Rath: lékárníci jsou nevděční

Plošným snížením obchodní přirážky o tři procenta, které má podle ministerstva přinést úsporu asi 1,5 miliardy korun, podle Rathových slov vyšlo ministertvo lékárníkům vstříc. „Místo určité vděčnosti nám lékárníci vyhrožují stávkou,“ řekl Rath…

David Rath v úterý novinářům řekl, že je ochoten diskutovat s lékárníky o dalším uvažovaném snížení marže. Realizované plošné snížení obchodní přirážky na léky o tři procenta je podle jeho slov platné a trvalé. Tříprocentní pokles označil za kompromisní řešení.

Ministr připomněl, že vládou schválená stabilizační opatření obsahovala ustanovení o zavedení degresivní úpravy obchodní přirážky u léčiv. Degresivní marži by lékárníci uvítali. Podle stabilizačních opatření měla znamenat pokles cen pro spotřebitele až o 3 miliardy korun v letošním roce. Plošným snížením obchodní přirážky o tři procenta, které má podle ministerstva přinést úsporu asi 1,5 miliardy korun, podle Rathových slov vyšli lékárníkům spíš vstříc. „Místo určité vděčnosti nám lékárníci vyhrožují stávkou,“ řekl Rath.

Pro Českou lékárnickou komoru je degresivní úprava přirážky na rozdíl od plošného snížení přijatelná, protože znamená menší ekonomickou zátěž pro lékárny mimo velká města, jež se dnes mohou dostávat do potíží i krachovat.

Ministerstvo také uvažuje o dalším snížení přirážky v následujících měsících. Další tři procenta dolů by měla znamenat další 1,5 miliardy korun, dohromady s již platným snížením tedy stejnou úsporu, jakou mělo přinést plánované zavedení degresivní obchodní přirážky na léky. „Tím bychom naplnili usnesení vlády,“ prohlásil Rath.

(ada), www.Zdravi.Euro.cz

REAKCE ČTENÉŘU Zdraví.Euro.cz

Mgr. Kalman

Dr.Rath se chová jak středověký feudál. Bere, kde sa dá. Navíc je asi

psychicky narušený. Jak máme být vděční, když nás škrtem pera okrade. Sobě

plat nesníží. Rád bych věděl, jak ČSSD dosáhne platu 25000,- Kč, když nám (lékárníkům), opět chce snížit marži. Škoda, že pan premier nechce vidět, koho si na ministerské křeslo vydupal na presidentovi.

PharmDr. Petr Lorenc

Pan ministr byl nejspíš vzdělán v militantním katechismu. Hesla “ kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem“ nebo „udeří-li tě nastav i druhou tvář“ neberou ti pohanští lékárníci vůbec na vědomí.

Patrně je to podloženo i výší marže, podle pana ministra taky nekřesťanskou. Bude si tedy muset jejich vděčnost vynutit radikálnějšími zásahy, kterými už teď natvrdo hrozí.

Nikdy by mě dříve nenapadlo, že je možná tak cílevědomá likvidace celého lékárnického stavu zvůlí jediného člověka. Současná situace mi nejvíce připomíná popis let 1939 nebo 1948.

PharmDr.Robert Bartas

Nechápu o jaký kompromis jde, když pan ministr slibuje další snížení marže. Již současné snížení je pro malé lékárny likvidační. To lze již rovnou lékárny zestátnit a případné ztráty hradit ministerstvem zdravotnictví.

Proč se tak úporně brání zavedení degresivní marže? Vidím to jako snahu zlikvidovat lékárenství v ČR. Paralela s rokem 1948 je zcela zjevná. Kdo další bude na řadě? Soukomé ambulance?

Petr

Je smutné, že ze strany MZDr. se jedná od diktát síly a zatím chybí jakákoli ekonomická kalkulace. Doložil někdo v létě 2005 opravdu seriózními výpočty, že degresivní marží se ušetří 3 mld. Kč nebo se opět jedná o výstřel „od boku“ ? Pak je snadné se tvářit jako milodárce, když lékárnám vlastně sebral jen polovinu… Prozatím vše dělá dojem, že každá strana má nějaká čísla (každá jiná). Jediná seriozní data, z nichž by se dalo cosi spočítat, jsou data pojišťoven, ty ovšem neznají ceny výrobce a skutečné a konkrétní čerpání marží distributorem a lékárnou. Vědí ti, kdož si vytkli za cíl degresívní marží uspořit skoro 10% nákladů na léky (z pojištění), že tam, kde jsou ceny v řádu tisíců, zdaleka nedochází k plnému čerpání 32 (nyní 29)procent? Berou na vědomí, že nějakých cca 20% léčiv se spotřebuje v nemocnicích, kde je v ceně promítnuta jen ta menší část

marže-distributora? Bez validních podkladů nelze nic rozumného spočítat. A

nikdo mne zatím nepřesvědčil, že taková má k dispozici a umí s nimi

zacházet.

