Rath plánuje samostatné výdejny léků – AKTUALIZOVÁNO

Ministr zdravotnictví připravuje novou vyhlášku o výdejnách, které by podle záměrů ministerstva měly nahradit neprosperující lékárny na malých městech a vesnicích. Jednalo by se o nový typ zdravotnického zařízení, tedy výdejny, které by nebyly vázány na lékárnu…

Naproti tomu dnešní výdejny jsou odloučená pracoviště lékáren, fungující v místech, kde sice je poskytována zdravotní péče, ale samotná lékárna zde není k dispozici.

Zázemí nových výdejen by mělo fungovat na 24 metrech čtverečních. To by značně snížilo náklady na jejich provoz. Výdejny by ovšem nemohly připravovat složité léky, protože by k této činnosti neměly podmínky.

Lékárníkům a provozovatelům lékáren, se ministrův záměr nelíbí. „Taková výdejna by vlastně neměla laboratoř, úpravnu, kontrolu surovin. Neměla by to celé obrovské zázemí, jako má normální lékárna a fungovala by jako taková léková trafika,“ uvedl daňový poradce Grémia majitelů lékáren Pavel Vítek.

„Každá země se samozřejmě snaží zabezpečit, aby byly léky dostupné i obyvatelům na venkově a v nedostatečných oblastech. A pokud se někde slevuje, děje se to přesně v těchto oblastech,“ říká Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory, přesto ministrův záměr považuje za nesmyslný.

Jedním z hlavních důvodů je i to, že vyhláška údajně neomezuje místo působnosti výdejen, a ty by tedy mohly být i ve velkých městech, kde je lékáren dostatek. Stejný názor zastává i Pavel Vítek: „Takové výdejny by mohly být kdekoliv, v Praze by jich mohlo být třeba tisíc, co by se stalo s normálními lékárnami, které celé to velké zázemí musí mít. Vybavená lékárna poskytuje péči na úplně jiné úrovni.“

Podle Chudoby by tím mohla být ohrožena širokospektrá funkce lékáren. „To je návrat zpět. Nevěřím tomu, že by něco takového mohlo projít,“ dodává Chudoba.

„Je to jako by se mělo operovat v sanitě místo na operačním sále. Operace na operačním sále bude mít vždy daleko lepší úroveň,“ tvrdí Pavel Vítek.

Vyhláška, kterou posoudí ještě legislativní rada vlády, by měla začít platit od 1. května.

(iso),www.Zdravi.Euro.cz

Dále čtěte: Lékárnický Mc Donald's

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

PharmDr.Bartas

Je to opravdu skvělý příspěvek pana ministra k vyřešení, jak sám uvádí přehuštěné sítě lékáren v České republice. Nové předvolební heslo ČSSD by mohlo znít: „Lékárna do každé ulice“. Jestli je toto ukázka koncepce pana ministra pro zdravotnictví tak se ještě máme na co těšit.

PharmDr. Petr Rejsek, Cheb/Aš

Něco podobného fungovalo (nebo ještě funguje?) v SSSR (Rusku). Neslo to krásný název (pokusím se foneticky, možná chybně) „Aptěčeskyj kiosk“. Kolegové lékárníci mě možná opět obviní, že jsem zavilý pesimista, ale budou-li takovéto výdejny léčiv zase zfušovaně legislativně ošetřeny (a to budou, jsem si jist!), je to poslední rána pro české veřejné lékárenství – získá pak (ono však již získává)dle mého názoru takovou podobu, že už v něm VŠ vzdělaní farmaceuti nebudou mít uplatnění (proč studovat tak náročnou školu?). Myslím si však, že podobné kiosky jistě naopak osloví např. Vietnamce na různých tržištích, pumpách etc., ti budou nadšení.

Jiří Kučera

Mám ke zvážení další vylepšení českého zdravotnictví, které zeštíhlí a zlevní odbornou práci, tentokrát pro chirurgy. Místo operačních sálů s drahým zázemím a spoustou personálu stačí 1 místnost 2x2m (to aby se tam vešel i větší pacient, jinak by stačila menší), 1 skalpel a 1 koleno. A může se operovat na koleně.

Důležité ovšem také je, že ve světě doposud nikdo nic takového nevymyslel…

Roman Skalický

Zdejším názorům lékárníků se nedivím, návrh ministra Ratha pro ně představuje konkurenci a možné snížení jejich příjmů. Naopak pro občany může mít vznik výdejen pozitivní efekt v podobě nižších cen a lepší dostupnosti. Kdo zde operuje příklady ze SSSR a Asie, měl by se podívat třeba do USA, kde lze některé léky koupit třeba na benzínce nebo supermarketu.

