náročný.

Kraj připravuje převzetí dluhů za tři oblastní nemocnice, dohromady za tři miliardy korun. Nezatíží to krajskou pokladnu příliš?

Zatíží, ale nic jiného nám nezbývá. Nemocnice jsou akciovkami a dlouhodobě hospodaří se ztrátou, tudíž na splátky nemají peníze. Alternativou by pak tedy byl bankrot-konkurz těchto akciovek, což nechceme připustit.

ODS tvrdí, že tím zbavujete manažery nemocnice zodpovědnosti. Nevnímáte to tak?

ODS především naše nemocnice takto zadlužila, a to v situaci, kdy bylo jasné, že nejsou schopny tyto dluhy splácet. Argument ODS je tudíž směšný, neboť za úspěšného manažera považujeme toho, který je schopen nemocnici udržet alespoň ve vyrovnané bilanci. Pokud by měl splácet úvěr, tak by musel snížit platy zaměstnancům nebo by přestal platit dodavatelům zboží a služeb. Ani jednu z těchto cest si nepřejeme.

Ohodnoťte tento článek!