Diplomovaný ekonom Jan Špergl

Odměna lékárníků za jejich práci je v Česku oproti ostatním evropským zemím, které si bere za vzor pan Rath, směšná. Tam si totiž lékárníků váží a vědí, že jejich úloha ve zdravotnictví je nezastupitelná. Degresivní marži lékárníci navrhují již mnoho let, nikdo je neposlouchá. Ani pan Rath ji nechce, protože moc dobře ví, že by na tom nejvíc prodělaly právě jeho státní nemocniční lékárny, které vydávají velké množství drahých léků. Jednání pana Ratha mi připomíná únor 1948, kdy mého prastrýce, který byl úředníkem v bance lynčoval zfanatizovaný dav a chtěl ho pověsit jenom kvůli tomu, že měl na sobě kravatu. A proto: Zničme všechny lékárníky, vždyť jsou to kriminální živly!

PharmDr. Petr Rejsek

Způsobem, kterým nakládá s fakty, jejich zcela účelovým používáním a schopností bez uzardění veřejně lhát mi připomíná úplně jiného ministra v úplně jiném státě v úplně jiné době. A nebylo to kdysi dávno v jedné předaleké galaxii …

PharmDr.Robert Bartas

Vše potřebné již bylo v odkazech napsáno. Bohužel jsem se nedávno setkal s úplně stejným názorem pacienta, který podpořen argumenty pana ministra vůbec nebyl přístupný diskusi a také navrhoval marži 5 % pro lékárny. Jako zaměstnanec lékárny začínám propadat názoru, že lékárníci jsou odpovědní

za celý deficit zdravotnictví. Má jěště někdo zdravý rozum? Počet lékáren v ČR nijak nevybočuje s průměru EU (Jsou pravda výjimky oběma směry). Proč ale stát nikdy neměl zájem na regulaci vzniku nových lékáren?

Miroslava

Mohl by mi někdo ze zde přítomných lékárníku vysvětlit, jak chce ministr ušetřit na výdajích na léky hrazené ze zdr. poj, tím, že sníží marži ?V matematice jsem nikdy nevynikala ,ale mám pocit,že ubral výdělek lékárníkům a cena léku s tím nesouvisí.Tu výrobce buď snížil nebo ne.

Tesař Lubomír

Tesař Lubomír, PharmDr

Odpověď panu MUDr Františku Jurkovi: rozpočet Vámi zmíněné lékárny byste

myslím mohl obdržet na sekretariátu ČLeK, kde se údaje shromažďují, nebo analýza provozu průměrné veřejné lékárny byla zveřejněna v Medical Tribune, myslím loňské poslední číslo.Znám kolegy, kteří jsou na tom opravdu špatně,ale nikdo nemá příliš zájem zveřejňovat své účetnictví, proto spíše odkazuji na tu komoru.Pokud jde o kulturu zde uveřejňovaných příspěvků, chápu kolegy, kteří se nechali unést a volí ostřejší výrazy.On totiž každý matoucí příspěvek v médiích nám mimo jiné škodí v očích veřejnosti, která nás při denní práci právě někdy i uráží.

Pro Miroslavu: snížením marže se může docílit úspor v případě, že jde o plně hrazený lék, tam se snížení ceny promítne do snížení fakturované částky zdrav. pojišťovně.U většiny léků se snížení ceny projeví jako symbolické zmírnění doplatku,což pacient ani nezaregistruje a s výdaji na léky nemá opravdu nic společného.Kumulací těchto ztrát se jen zhorší ekonomika lékáren.

Mgr.Tomáš Volný

Vážený pane, dr.Rathe. Možná tyto diskuse sledujete, možná je sleduje někdo z Vašich spolupracovníků a podává „ranní“ hlášení, určitě je sledují politici.

Měl by jste se velmi, velmi, velmi zamyslet nad kulturou svého projevu,

chování a jednání.

Posilujete tím ve společnosti velice negativní trend chování plný nekorektnosti, arogance a manipulace.

Jako manažer jste si jistě vědom, že se nesmíte dopustit zásadní chyby. Pokud by se tak stalo, mohlo by být pro naše zdravotnictví, obrazně řečeno, ekonomičtější

„staré výrobní haly“ opustit a na zelené louce postavit „haly nové“.

Jako Hlava českého zdravotnictví by jste měl dosáhnout plynulého pohybu Těla. To se Vám bohužel momentálně zmítá v mimovolních pohybech a křečích.

Tesař Lubomír

Pro Miroslavu:snížením marže se může docílit úspor v případě, že jde o plně hrazený lék, tam se snížení ceny promítne do snížení fakturované částky zdrav. pojišťovně. U většiny léků se snížení ceny projeví jako symbolické zmírnění doplatku,což pacient ani nezaregistruje a s výdaji na léky nemá opravdu nic společného. Kumulací těchto ztrát se jen zhorší ekonomika lékáren.Ohodnoťte tento článek!