PharmDr.Josef Důbravný

Oblíbeným argumentem kritiky ministra Ratha ve vztahu k lékárníkům je současný počet lékáren. Ten je sice více než dvojnásobný oproti roku 1989,ale stále v přepočtu na počet obyvatel nižší než celoevropský průměr.V kontextu s uvedeným článkem je jeho uvažovaný experiment o zřízení pseudovýdejen v rozporu s jeho argumentací stejně jako v mnoha dalších jeho postojích a dokládá jen jeho odborné tápání bez znalosti problematiky a sebemenších náznaků koncepčních řešení.

Obávám se,že podobná zvěrstva,která se snaží ještě do voleb nedemokratickou cestou prosadit do vyhlášek a zákonů budou jeho následovníci dlouho a obtížně odstraňovat,ovšem nebude-li už v některých případech 5 minut po dvanácté.

Mgr. Lukáš Palek

Vážení kolegové,

uvědomte si prosím, že lidskou kreaturu typu MUDr. Ratha, zjevně si myslící že má patent na rozum a veškeré vědění, vychovalo NAŠE školství. Základní, střední i vysoké. Člověk, který nechápe význam oddělení dvou vysoce specializovaných zdravotnických oborů medicíny a farmacie sahající až do doby Starého Říma, není mým kolegou! Doufám, že tomu tak je u většiny z Vás ostatních, rozumně myslících. Už by to konečně chtělo vymést Augiášovy chlévy (ČLK, ČLeK) jinak se to svinstvo bude otírat a špinit ty skvělé, vzdělané a kultivované lidi donekonečna.

Tesař Lubomír

Ad příspěvek p.Roman Skalický

Jedna kategorie léků je již několik let v prodeji mimo lékárny, třeba v hypermarketech a u benzínových pump. Pokud jde o to, že lékárnám přibude konkurence,je nutno dodat, že tato konkurence bude mít mnohem lepší startovací podmínky a budou na ni kladeny menší nároky.Např hostinští by také neuvítali, kdyby někdo bez nich rozhodl, že najednou nová restaurační zařízení už nemusí mít bezdotykové baterie na WC a že postačuje na zemi udupaná hlína.Ale pro hosty by to mohlo být výhodné,levnější….

Frigo

Tak teď zase pohled z druhé strany:

1/ selskou logikou – lékárníci řvou, že jim klesne obrat, pokud se toto prosadí, chápu to, lidsky je mi to líto.

2/ výdejny jsou třeba v Rakousku zcela běžné – namají kompletní sortiment(ostatně to lékárny taky ne, spoustu léků si domluví přes distributory až když mají odbyt), lidem usnadní život už jen to, že tam dostanou většinu nejčastějších léků. Že by hromadně zmírali v Rakousích pacienti, protože jim lék podá ze šuplíku doktor a ne magistr, jsem ještě neslyšel. Ostatně, když dnes vidím jako ambulantní specialista lékové kombinace, které pacienti berou, vstávají mi vlasy hrůzou na hlavě, a buďte si jisti, že žádný lékárník u nás ve městě neobtěžuje pacienta otázkami jaké že další léky bere…

3/ takže pokud zkrachuje několik lékáren a já si svůj Paralen koupím na benzince, rukama bědovat nebudu. Mimochodem, mnohem víc pacienti pocítí, pokud dojde ke zrušení 2000 ambulantních praxí k 30.6., jak plánují pojišťovny, se kterými lékárníci ruku v ruce křičí po náměstích. To pak teprve lidi z malých měst pochopí, jak vypadá pokrok v podání ODS, které pan Chudoba slibuje věrnou podporu…

Miroslav Staněk

Jak praví mudrosloví „potrefená husa se vždy ozve“. A tyto pocity jistě probíhají i v hlavách zdobených titulem PharmDr. Mám též jinou připomínku. Jak to, že nikoho nenapadá zvýšit tlak na velkodistributory léčiv, aby nedodávali lékárnám medikamenty často až s datem relativně blízkým datu expirace. Pacient má přece přirozený sklon udělat si malou rezervu trvale užívaných léků, pak zjistí, že „zásoba zastará“ a takto expedované přípravky končí v popelnici. Dle mého soudu by se dalo takto ušetřit cca 10% – z kolika že miliard? Lékárnický stave – „co tě nepálí, nehas!?“, že ano!

Jan Strnad

Něco na tom je. Čas trhnul oponou. Lékarny jsou sice vybaveny laboratoří a vším možným za drahé peníze (mrtvě nainvestované peníze, protože to byrokrati vyžadovali), ale 98 % jejich činnosti spočívá ve vydávání léků. Pro ekonomiku by bylo nejlepší, kdyby už konečně přestali byrokrati nařízovat a komorycechy, omezovat konkurenci.

Rozhodovat o tom, co je dobré a co je špatné, musí zákazník, protože ten to nakonec zaplatí. Byrokrat rozhoduje snadno, protože to nejsou jeho peníze. Lékárnící se budou bránit, ale nakonec i oni na tom vydělají, nebudou muset investovat milióny do zbytných zařízení a laboratoří, kterou jim nadiktovala státní

mašinérie vzájmu údajné ochrany zákazníka (tupí uředníci musí zdůvodnit svou zbytečnou existenci). Nikdo přítom nestojí o tuto ochranu, zvláště ne zákazníci, protože to zdraží akorát výsledný produkt.

Už někdo spočítal, kolik vysokoškolsky, vzdělaných mozku stojí za pultem a podává léky? Kolik zbytečně peněz se proinvestovalo v tisocovkách lékaren po celé zemi, já odhaduji miliardy. A ty již mohly být realokovány do výnosnější investic a vydělávat. Největším nepřítelem dělného lidu, živnostníků, je státní byrokracie, která z demokracie udělala demokrátůru

Václav Šeda

Přispivateli „Frido“ nemám za zlé, že připomíná situaci v Rakousku. Ale ať řekne celou pravdu.Výdejny léků u lékaře tam jsou, samozřejmě, ale jen v místech, kde není k disposici klasická lékárna a zákonem je přesn vymezeno kdy a za jakých podmínek může lékař výdejnu léků u sebe mít. Jisté je, že v našich podmínkách se s podobnou situací setkáme tak v Obřím Dole a Horské Kvildě…

Frido si jistě vzpomene, že výdejny u lékaře jsme tady dlouhá léta měli za OÚNZ, lékaři byli odměňováni 150,- Kčs měsíčně za jejich vedení a ve skříni měli svých 40-50 druhů léků, které znali a běžně předepisovali. Nic neprodávali, žádnou administrativu nevedli, léky jim připravila určená lékárna. V mnoha případech to přinášelo prospěch, ať už se jednalo o akutní potřebu antibiotik, nebo staré a oipuštěné občany.

Ale o to ministrovi nejde, protože jinak by jednal v souladu s platným zákonem a nepředbíhal ještě neschválenou novelu ZoL. Chce legalizovat svůj dávný záměr. Se slzou v oku vzpomínám na časy, kdy jen nabádal své kolegy, aby si našli svou lékárnu, která jim bude platit „desátek“. Kupodivu, v médiích tento morální prohřešek nejhrubšího zrna, tenkrát jen presidenta Lékařské komory, nikoho nijak zvlášť nezaujal. I to o něčem svědčí, minimálně o naprosté atrofii morálky a etiky v naší společnosti.

J. Rus

Udělal jsem si jednoduchý výpočet. Měsíční fixní náklady 50 tis Kč ( hodně při zdi ), hrubá marže 33%, průměrná cena za 1 balení 100 Kč ( hodně nadsazené ). Výsledek? Měsíčně p®odat nejméně 670 balení, aby byli na nule. Kolik je to denně? 30? 35? Nevím, ale nějak mi nevychází, že to pomůže těm lidem, kteří bydlí např. na Tachovsku, Šumpersku … Na druhou stranu. Až to vydá otevřu si výdejnu na benzince na výpadovce. Děkuji socdem za dárek. Sociální přístup hodný M. Thatcherové.

Petr Lorenc

Ad Frigo : Také se někdy divím kombinaci léků, kterou pacienti berou už mnoho let a jsou ve stabilizovaném stavu, i když dle teorie by už dávno měli mít závažné komplikace. Vždy je však potřeba přihlédnout k aktuální situaci a tu řešit. Teď mi zrovna pacientka přišla s recepty od dvou lékařů – na jednom Gyrablock na druhém Nolicin, pěkné že?

Jinak jako lékárník zaměstnanec bych si měl vlastně libovat – mám šanci si zřídit Ráthův výdejní kamrlík, třeba vedle urologie. Mít 5 druhů léků a šmitec, bez nutnosti návaznosti na lékárnu, bez nutnosti vykonávat ztrátové činnosti jako příprava IPLP…A to vše za babku…

Ale já tohle nechci, považuji to za totální mrzačení oboru, který má mnohasetletou tradici(a to fakt není fráze).

P.S. Stalo se smutnou tradicí, že zastánci Dr. Rátha nemají dost morálních sil se pod svůj názor podepsat celým jménem…

Dr. Martjan

Ad Frigo:

Váš pohled není pohled z druhé strany, je to pohled závistivého lékaře, který si chce taky „na tu marži sáhnout“. Já lékárníky naopak chápu a to nejen lidsky, ale především fakticky. Že jim klesne obrat není argument.

Argument však je to, že jim klesne obrat díky nejednotným pravidlům. Lékárna musí splňovat spoustu nařízení a „zákonných“ nutností. Výdejna by nesplňovala nic. Pokud by výdejna byla jen v nedostupných oblastech, kde lékárna není, nic proti. Ale takto se jedná o nekalou konkurenci. Abychom se zanedlouho nenadáli toho, že bude sestra vyšetřovat lehčí onemocnění, za jiných podmínek a levněji než my, jako třeba v USA…

Osobně se domnívám, že zrušení až 2000 lékařských praxí nepocítí pacienti skoro vůbec. Ruku na srdce – lékařů je nadbytek, mnozí proto politikaří a my se s tím budeme muset smířit. Teď jde o jiné zdravotníky, zanedlouho půjde o nás. Proč musejí mít všichni doktoři smlouvu? Proč nemůžu pojišťovně nabídnout lepší a levnější službu než kolega a mít za to více peněz? Proč se musejí uživit všichni? Pak je to o tom, že není konkurence a starší kolegové mnohdy nadsazují za svůj obvod nepřiměřené ceny, protože mladí se chtějí do systému dostat. Ten jim pak už sype automaticky, aniž cokoli dělají. I my lékaři si musíme uvědomit, že jsme tu pro pacienty a ten by si měl vybírat.

PharmDr.Bartas

Na vysvětlenou pro Friga, dr.Ratha a další přispěvatele kteří nechtějí nebo přehlíží skutečný stav:

Nemám nic proti tomu, aby byly výdejny tam, kde se nevyplatí provozovat celou lékárnu, nechápu však proč by ve městech, kde je již naprosto dostatečný počet lékáren měla být umožněna nekalá konkurence, která bude fungovat za naprosto odlišných podmínek jako lékárny. To přece není ani v těch neustále zmiňovaných USA. Prodej volně prodejných léků( stanovené vyhrazená léčiva) je možný již dlouhou dobu i na těch benzínkách a jinde.

Jak ukázal čas je to za současných marží patrně velmi lukrativní záležitost když ani po několika letech se toto příliš nerozšířilo. Atraktivní to bude teprve tehdy, až pan ministr Rath proti všem světovým trendům umožní výdej a prodej léčiv kdekoliv. Potom bude opravdu kvalitní distribuce občanům přes hypermarkety a samoobsluhy zajištěna. Zbývá ještě zrušit farmaceutické fakulty.Z uspořených peněz uhradíme rekvalifikační kurzy pro současné zaměstnance lékáren.

Bohumír Šimek

V přirozených systémech se o počty lékáren stará lékárnická komora a o počty lékařů v jednotlivých oborech se stará lékařská komora. Jen v socialismu se snaží všechno organizovat ministr a všichni bolestně zjišťují, že to nedokáže.

olive

Tak mi pan ministr pripada jako „chytra horakyne!“ Mame prehrsel lekaren,tak budou jeste jakesi pseudovydejny,setrime finance-tak navysime lekarum mzdy a to kazdy cca pulrok.A kde se na ne ma vzit!Ber kde ber,ale neoponuj!Kde je ona povestna koncepce,kterou ma PAN ministr v sulpiku jiz drahne nekolik let!Ze nezasvecene o problematice hovori pacienti,neni divu.

Jsou odborniky ve svem oboru,ze diletantsky rozhoduje nejvyssi kapo ve zdravotnictvi,je opravdu drahy spas!Neznaly ekonomiky,nepristupny argumentaci a diskusi,to je opravdu vyhra!Kde jsou uz ty usetrene penize,pane ministre!Zatim Vase vysledky nejsou diky praci na vyhlaskach,ale jen dotacemi statnich penez,tudiz penez danovych poplatniku.A to si mnozi obcane neuvedomuji.Oni vsechno plati,nesmyslne pokusy o likvidaci vazeneho oboru.A to nikdo nemuze zpochybnit.Muzete se snazit sebevic,ale Vas hloupy a primitivni zpusob boje je ubohy.Je mi Vas lito!

Lex

Panu Frigovi

Lékař hrábne do šuplíku a vydá Vám lék. Jaký lék? Ten který potřebujete a který je pro Váš zdravotní stav opimální a nebo ten, který mu dala farmaceutická firma a ještě mu za jeho vydání platí formou tzv.sledování hladin cholesterolu peníze?

Lékař hrábne do šuplíku a vydá Vám lék, který potřebujete nebo lék za který dostane lékař od jisté farmaceutické firmy body, které následně proměňuje v různé hodnotné ceny?

Evidentně se ve zdravotnictví pane Frigo nepohybujete. Korupci lékařů je třeba snižovat a ne ji podporovat. Výdej léčiv lékařem by korupci lékařů ze strany farma firem jedině podpořil. Dříve jsem pracoval ve farma firmě, vím o čem píšu. „Lékaři se kupují jako rohlíky“ ….tu větu si zapamatujte.

JP

Mám stejný názor jako Frigo. Jistě je pochopitelné, že se lékárníci bouří proti snižování marží/zisků a nárůstu konkurence, a je dobře, že se mohou proti tomu demokraticky vyjádřit. To ale ještě neznamená, že by z hlediska celkových výdajů na léčiva nebylo rozumnější, aby namísto průměrných 29% celá marže byla třeba 20%, tak jak to mají mnozí ostatní obchodníci. Lékárny nejsou přeci žádná vyjímka – jde o nákup a prodej zboží, jistě vše pod rouškou péče o zdraví, tudíž mnohdy zbytečně dražší.

Na druhou stranu souhlasím, že aktuální zákonné podmínky k provozování lékárny – se všemi těmi nutnými sterilizátory, destilačními přístroji, křivulemi a přípravnami či kontrolou zboží, kde se stejně již dlouho nic magistraliter nepřipravuje a nekontroluje protože 99% zboží jsou hotové přípravky – jsou zbytečně nákladné a odpovídají stavu možná tak před válkou (mám na mysli tu první :-).

Proč tedy ty nároky na vybavení nezmírnit, ať ta redukovaná marže má smysl i pro malé výdejny apod.? Apropos Rakousko, mám také nějaké zkušenosti, zde je podíl výdajů za léčiva pod 20% z celkových výdajů na zdravotnictví, ne našich 25-26%.

A při vskutku revoluční redukci úhrad za léky cca před 2 lety (vytvořeny tři skupiny – „red box“ – z pojištění nehrazená léčiva, „yellow“ – částečně hrazené většinou originály, a „green box“ – všechna generika) byl taky podobný křik, zvláště ze strany originálních výrobců. A ejhle, systém přesto funguje dál, pacienti houfně nezmírají, dokonce se zdá, že to byla změna smysluplná.

A ty minimalizované výdejny – „Hausapotheken“ fungují taky bez problémů a ku prospěchu všech účastněných, tj. farmafirem/distributorů, vydávajících lékařů i pacientů. Myslím, že je zdravé korektně argumentovat a porozumět – hlavně ekonomickým – zájmům diskutérů.

MUDr. Jitka Čišecká

Další „skvělý“ nápad. Ovšem jako všechny zcela nekoncepční,vytržený z kontextu, pouze populistický výkřik.Je to nefér,když si určitý obor podnikání musí povinně pořídit určité zařízení odpovídajíc všem směrnicím,je pak pravidelně kontrolován apod. A najednou má někdo jiné startovací podmínky.Jenže v našem Kocourkově to začíná být běžné.

Tesař Lubomír

Ad pisatel JP

Dejte si práci jako já a zjistěte si marže v obchodním sektoru a budete se divit.Našel jsem jen dva obchody se srovnatelně malou marží jako lékárna.Snížit marže o dalších 9% by znamenalo lékárny kompletně zlikvidovat, to by snad nepřežil skoro žádný obchod.Průměrný plat ékárníka vč. vedoucích ve veřejném sektoru byl loni přibl. 29 000kč.

Je přeci nesmysl požadovat, aby farmaceut VŠ pracoval za minimální mzdu, nebo snad v Rakousku to tak je?Práce VŠ ve zdravotnictví, náročnost studia, vzdělávání,odpovědnost při práci atd snad opravňuje lékaře i farmaceuty nezaostávat platově nad příslušníky nezdravotnických profesí.Srovnáváte-li lékárenství u nás s Rakouskem, srovnejte tedy marže u nás a tam, splatnost faktur u nás a tam. Pokud v Rakousku jsou procentuální výdaje na léčiva menší než u nás,jak uvádíte, rozhodně to není tamější nižší marží.

Ohodnoťte tento článek!